12.9.4. Generare - Capitalizare Cheltuieli Auto pe Proiecte

Procesul capitalizare cheltuieli auto pe proiecte, permite capitalizarea pe proiectele de tip ”Proiect Imobilizare”, a cheltuielilor cu autoturismele, sau a altor cheltuieli introduse ca detalii în liniile de repartizări generale. Repartizarea se va realiza în funcție de angajat și numărul de ore lucrate (pontate), pe proiectele cu înregistrări în tabul capitalizare 100%.


Procesul se apelează ca buton din header-ul fereastrei Repartizări generale. Rularea se va face cu următorii parametrii:

 • Tip document = câmp obligatoriu în care se va alege tipul de document folosit la generarea capitalizării (tip document bază=Capitalizare cheltuieli auto, bifa numerotat)
 • Tip ore = câmp opțional în care se poate alege încă un tip de ore care va fi luat în calcul la generarea capitalizării pe lângă orele cu ”tip ore” = Implicit

Algoritmul de calcul al procesului:


 • în calcul se preiau doar liniile din repartizările generale care au angajat

 • determinarea perioadei de calcul se face în baza lunii din documentul de repartizare generală.

 • pentru aceste proiecte se determină orele pe fiecare angajat din pontaj, doar orele cu tip ore Implicit și cele cu tipul selectat ca și parametru când se rulează procesul;

 • orele pentru fiecare angajat se raportează la orele totale pontate în perioada selectată și se înmulțesc cu cheltuielile auto realizate de angajatul respectiv;


Procesul, efectuează calculele şi înscrie rezultatele în documentul Capitalizare Cheltuieli Auto pe Proiecte. cu următoarele câmpuri:


a. Master


 • Societate = de pe repartizarea generală

 • Nr. document se incrementează automat de sistem

 • Tip document capitalizare cheltuieli auto - tip de document cu tip doc baza Capitalizare cheltuieli auto

 • Data document/ data contabila = ultima zi din luna datei repartizării sursă


b. Tab-ul Detaliu Capitalizare cheltuieli auto/ proiecte se păstrează fiecare proiect pentru care s-a calculat capitalizarea:


 • societate - de pe document,

 • proiect - proiectele care au o înregistrare în tabul “Capitalizare”

 • total ore proiect - total ore pontate de angajați în perioada indicată pe master pe proiectul respectiv (sumO);

 • total capitalizare - sumă calculată din detalii = capitalizarea calculată (sumC).


c. Subtab-ul Capitalizare cheltuieli/angajat se afișează:


 • Cheltuielile detaliate pe angajat:

  • Societate - de pe master;

  • Angajatul - din repartizare;

  • Valoare de repartizat - din repartizare;

  • Ore pe proiect - din timesheet (pontaj - pe proiecte);

  • Total ore lucrate - din timeattendance (pontaj lunar);

  • Pondere = O/T;

  • Valoare Capitalizare = V * P
Comments