12.6.1. TVA Exigibilă

TVA exigibilă (TVA la încasare)

Pentru a răspunde modificărilor legislative cu privire la TVA aferentă noului mecanism de "TVA la încasare", în SocrateCloud v13.02 s-a adăugat un document care se operează din fereastra TVA exigibilă, localizată în meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate -> Taxe. Obiectivul acestui document este acela de a înregistra periodic calculul de exigibilitate pentru sumele de TVA înregistrate iniţial ca neexigibile, datorate aplicării principiilor "TVA la încasare" şi a genera înregistrările contabile aferente. 

Înscrierea informaţiilor în această fereastră se face numai ca urmare a rulării procesului Generează detalii TVA exigibilă, răspunzător pentru modul de calcul al exigibiliăţii / neexigibilităţii TVA pentru perioada respectivă.

Documentul respectă următoarele:

 • are tipul de document de bază "Due Tax" şi se controlează prin intermediul calendarului de documente;
 • are workflow cu stările "Draft", "In progress" şi "Finalizat";
 • permite operaţiunea de "Re-activare" ceea ce aduce un document din starea "Finalizat" în starea "In progress", ştergând şi postarea dacă exista la momentul respectiv;
  • nu se mai poate re-activa dacă există un alt document de TVA exigiblă introdus și procesat ulterior;
 • în starea "Draft" sau "In Progress" poate fi şters sau i se poate re-genera conţinutul;
  • conţinutul unui document nu se poate reface (recalcula) dacă acesta a fost cuprins în cadrul unui Jurnal de TVA (Declaraţii Taxe);
 • în starea "Finalizat" se va putea posta în contabilitate;
 • din punct de vedere al societăţilor, pot exista mai multe documente în aceeaşi perioadă, cu condiţia să cuprindă societăţi distincte;
  • un document poate fi adăugat la orice nivel al ierarhiei de societăţi (societate, nod sau *).

LIMITARE! Odată finalizate documentele “TVA exigibilă” NU se mai pot şterge, nici anula asocierile prinse în perioada respectivă, deci nici facturile şi respectiv încasările/plăţile legate de acestea!

Procesul “Generează detalii TVA exigibilă

Procesul (apelabil ca buton din fereastra "TVA exigibilă") efectuează calcul de exigibilitate pentru TVA aferentă perioadei indicate pe document. Acest calcul cuprinde atât tranzacţiile de cumpărare cât şi cele de vânzare. Calculul se face la finele perioadei pentru care se doreşte determinarea TVA exigibilă, în urma înregistrării încasărilor şi plăţilor (normale, girări, compensări etc) la facturi cu cote de tip TVA la încasare. Procesul se poate rula de mai multe ori pentru aceeaşi perioadă din calendar, cu ştergere şi re-calcul complet la fiecare rulare, cu condiţia ca documentul să nu fie finalizat.

Algoritmul procesului de calcul pe parte de plăţi:
 • se iau în calcul doar plăţile conciliate pe extrase bancare sau registre de casă cu data extras/data registru din perioada selectată:
  • astfel, se tratează corect şi cec/bo girate, data girării fiind data exigibilităţii = data la care se conciliază pe un extras fictiv de Girate!
 • se adaugă şi alocările Factură-Factură, cu data alocării cuprinsă în intervalul respectiv:
  • astfel, se tratează corect şi compensările, data compensării fiind data exigibilităţii = data la care se compensează facturile între ele.
 • din toate de mai sus se iau în calcul doar sumele alocate pe facturi care conţin cel putin o cota de tva cu bifa “TVA la încasare”,
 • dacă pe o factură sunt mai multe cote de tva (indiferent din care), deci mai multe înregistrări în tabul Taxe, atunci sumele alocate se repartizează pe cotele de tva din detaliul facturilor în ordinea înregistrării cotelor, ţinând cont şi de alte alocări anterioare, însă pentru calcul le reţinem doar pe cele alocate pe cote de tva cu bifă “TVA la încasare”,
 • din versiunea 13.09, dacă o factura are un detaliu cu TVA la încasare și unul fără, cel de-al doilea este considerat avans doar dacă este negativ și primul este pozitiv.
 • valorile sunt calculate prin extragerea tva din suma alocată conform cotă tva după formula:
  • TVA exigibilă (deductibilă) = round(suma_alocata*cota_tva/(100+cota_tva),2)
  • BAZĂ exigibilă (deductibilă) = Suma_Alocată - TVA
  • TVA neexigibilă (rămasă la finele perioadei) = val.tva - sum(tva.exigibile până la data final a perioadei de calcul)
  • BAZĂ neexigibilă (rămasă la finele perioadei) = val.bază - sum(baze.exigibile până la data final a perioadei de calcul)
 • toate calculele se fac doar în valuta schemei de bază (RON)
 • începând cu v17.06, dacă pe factură există mai multe cote de tva de tip ”tva la încasare” și una sau mai multe dintre ele sunt cu valori negative atunci acestea se consideră stingeri și repuneri pe cota cea mai nouă, astfel acestea se vor exigibiliza odată cu apariția primei plăți chiar dacă aceasta este parțială. Sume neexigibile, dacă există, vor rămâne pe conta de tva curentă și cu valori pozitive.

LIMITARE! TVA exigibila ia in calcul doar documentele cu valuta RON!

