12.6.4. D390 - VIES

Descriere/Obiective

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri se completează şi se depune, în format electronic, la organele fiscale competente de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 şi 153 indice 1, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care au efectuat livrări şi/sau achiziţii intracomunitare de bunuri, precum şi livrări şi achiziţii de bunuri în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului. 

Functionalitate SocrateCloud

Declaratia VIES se regaseste in meniul Contabilitate- Rapoarte financiare.

Pentru se încarcă datele în Declarația 390-VIES din SocrateCloud trebuie realizate urmatoarele setări:
 • Pentru adresa unui terț trebuie selectată bifa În Uniunea Europeană din fereastra Terți -> tab Locații.
 • În fereastra Articole -> câmpul Tip Articol:
  • Produs pentru încadrare în coloanele: L (Livrare intracomunitară de bunuri (facturi clienți către clienți intracomunitari)), T (Livrare în cadrul unei operațiuni triunghiulare), A (Achiziție intracomunitară de bunuri (facturi furnizor cu furnizor intracomunitar))
  • Cheltuială pentru încadrare în coloana S (Achiziții intracomunitare de servicii (facturi furnizor de servicii cu furnizor intracomunitar))
  • Serviciu pentru încadrare în coloana P (Prestare intracomunitară de servicii (facturi clienți de servicii către clienți intracomunitari))
 • În fereastra Diverse Cheltuieli -> câmpul Stocabil în D390: (începând cu v17.12)
  • pentru a permite operațiuni cu diverse pe facturi intracomunitare și pentru care să se poată indica dacă operațiunea se încadrează la L/A respectiv P/S.
 • Se preiau doar cote de tva cu 0 pentru vânzări și cote compuse pentru achiziții;
 • Se preiau doar facturi a căror valută este diferită de valuta de bază;
 • Dacă se dorește si preluarea facturilor emise în valuta de bază se va bifa opțiunea "Facturi în valuta de bază";
 • Se preiau doar facturi a căror adresă de livrare este în UE (pleacă din UE și ajunge în România și invers) - prin această regulă se elimină acele tranzacții care se desfășoară complet pe teritoriul României și care se vor cuprinde în D394 (nu în D390!);
 • Se preiau doar facturi al căror terț are CUI-ul valid (terțul are bifa "CUI valid" în urma rulării butonului "Validare CUI");
 • Se preiau doar facturi pe care s-au folosit "Cote taxe" care au bifat câmpul "Certificat taxe".
Declarația 390 cuprinde următoarele informații: 
 • suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite; 
 • suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare care are desemnat un cod T, şi pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare. 
 • suma totală a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabilă care depune declaraţia este obligată la plata taxei şi pentru care exigibilitatea taxei intervine în trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţii intracomunitare de bunuri; 
 • suma totală a achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept persoana obligată la plata taxei, inclusiv sumele din facturile primite pentru plați de avansuri parțiale pentru achiziții intracomunitare de bunuri. 
Atenţie! Declarațiile recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru astfel de operațiuni!

Declarația se obține apăsând raportul Raport Declarație 390 (VIES), și introducând filtrele necesare:
 • Societate- societate pentru care se rulează declarația
 • Perioada- perioada/luna pentru care se rulează declarația
 • Tip - inițială sau rectificativa, în functie de natura declarației
După completarea parametrilor, se apasă Start pentru a obtine Declaratia 390 VIES:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12-95-declaratii/12-95-1-D390-vies/3901.png 
Se va deschide un print preview al acestuia, care poate fi:
 • tipărit 
 • export local
 • trimis direct pe mail