12.6.5. D300 - Decont de TVA

Începând cu v15.06 SocrateCloud pune la dispoziţia utilizatorilor posibilitatea de a configura şi genera automat decontul de tva (D300). Această funcţionalitate este specifică legislaţiei din România!

Pentru a obţine decontul de tva trebuie parcurse în ordine următoarele etape:

a. Setup - se realizează o singură dată, la iniţializarea sistemului:
 1. configurare categorii şi cote de tva - trebuie să vă asiguraţi că aveţi definite toate cotele de tva necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu specificul dvs de activitate şi că aceste sunt folosite corect pe facturi.
  • modul de configurare a categoriilor şi a cotelor de tva este descris aici;
  • ataşat găsiţi fişierul "Lista cotelor de TVA.xls" ce conţine lista tuturor cotelor de tva necesare conform ultimelor modele de jurnale de tva şi implicit de declaraţie.
 2. configurare coloane declaraţii taxe - trebuie să vă asiguraţi că aveţi definite toate coloanele pentru ambele jurnale de TVA, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu specificul dvs de activitate, cu detalierea necesară pentru bunuri şi servicii acolo unde este necesar
  • modul de configurare a coloanelor pentru jurnalele de TVA este descris aici;
  • ataşat găsiţi fişierele "Lista Coloanelor Declarații Taxe JC.xls" şi "Lista Coloanelor Declarații Taxe JV.xlsce conţin lista tuturor coloanelor şi formulele necesare pentru jurnale corecte şi complete de tva.
 3. configurare coloane declarații D300 - trebuie să vă asiguraţi că aveţi definite toate rândurile din declaraţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu specificul dvs de activitate. Cereţi administratorului dvs să vă acorde drepturi pe fereastră şi procesele adiacente.
  • configurarea se realizează în fereastra "Configurare Coloane Declarații D300" din meniul Contabilitate / Definiri Contabilitate / Taxe;
  • la început aici nu există nicio înregistrare, drept pentru care se adaugă o înregistrare nouă, cu denumirea dorită de dvs. şi se salvează;
  • se apasă butonul "Generare Detalii D300" şi apoi "Start" pentru a adăuga configurările standard;
  • se intră pe fiecare detaliu în parte şi se adaugă formulele necesare, în conformitate cu coloanele sursă din jurnalele dvs de tva şi cu situaţiile dvs specifice.
  • ataşat gasiţi fişierul "Lista Rândurilor D300.xls" ce conţine un model de configurare propus, având la bază configurările de coloane pentru jurnalele de TVA descrise la pasul 2.

b. Generarea - lunar, sau în conformitate cu perioada stabilită pentru această declaraţie:
 1. se validează documentele primare şi transferul lor în contabilitate;
 2. se generează calculul pentru TVA exigibilă;
 3. se generează declaraţiile de taxe (jurnalele de TVA) şi se execută rapoartele cu bifa "Calculează total"; se verifică datele;
 4. se generează declaraţiile 394 şi 390;
 5. se generează declaraţia 300 - prin intermediul ferestrei "Declaraţie 300" din meniul Contabilitate / Rapoarte financiare / DeclaraţiiCereţi administratorului dvs să vă acorde drepturi pe fereastră şi procesele adiacente.
  • se adaugă o înregistrare nouă pentru fiecare perioadă (lună, trimestru, semestru, an);
  • se apasă butonul "Generare Declaraţie 300" - acesta este procesul care efectuează calculele şi determină valorile în conformitate cu formulele definite la pasul 3 din Setup;
  • se verifică valorile;
  • se ajustează manual dacă este cazul, există anumite rânduri de regularizări pentru care valorile trebuie adăugate manual;
  • se apasă butonul "Generare fişier xml", iar de pe link-ul care apare, prin clic drepta se alege opţiunea "Salvează linkul ca ...", prin care se salvează în folderul dorit fişierul generat.
 6. se validează fişierul în aplicaţia "DUKIntegrator" (sau în varianta PDF - soft A), aplicaţie din care se şi generează fişierul pdf necesar depunerii acestei declaraţii.
Ĉ
Utilizator necunoscut,
18 oct. 2016, 00:30
Ĉ
Mihail-Bebe Garalbatin,
11 iun. 2015, 10:52
Ĉ
Mihail-Bebe Garalbatin,
11 iun. 2015, 10:52
Ĉ
Mihail-Bebe Garalbatin,
11 iun. 2015, 11:28
Ĉ
Mihail-Bebe Garalbatin,
11 iun. 2015, 10:36