12.7.2. Reevaluare Recepţii Nefacturate

Procesul Reevaluare Recepţii - Sold Cont Tranzit în Valută se utilizează pentru a obţine reevaluarea soldurilor conturilor aferente NIR-urilor care nu sunt facturate integral, aşa cum este dată indicaţia prin intermediul OG 3055 din 2009 cu aplicare din 01.01.2010. Funcţionalitatea este disponibilă începând cu v2.1. Procesul ia în calcul doar acele recepţii care provin din comenzi furnizor cu valori sursă în valută, alta decât valuta de bază a companiei şi nu sunt facturate integral la momentul efectuării calculului de reevaluare. Prin facturare se înţelege faptul că există asocieri între Recepţie şi Factură.

Procesul tratează distinct situaţiile descrise mai sus, de aceea vă recomandăm să nu includeţi aceste conturi în procesul "Reevaluarea Contabilă".

O reevaluare finalizată îşi păstrează istoricul la nivel de detaliu Recepţie, în tab-ul "Reevaluare". În acest fel procesul îşi produce efectele în timp, în sensul că noile asocieri dintre Recepţie şi Facturi ulterioare reevaluării vor fi calculate faţă de valorile ultimei reevaluări. O nouă reevaluare va ţine cont şi ea de ultima reevaluare de dinaintea ei.

Procesul de reevaluare generează automat şi o notă contabilă în stare draft, cu diferenţele de curs calculate. Această notă contabilă este la dispoziţia utilizatorului pentru verificare, finalizare şi postare. Anularea unei astfel de note contabile şterge automat şi efectele reevaluării sursă!

Este obligatoriu ca documentele cât şi procesul de reevaluare să se introducă corect în ordine strict crescătoare cronologic. Limitarea actuală este aceea că dacă după un proces de reevaluare se vor mai opera asocieri Recepţii-Facturi în perioada cuprinsă în reevaluare, acestea nu vor fi corect postate din punct de vedere al valorilor contabile şi reevaluarea în sine nu mai este corectă!

