12.6.3. D394 RO 2016

394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA - OPANAF 3769/2015 modificat prin OPANAF 1105/2016


Entități și definiri folosite în obținerea D394


Pentru a putea obține o declarație corectă și completă este necesară o revizie a următoarelor entități și atribute din definițiile acestora:

    1. SOCIETATE
  • CAEN - câmp nou introdus pe fereastra de Societăți / tab Info Societăți. Se completează cu codul CAEN conform înregistrării societății;
  • TVA la Încasare - bifa (tab Info Societăți), trebuie pusă pentru organizațiile (companiile) care sunt înregistrate în registrul persoanelor cu TVA la încasare;
  • toate celelalte informații necesare din definiția D394:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12-95-declaratii/12-6-3-declaratia-394-ro-2016/Screen%20Shot%202016-12-16%20at%2015.36.47.png

  • ATENȚIE - dacă declarația se scoate la nivel de grup (societate nod), atunci informațiile de mai sus trebuie trecute pe societatea nod, împreună cu: Adresa completă, CUI și Nr.Reg.Com.

    2. TERȚI
  • CUI sau CNP - toți terții care trebuie cuprinși în declarație trebuie să aibă completat câmpul ”CUI” cu:
   • cod valid ce începe cu RO - pentru persoanele juridice din România, înregistrate în scopuri de tva;
    • validați CUI folosind butonul (procesul) ”Validează CUI” și verificați ca bifa ”CUI valid” să fie setată;
   • cod numeric care nu începe cu RO - pentru persoanele juridice din România, care nu sunt înregistrate în scopuri de tva;
   • cod valid care nu începe cu RO - pentru persoanele juridice din UE, înregistrate în scopuri de tva;
    • validați CUI folosind butonul (procesul) ”Validează CUI” și verificați ca bifa ”CUI valid” să fie setată;
   • cod oarecare, care nu începe cu RO - pentru persoanele juridice din afara UE (Non-UE);
   • CNP - pentru persoanele fizice cu care avem tranzacții și care trebuie declarate în mod distinct conform normelor;
    • excepție - pentru persoanele fizice străine, câmpul poate să rămână necompletat.
  • Persoană fizică - bifa trebuie pusă pentru toți terții - persoane fizice - pentru care există tranzacții comerciale care trebuie evidențiate distinct sau global în declarație;
   • acești terți trebuie să aibă CNP-ul completat, iar dacă nu atunci
    • obligatoriu Țara și Județul - pentru cei din România, sau doar Țara pentru străini;
   • pentru înregistrarea vânzărilor globale prin POS/case de marcat, se recomandă folosirea unui terț generic (ex: CLIENT GENERIC), unde la CUI se trece ”Fără CNP”.
  • Regim Special - bifa trebuie pusă pentru toți terții (clinți / furnizori) cu care înregistrați tranzacții încadrate ca „regim special” conform normelor;
  • TVA la încasare - bifa trebuie pusă pentru toți terții care sunt înregistrați cu ”TVA la încasare”;
   • se poate folosi procesul ”Actualizare Status Terți TVA la Încasare”, preluând fișierul necesar de pe site-ul ANAF.
   • dacă se folosește documentul ”Decont”, atunci informația trebuie indicată chiar pe înregistrarea respectivă prin marcarea bifei ”TVA la încasare”.
  • Țara - din definirea adreselor terților - trebuie completată obligatoriu și corect!
  • În Uniunea Europeană - bifa din definirea adreselor terților - trebuie pusă pentru toți terții din UE indiferent dacă au cod valid sau nu
   • cei cu cod valid vor intra în D390 VIES;
   • cei cu cod invalid vor intra în D394, secțiunea E.