Algoritmul procesului de calcul pe parte de încasări:
 • se aplică numai dacă societatea (societăţile) din paramentrul de rulare a procesului au bifa “TVA la încasare”,
 • se iau în calcul doar încasările conciliate pe extrase bancare sau registre de casă cu data extras/data registru din perioada selectată:
  • astfel, se tratează corect şi cec/bo girate, data girării fiind data exigibilităţii = data la care se conciliază pe un extras fictiv de Girate!
 • se adaugă şi alocările Factură-Factură, cu data alocării cuprinsă în intervalul respectiv:
  • astfel, se tratează corect şi compensările, data compensării fiind data exigibilităţii = data la care se compensează facturile între ele.
 • se adaugă şi facturile mai vechi de 90 de zile de la data facturii (vechime atinsă în intervalul indicat la rularea procesului), dacă nu sunt încasate integral,
 • din toate de mai sus se iau în calcul doar sumele alocate pe facturi care conţin cote de tva cu bifa “TVA la încasare” ŞI facturile mai vechi de 90 de zile care conţin cote de tva cu bifa “TVA la încasare” neîncasate integral;
 • dacă pe o factură sunt mai multe cote de tva (indiferent din care), deci mai multe înregistrări în tabul Taxe, atunci sumele alocate se repartizează pe cotele de tva din detaliul facturilor în ordinea înregistrării cotelor, ţinând cont şi de alte alocări anterioare, însă pentru calcul le reţinem pe cele alocate pe cote de tva cu bifă “TVA la încasare”,
 • valorile sunt calculate prin extragerea tva din suma alocată conform cotă tva după formula:
  • dacă vechimea facturii depăşeşte 90 zile în intervalul de calcul, atunci toată valoarea rămasă neîncasată la începutul perioadei devine exigibilă (bază şi tva)! pentru restul se aplică:
  • TVA exigibilă (colectată) = round(suma_alocata*cota_tva/(100+cota_tva),2)
  • BAZĂ exigibilă (colectată) = Suma_Alocată - TVA
  • TVA neexigibilă (rămasă la finele perioadei) = val.tva - sum(tva.exigibile până la data final a perioadei de calcul)
  • BAZĂ neexigibilă (rămasă la finele perioadei) = val.bază - sum(baze.exigibile până la data final a perioadei de calcul)
  • toate calculele se fac doar în valuta schemei de bază (RON)

Începând cu versiunea 13.12 în calculul de "TVA exigibilă" intră și facturile al căror sold a fost stins folosind procesul "Stingere Facturi Sold".

Postarea documentului “TVA exigibilă”

Postarea documentului “TVA exigibilă” este necesară pentru înregistrarea în contabilitatea financiară a valorilor TVA devenite exigibile atât deductibile cât şi colectate.

Conţinutul tranzacţiilor contabile rezultate respectă următoarele:
 • titular = titularul documentului “TVA exigibilă”,
 • societate = societatea de pe documentul sursă;
 • schema contabilă = schema implicită, (+ înregistrări distincte pentru fiecare schemă suplimentară, activă, în parte);
 • document type = “TVA exigibilă”;
 • nr.document = numărul documentului;
 • descriere = descrierea de pe document dacă există, altfel compunerea standard;
 • perioada = perioada fiscală aferentă;
 • data contabilă = data contabilă a documentului “TVA exigibilă”;
 • posting type = actual - tot timpul;
 • data tranzacţiei = data alocării (înregistrărilor din detalii) pentru fiecare detaliu în parte;
 • moneda = moneda schemei;
 • curs = spot la data tranzacţiei din detaliu;
 • GL category = conform tip document;
 • terţ = de pe documentul sursă (factură);
 • tax (cota tva) = din detalii, pentru fiecare detaliu în parte;
  • cota cu bifa de “TVA la încasare” pentru contul 4428,
  • cota cu aceeași Rată și marcată cu Implicit, pentru conturile 4426, 4427
 • UoM şi Cantitate = null

Reguli de transfer pentru valorile TVA exigibile aferente perioadei de raportare:

a. pentru documentele sursă de tip Facturi Furnizor, din definiţia contabilă a cotei de tva:

                DEBIT - cont “Tax Credit/TVA deductibilă” (4426)
                CREDIT - cont “Tax Expense/TVA neexigibilă” (4428)

suma sursă D/C = TVA exigibilă (deductibilă), calculată pentru fiecare detaliu în parte;

suma contată D/C = TVA exigibilă (deductibilă), calculată pentru fiecare detaliu în parte, translatată la tip curs Spot din data tranzacţiei, de la RON către moneda schemei respective.


b. pentru documentele sursă de tip Facturi Client, din definiţia contabilă a cotei de tva:

DEBIT - cont “Tax Expense/TVA neexigibilă” (4428)
                CREDIT - cont “Tax Due/TVA colectată” (4427)

suma sursă D/C = TVA exigibilă (deductibilă), calculată pentru fiecare detaliu în parte

suma contată D/C = TVA exigibilă (deductibilă), calculată pentru fiecare detaliu în parte, translatată la tip curs Spot din data tranzacţiei, de la RON către moneda schemei respective.DOCUMENTEDEBITCREDITREGULI DE POSTARE
Facturi Furnizori
cont TVA deductibilă”
(ex.
4426)
(Tax Credit)
cont TVA neexigibilă
(ex.
4428)
(Tax Expense)
suma sursă D/C = TVA exigibilă (deductibilă), calculată pentru fiecare detaliu în parte;
suma contată D/C = TVA exigibilă (deductibilă), calculată pentru fiecare detaliu în parte, translatată la tip curs Spot din data tranzacţiei, de la RON către moneda schemei respective.
Facturi Client
cont TVA neexigibilă
(ex.
4428)
(Tax Expense)
cont TVA colectată
(ex.
4427)
(Tax Due)
suma sursă D/C = TVA exigibilă (deductibilă), calculată pentru fiecare detaliu în parte
suma contată D/C = TVA exigibilă (deductibilă), calculată pentru fiecare detaliu în parte, translatată la tip curs Spot din data tranzacţiei, de la RON către moneda schemei respective.

Detalii suplimentare puteţi regăsi în acest material:

TVA la încasare