Documente de Bază

Tipurile de documente descrise în tabelul de mai jos reprezintă baza de generare a documentelor în SocrateCloud. Acestea sunt se pot vizualiza în fereastra Document Baza (tipuri), localizată în meniul Contabilitate - Definiri Contabilitate.

DenumireDescriereCod Tip Doc Bază
 
AP Credit Memo
Factură furnizor de tip Credit Note, utilizată în special pentru facturile de tip RMA (Return Material Authorization) APC
 
AP Invoice
Factură furnizor API
 
AP Invoice Services
Factură servicii furnizor, utilizată în special de către cei care doresc să utilizeze fluxuri diferite de documente pentru aprovizionarea de stocabile versus servicii. APS
 
AP Payment
Plată APP
 
AP Proforma Invoice
Factură proformă furnizor APF
 
AR Credit Memo
Factură client de tip Credit Note, utilizată în special pentru facturile de tip RMA (Return Material Authorization) ARC
 
AR Invoice
Factură client ARI
 
AR ProForma Invoice
Factură proformă client ARF
 
AR Receipt
Încasare ARR
 
Account Reevaluation
Reevaluare contabilă REE
 
Asset Depreciation
Amortizare grupată mijloace fixe - se foloseşte pentru transferul documentului cumulativ de rate de amortizare la nivel de grup imobilizări. ADP
 
Asset Depreciation Rate
Rate amortizare individuală mijloace fixe DPR
 
Asset Disposal
Ieşire mijloace fixe ADI
 
Asset Investments
Investiţii mijloace fixe AIN
 
Asset Use
Alocare mijloace fixe pe dimensiuni contabile AUS
 
Bank Statement
Extras de cont CMB
 
Cash Journal
Registru de casă CMC
 
Cost Adjustment
Ajustarea costurilor CAJ
 
Credit Note Storage Revaluation                                                                                

Document de afectare a valorii stocului prin obţinerea de Credit Note.
 CNR                                                                                                      
Due TaxTVA Exigibilă

 DTX
Excise SummaryAccize

 EXS
 
Fleet Management
Gestionarea parcului auto FLT
General DistributionRepartizare generală a cheltuielilor de pe Facturi Furnizor sau Note contabile 

 GND
General Resource Cost Allocation

Reprtizare costuri pe resurse - Parc Auto GRA
 
GL Document
Notă contabilă cumulativă (centralizatoare) GLD
 
GL Journal
Notă contabilă (jurnal unic)  GLJ
 
Hours Management
Managementul Orelor HRM
 
Match Invoice
Asociere Facturi - NIR MXI
 
Match Invoice Services
Asociere Facturi Servicii - NIR Servicii MIS
 
Match PO
Asociere Comenzi Furnizori - NIR MXP
 
Match PO Services
Asociere Comenzi Furnizori Servicii - NIR Servicii MPS
 
Match Ship
Asociere Avize Expediţie - Facturi Client MXS
 
Material Delivery
Aviz expediţie MMS

Material Delivery - No Invoice
Aviz de expediţie fără generare de Factură. Util în situaţiile de livrare pentru care nu urmează factura MMN
 
Material Movement
Bon transfer MMM
 
Material Physical Inventory
Inventar MMI
 
Material Pick
Dispoziţie de livrare (Warehouse Management) PCK
 
Material Production
Producţie - Bon de Autorecepţie MMP
 
Material Put away
Confirmare de recepţie faptică  (Warehouse Management) PUT
 
Material Receipt
Recepţie MMR
 
Material Replenish
Reaprovizionare RPL
 
Payment Allocation
Alocări plăţi CMA
 
Project Issue
Consum Proiecte (Project Management) PJI
 
Purchase Order
Comandă furnizor POO
 
Purchase Order Services
Comandă furnizor servicii POS
 
Purchase Requisition
Necesar de aprovizionare POR
 
Resource-Cost Allocation
Alocare Cost - Resursă RCA
 
Sales Order
Comandă client SOO
 
Services Receipt
Recepţie servicii (NIR Servicii) MMV
 
Standard Cost Update
Actualizare costuri standard SCU
 
Work Order
Comandă de lucru (Producţie) WOO
 
Work Order SocrateOpen
Comandă de lucru (Producţie) SocrateOpen WOS
 
Work Order Transaction
Tranzacţii flux comanda de lucru WOT