    3. COTE TAXE
  • față de versiunea anterioară nu mai există o limitare în definirea și folosirea mai multor cote de tip taxare inversă, iar parametrii anteriori au fost eliminați;
  • pentru cotele de tip taxare inversă folosite pentru tranzacțiile de vânzare a fost introdus câmpul de mai jos pentru a indica procentul de tva aferent calculului de tva din D394. Aceste cote trebuie să aibă următoarele:
   • Taxare inversă - bifa trebuie pusă pe cotele de taxe definite pentru vânzarea articolelor cărora, conform normelor, li se va aplica taxarea inversă;
    • (aceeași bifă se pune și pe cotele pui din componența unei cote compuse de tva, folosită însă pentru achiziții - funcționalitate existentă și nemodificată)
   • Rată D394 - câmp nou în care se indică rata (ex: 24, 20, 5) pe care algoritmul o folosește pentru a calcula valoarea TVA ce trebuie declarată în D394, secțiunea E, (deoarece, pentru vânzare, rata pe document/tranzacție e 0 și valoarea tva nu există)
  • pentru cotele de taxe folosite pentru export, în mod asemănător cu cele de mai sus, se completează și pentru acestea câmpul Rată D394. (motivația este aceeași, cotele au ca rată defintă 0, însă calculul valorii TVA trebuie efectuat pentru D394, secțiunea F)
  • Certificat Taxe - ATENȚIE valabil pentru toate cotele de tva - în declarație sunt luate în calcul doar cotele de taxe care au acestă bifă pusă!

    4. DOCUMENTE TIPURI
  • Bon Fiscal - bifa trebuie pusă pe acele tipuri de documente de facturi clienți și/sau furnizori, pe care le folosiți în mod special și distinct, pentru înregistrarea tranzacțiilor efectuate pe bază de bon fiscal!
   • se recomandă definirea distinctă de tipuri document pentru vânzare (document bază AR Invoice) și pentru achiziție (document bază AP Invoice), pentru înregistrarea vânzărilor și respectiv achizițiilor pe bază de bon fiscal. Aceste tipuri de document trebuie marcate cu bifa ”Bon Fiscal”.
   • tranzacțiile de vânzare înregistrate cu documente cu bifa ”Bon Fiscal” vor fi încadrate în secțiunea G, indiferent de alte condiții,
    • dacă terțul are definit un CUI valid și valoarea tranzacției e mai mică de 100 euro, atunci se încadrează și în secțiunea I.1.1;
   • tranzacțiile de achiziții înregistrate cu documente cu bifa ”Bon Fiscal” vor fi încadrate în secțiunea I.1.5, cu condiția ca:
     • terțul (emitentul) să aibă definit un CUI valid și
     • pe bonul fiscal să fie înscris CUI-ul beneficiarului și
     • valoarea tranzacției să fie mai mică de 100 euro,
    • dacă valoarea tranzacției este mai mare sau egală cu 100 euro, atunci este obligatoriu să cereți factura fiscală și să o înregistrați pe aceasta în locul bonului fiscal!
  • Factură simplificată - bifa trebuie pusă pe acele tipuri de documente de facturi clienți și/sau furnizori, pe care le folosiți în mod special și distinct, pentru înregistrarea tranzacțiilor efectuate pe bază de facturi simplificate;
  • Autofacturare - bifa trebuie pusă pe acele tipuri de documente de facturi clienți și/sau furnizori, pe care le folosiți în mod special și distinct, pentru înregistrarea tranzacțiilor efectuate pe bază de autofacturare (emise sau primite).
  • Tip document D394 - câmp nou folosit pentru a indica tipurile de documente conform normelor D394. Se folosește doar pentru tipurile de documente facturi furnizori, pentru spețele: Factură, Borderou de achiziții, Filă carnet comercializare a produselor din sectorul agricol, Contract (Tip operațiune N);
   • se recomandă definirea de tipuri documente (document bază AP Invoice), distincte pentru fiecare speță aplicabilă în parte.

    5. ARTICOLE
  • Încadrare Tehnică - (coduri NC) - câmpul trebuie completat cu codul corespunzător conform normelor în vigoare;
   • pot fi folosite codurile livrate standard în SocrateCloud sau pot fi definite coduri la nivel de titular;
   • verificați ca pentru codurile definite local (pe titular), să aveți completat câmpul Tip Categorie.
   • atenție la cotele de tva folosite pentru tranzacționarea acestor articole, acolo unde se aplică plafonul de 22500 ron:
    • sub plafon: taxare normală;
    • peste plafon: taxare inversă.
Atentie! In functie de tip partener, codurile care trebuie completate pe articole sunt urmatoarele:
- pentru Tip partener = 1: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 120600, 121291, 10086000, 120400, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
- pentru Tip partener = 21001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 120600, 121291, 10086000, 120400, 21, 22, 23, 33, 34, 35

    6. FACTURI CLIENT
  • Nr. Bonuri Fiscale - se indică numărul de bonuri fiscale emise. Se folosește pentru ”factura” de vânzare care conține vânzările cumulate din zi efectuate prin case de marcat fiscale;
  • Nr. AMEF - se indică numărul de case de marcat fiscale folosite (per lună !!!)
   • câmpurile sunt disponibile spre completare numai pe tip document factură client cu bifa ”Bon Fiscal”.

