Întrebări frecvente


Se pot defini tipuri documente pe societate?

Cum se pot defini Documente (Tipuri) și pe alta societate decât societatea implicita *.

R: Este posibil dacă la nivel de tabele și coloane (AD) în tabela C_DocType se selectează la Transaction Type: "Optional Organization"

Cum se pot adăuga documente noi în detalii calendar?

La generare perioade an 2012, în tab "Control perioade" au fost aduse automat 31 tipuri documente baza, comparativ cu 42 cate sunt in 2011. Cum se adauga celelalte?

R: Trebuie rulat procesul "Verificare tipuri documente".

Eroare la modificare combinaţie contabilă

Drepturi de editare in tab contabilitate la nivel de roluri, acum are acces dar la modificare cont returneaza eroare

R: Pentru rolul menţionat trebuie să se acorde acces la fereastra Combinaţii (account combination).

Decl.394 ţíne cont de data operaţíonală?

Declaraţia 394 poate ţine cont de data operaţională, si nu de data contabilă a documentelor?

Există posibilitatea de a scoate D394 folosind data documentului în locul datei contabile. Pentru a obţine acest lucru, trebuie ca la rularea procesului "Declaraţia 394 RO 2012" să NU puneţi bifa "Data contabila".
Sursa de date este şi va rămâne în continuare fereastra cu structura aferentă pentru "Declaraţii Taxe". Astfel, dacă în luna (l) prindeţi o factură cu data document din luna precedentă (l-1) şi data contabilă (l), puteţi scoate încă o dată D394 pentru luna (l-1), fără bifa "Data contabilă", care va prinde toate facturile cu dată document (l-1), atât din Declaraţia de Taxe din luna (l-1), cât şi din cea pentru luna curentă (l).
Rămâne în sarcina contabilului să determine când trebuie să mai scoată încă o dată o declaraţie D394 pentru o perioadă anterioară.

Unde se seteaza conturile pentru diferente curs aferente alocarilor si respectiv reevaluarilor contabile si operationale?

Setup-ul contabil aferent se realizeaza la nivel de tab Conturi implicite din Scheme contabile.
Pentru Reevaluare contabila si Reevaluare solduri (TRZ) contul de diferente, 765 respectiv 665 se preia din campurile: Castig Nerealizat (CNT), respectiv Pierdere nerealizata (CNT) din sectiunea General.
Pentru alocari se preia din campurile: Castig realizat reevaluare (CNT), respectiv Pierdere realizat reevaluare (CNT) din sectiunea General.