Pentru un calcul corect trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 • Recepţiile să fie în stare Finalizat sau Închis;
 • Recepţiile să fie generate de pe Comenzi Furnizor şi să existe toate Asocierile Comandă-Recepţie aferente;
  • începând cu v16.06 sunt preluate și recepțiile care NU au comenzi furnizor la bază, însă sunt facturate în perioada următoare și postate cu valoarea respectivă;
 • Recepţiile să fie asociate cu Facturi şi să existe Asocieri Recepţie-Factură aferente (pentru cazul de facturare parţială);
 • Toate documentele enumerate să fie postate.
Se iau în considerare doar acele cantităţi de pe Recepţii care la data reevaluării = data de intrare a procesului sunt:
 • integral nefacturate;
 • parţial nefacturate;
 • provin de pe Comenzi Furnizor cu listă de preţ în altă valută decât valuta de pe schema contabilă de bază - pentru cele care nu sunt deloc facturate.
Pornirea procesului foloseşte următoarele date de intrare:
 • Societate - nu e obligatorie, dacă se lasă necompletat se face calculul pentru toate societăţile. Aici pot fi alese şi societăţi nod;
 • Perioada - conform calendarului definit, reevaluarea va rezulta în ultima zi din luna cuprinsă în perioada selectată;
 • Tip Curs - pentru indicarea tipului de curs care se ia în calcul;
 • Valuta - pentru a indica dacă se face calculul doar pentru o singură valută sau pentru toate;
 • Document rezultat - pentru a indica tipul de nota contabilă rezultată; dacă nu se indică nimic atunci se va obţine doar raportul de reevaluare, NU şi reevaluarea în sine.
 • Ierarhie raportare - folosită în cazul selecţiei unei societăţi nod pentru determinarea societăţilor din componenţă.  
Raportul rezultat în urma procesului de reevaluare oferă următoarele informaţii:
 • data recepţiei prinsă în reevaluare;
 • societatea pentru care s-a făcut calculul;
 • terţul de pe recepţie;
 • articolul de pe recepţie;
 • preţul în valută, de pe comanda furnizor asociată;
 • valoarea în valută;
 • cursul istoric care poate proveni de pe:
  • comanda furnizor sau
  • ultima reevaluare prin care a trecut recepţia respectivă.
 • cursul la care se face reevaluarea, conform tipului de curs indicat în proces;
 • preţul în valuta de bază;
 • valoarea în valuta de bază;
 • valoarea reevaluată în valuta de bază;
 • diferenţa din reevaluare;
 • cantitatea iniţială de pe recepţie;
 • cantitatea (nefacturată) supusă reevaluării.
Nota contabilă se obţine numai dacă s-a indicat acest lucru la pornirea procesului.
Nota contabilă rezultată e doar pe schema de bază (RON), la data indicată în parametri de pornire ai procesului şi cu defalcare pe fiecare societate din detaliu.
 • Dacă Nota contabilă (Draft) se şterge, atunci în mod automat se şterg şi reevaluările (salvate la nivel de detaliu Recepţie);
 • Dacă Nota contabilă (Finalizat) se Anulează, atunci în mod automat se şterg şi reevaluările (salvate la nivel de detaliu Recepţie);
 • Dacă Nota contabilă (Finalizat) se Stornează, indiferent de tipul de stornare folosit, NU sunt afectate reevaluările ! (pe principiul că stornarea e la altă dată contabilă, iar în acest caz nu mai pot interveni în istorie; în acest caz decid manual cum intervin doar la nivel contabil ulterior +/-).
Până la versiunea 13.12 regulile de contare sunt:
    pentru conturile Creditoare:
        a1. dacă diferenţa e "+" atunci e diferenţă nefavorabilă, postarea fiind de forma:
                cont D = 665 "Pierdere realizată din reevaluare (CNT)"
                    cont C = contul reevaluat
        a2. dacă diferenţa e "-" atunci e diferenţă favorabilă, postarea fiind de forma:
                cont D = contul reevaluat
                    cont C = 765 "Câştig realizat din reevaluare (CNT)",
            cu diferenţa în valoare absolută!

Începând cu versiunea 13.12 conturile folosite la postarea notei contabile sunt cele introduse în câmpurile Câștig nerealizat (CNT) și Pierdere nerealizată (CNT), la secțiunea General din definirea Schemei Contabile.    

Alte implicaţii datorate Reevaluării Recepţiilor

 • postarea Asocierilor Recepţie-Factură depinde de ultima reevaluare prin care a trecut recepţia respectivă. Astfel, diferenţele de preţ dintre Factură şi Recepţie sunt:
  • calculate faţă de Recepţie, dacă acesta nu a trecut prin procese de Reevaluare;
  • calculate faţă de ultima Reevaluare prin care a trecut Recepţia respectivă, la nivel de articol.
Raport Recepţii nefacturate

Începând cu v14.03 sistemul oferă un raport independent de procesul de reevaluare descris în paragraful de mai sus, ce prezintă la o dată, ce poate fi şi istorică, toate recepţiile cantitative pentru care, la data raportului, nu există factura aferentă.
Raportul prezintă următoarele informaţii:
 • recepţia şi datele de identificare ale acesteia;
 • cantitatea recepţionată;
 • cantitatea nefacturată la data raportului - se prezintă doar acele recepţii care au cantităţi nefacturate la data respectivă;
 • preţul şi valoarea în valută - determinate din comanda de pe care s-a generat recepţia - şi doar pentru valute diferite de valuta schemei de bază a societăţii;
 • preţul şi valoarea în valuta de bază - determinate aftel:
  • conform valutei de pe comanda furnizor de pe care s-a generat recepţia;
  • la cursul din data recepţiei - dacă recepţia nu a trecut prin procese de reevaluare;
  • la cursul ultimei reevaluări cu data mai mică sau egală cu data raportului - pentru recepţii care au fost supuse reevaluării.