Modul de obţinere a Declaraţiei 394

Pentru a scoate D394 folosind SocrateCloud trebuie urmaţi paşii descrişi mai jos:

1. Se operează în perioada de raportare toate documentele primare care intră în conţinutul declaraţiei:
  • Facturi client,
   • inclusiv ”facturile” pentru declararea vânzărilor distincte sau globale cu bon fiscal;
  • Facturi furnizori,
   • facturi furnizori din decont - dacă se operează cu documentul "Decont";
   • ”facturile” echivalente pentru bonurile fiscale;
   • alte tipuri de facturi pentru achizițiile pe bază de borderouri sau file carnet achiziții produse agricole, contracte.
2. Se transferă şi se verifică transferul în contabilitate pentru toate documentele de la pct.1
  • folosiţi fereastra "Documente netransferate" pentru a vă asigura că ați transferat toate documentele în contabilitate.
3. Se generează documentul "Declaraţii Taxe" (document/proces comun cu generarea jurnalelor de tva)

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12-95-declaratii/12-95-2-D394/Generare%20declaratii%20taxe1.png
  • se regăseşte în meniul: Contabilitate -> Definiri contabilitate
  • se completeză cu datele perioadei specifice pentru care se face pregătirea datelor pentru D394 (identică cu cea a Jurnalelor de TVA),
  • se porneşte procesul de prelucrare a datelor apăsând pe butonul "Generare declaraţii taxe"
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12-95-declaratii/12-95-2-D394/Generare%20declaratii%20taxe2.png
   • din ecranul următor se indică Schema contabilă (RON) şi
   • se marchează bifa "Şterge înregistrări vechi/existente",
  • se apasă "Start" - astfel sistemul preia datele din facturi şi le pregăteşte pentru a fi folosite atât pentru Jurnalele de TVA cât şi pentru D394
   • verificați pentru început jurnalele de TVA!
4. Se generează D394, care este un proces/raport:
  • se regăseşte în meniul: Contabilitate -> Rapoarte Financiare -> DeclaraţiI Fiscale -> Declaraţia 394 RO 2016
  • se alege societatea pentru care se scoate declarația
   • se poate alege o societate nod (nivel de consolidare) atunci când este vorba despre o organizație cu puncte de lucru;
   • în acest caz trebuie obligatoriu indicată și ierarhia (de cele mai multe ori este cea implicită).
  • se completeză cu datele perioadei specifice pentru care se doreşte exportul datelor pentru D394,
   • dacă se bifează "Data contabilă", atunci în raport vor fi aduse doar informaţii din Declaraţia de Taxe ce conţine documentele din perioada contabilă respectivă;
   • dacă nu se bifează "Data contabilă", atunci sistemul va aduce toate facturile din toate Declaraţiile de Taxe, care au data documentului încadrată în perioada indicată !!!
  • se completează CNP-ul persoanei care face declarația;
  • se bifează în funcție de decizia internă:
   • Acord de consultare
   • Confirmare schimbare opțiune de consultare.
  • se apasă "Start" - astfel sistemul preia datele din "Declaraţii taxe" şi le transformă în:
   • raportul pdf pentru control sume - ATENŢIE! acest raport pdf NU se va folosi pentru declararea datelor în format electronic! (este doar pentru verificarea internă a sumelor)
   • fişierul xml - ce se va regăsi în folderul indicat şi care va fi folosit mai departe pentru declaratia în format electronic.
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/12-contabilitate/12-95-declaratii/12-6-3-declaratia-394-ro-2016/Screen%20Shot%202016-12-16%20at%2015.41.47.png

5. Se foloseşte aplicaţia ("DUKIntegrator.jar") pusă la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
  • cu ajutorul acestei aplicaţii se validează fişierul xml generat de SocrateCloud la pasul 4
  • dacă în urma validării rezultă erori, acestea trebuie corectate şi se reia procesul de la pasul 4
   • lipsă date identificare societate - se completeză în definirea societăţii şi a utilizatorului emitent;
   • lipsă CUI sau CUI incorect - se verifică şi corectează în definirea Terţului respectiv.
  • dacă validarea s-a finalizat cu succes, se emite fişierul pdf cu care se face depunerea declaraţiei finale, conform normelor;
  • fişierul se regăseşte salvat în acelaşi folder de unde s-a încărcat şi fişierul xml original.


Algoritmul de obținere a datelor

Secţiunea 1

Cartuşul referitor la tipul plătitorului şi perioada de raportare se completează cu:

a) la tip plătitor se înscrie perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300), prevăzută la art. 322 din Codul fiscal, respectiv L - lunar, T - trimestrial, S - semestrial, A - anual;

* se obţine din intervalul de data din parametri de rulare ai raportului; dacă se alege o singură lună = L, dacă se aleg 3 luni = T,  dacă se aleg 6 luni = S, dacă se aleg 12 luni = A.

b) anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2016);

* se obţine din intervalul de data din parametri de rulare ai raportului din care se extrage doar anul.

c) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (de exemplu, 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

* se obţine din intervalul de data din parametri de rulare ai raportului din care se extrage doar luna/lunile.

d) sistem normal de TVA - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat pentru aplicarea sistemului normal de TVA

* se obţine din definiţia Societăţii, care la Info Societăţi are CUI începând cu "RO" şi nu are bifa de "TVA la Încasare"

e) sistem de TVA la încasare - se completează în cazul în care persoana impozabilă care depune declaraţia a optat  pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare

* se obţine din definiţia Societăţii, care la Info Societăţi are CUI începând cu "RO" şi are bifa de "TVA la Încasare"

f) în situaţia în care persoana impozabilă nu a desfăşurat operaţiuni în perioada de raportare, se va bifa căsuţa corespunzătoare

* determinare automată dacă nu rezultă nicio înregistrare în detalii


A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVA

  

   1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).

* se obţine din câmpul "CUI" din definirea societăţii selectate, tabul "Info societăţi".

   2. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

* denumirea societăţii selectate în parametri de rulare ai raportului.

   3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.

* se obţine din câmpul "Adresa" din definirea socetăţii selectate, tabul "Info societăţi".

   4. Telefon, fax, e-mail

* nu le transmitem din SCloud; se completează manual direct în DUKIntegrator (sau în xml)

* v16.10 sunt preluate de pe utilizatorul curent;B. Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicitului


  1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.

* nu le transmitem din SCloud (null); dacă este cazul, se completează manual direct în DUKIntegrator.

* v16.10 - sunt preluate din fereastra Societăți, tab Infor Societăți, secțiunea Intern;

   2. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit de către persoana impozabilă străină.

* nu le transmitem din SCloud (null); dacă este cazul, se completează manual direct în DUKIntegrator.

* v16.10 - sunt preluate din fereastra Societăți, tab Infor Societăți, secțiunea Intern;

   3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

* nu le transmitem din SCloud (null); dacă este cazul, se completează manual direct în DUKIntegrator.

* v16.10 - sunt preluate din fereastra Societăți, tab Infor Societăți, secțiunea Intern;

   4. Telefon, fax, e-mail

* nu le transmitem din SCloud (null); dacă este cazul, se completează manual direct în DUKIntegrator.

* v16.10 sunt preluate de pe utilizatorul curent;C. Rezumat declaraţie. Acest cartuş conţine:


1. Numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;

* se obţine din însumare distinctă pe Terţii din raport, se adună doar terţii care au CUI care începe cu "RO".

2. (L) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea nu are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi care au CUI care începe cu "RO";

- exceptând toate cotele cu rata 0%

* dacă pe o factură se regăsesc mai multe cote de tva atunci factura se numără (1) la cota cu valoarea cea mai mare.


3. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate; livrările de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri se vor evidenția distinct în funcție de valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, respectiv dacă aceasta este mai mică de 22.500 lei;

* suma bazelor şi suma valorilor tva a tuturor facturilor emise, după regula de la pct.2, cu defalcare pe articole cu coduri NC și pe cote de tva (taxare normală !)


4. (L) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi care au CUI care începe cu "RO";

- exceptând toate cotele cu rata 0%


5. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate; livrările de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri se vor evidenția distinct în funcție de valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, respectiv dacă aceasta este mai mică de 22.500 lei;

* suma bazelor şi suma valorilor tva a tuturor facturilor emise, după regula de la pct.4, cu defalcare pe articole cu coduri NC și pe cote de tva (tva la încasare !)


6. (LS) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea nu are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi care au CUI care începe cu "RO" și care au bifa Regim Special;

- doar cotele cu rata 0%


7. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* suma bazelor tuturor facturilor emise, după regula de la pct.6


8. (LS) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi care au CUI care începe cu "RO" și care au bifa Regim Special;

- doar cotele cu rata 0%


9. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* suma bazelor tuturor facturilor emise, după regula de la pct.8


10. (A) Numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate.

* numărul tuturor facturilor primite, calculat astfel:

- doar pentru terţii furnizori care nu au bifa de "TVA la incasare";

- doar pentru terţii furnizori care au CUI care începe cu "RO";

- exceptând "tipurile de documente" pe care le marcăm cu bifa “Bon fiscal”;

- exceptând toate cotele cu rata 0% sau cotele compuse.


11. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate; achizițiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri se vor evidenția distinct în funcție de valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, respectiv dacă aceasta este mai mică de 22.500 lei;
* suma bazelor şi suma valorilor tva a tuturor facturilor primite, după regula de la pct.10

12. (AÎ) Numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost primite facturi simplificate.

* numărul tuturor facturilor primite, calculat astfel:

- doar pentru terţii furnizori care au bifa de "TVA la incasare";

- doar pentru terţii furnizori care au CUI care începe cu "RO";

- exceptând "tipurile de documente" pe care le marcăm cu bifa “Bon fiscal”;

- exceptând toate cotele cu rata 0% sau cotele compuse.


13. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care s-au primit facturi simplificate; achizițiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri se vor evidenția distinct în funcție de valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, respectiv dacă aceasta este mai mică de 22.500 lei;

* suma bazelor şi suma valorilor tva a tuturor facturilor primite, după regula de la pct.12


14. (AS) Numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de către persoana impozabilă de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și aplică sistemul normal de TVA;

* numărul tuturor facturilor primite, calculat astfel:

- doar pentru terţii furnizori care nu au bifa de "TVA la incasare";

- doar pentru terţii furnizori care au CUI care începe cu "RO" și care au bifa Regim Special;

- exceptând "tipurile de documente" pe care le marcăm cu bifa “Bon fiscal”;


15. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și aplică sistemul normal de TVA;

* suma bazelor tuturor facturilor primite, după regula de la pct.14


16. (AS) Numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de către persoana impozabilă de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și aplică sistemul de TVA la încasare;

* numărul tuturor facturilor primite, calculat astfel:

- doar pentru terţii furnizori care au bifa de "TVA la incasare";

- doar pentru terţii furnizori care au CUI care începe cu "RO" și care au bifa Regim Special;

- exceptând "tipurile de documente" pe care le marcăm cu bifa “Bon fiscal”;


17. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achizițiilor de bunuri și servicii efectuate de la persoane impozabile care aplică regimul special pentru agențiile de turism, pentru bunurile secondhand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități și aplică sistemul de TVA la încasare;

* suma bazelor tuturor facturilor primite, după regula de la pct.16


18. (V) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă.

* doar pentru terţii clienţi care au CUI care începe cu "RO",

* se obţine din numărarea de Facturi Clienţi, doar pentru rândurile de pe factură pentru care cotele de tva respectă următoarele:

           - au în definiţie valoarea "Taxă Vânzări" pe câmpul Vânzare/Cumpărare

           ŞI

           - au în definiţie bifa pusă pe "Taxare inversă"

           ŞI

            - au în definiţie bifa pusă pe "Certificat Taxe"

            ȘI

            - au în definiție completată valoarea în câmpul ”Rata D394” !


19. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri/prestări de servicii pentru care se aplică taxarea inversă; livrările de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri se vor evidenția distinct în funcție de valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, respectiv dacă aceasta este mai mare sau egală de 22.500 lei;

* doar pentru terţii clienţi care au CUI care începe cu "RO"

* se obţine din suma valorilor de pe Facturi Clienţi, doar pentru rândurile de pe factură pentru care cotele de tva respectă următoarele:

           - au în definiţie valoarea "Taxă Vânzări" pe câmpul Vânzare/Cumpărare

           ŞI

           - au în definiţie bifa pusă pe "Taxare inversă"

           ŞI

            - au în definiţie bifa pusă pe "Certificat Taxe"

* valoarea tva se obţine prin calcul matematic direct folosind noul câmp Rata D394 din definiția cotelor de taxă.


20. (C) Numărul total al facturilor primite aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă.

* doar pentru terţii furnizori care au CUI care începe cu "RO",

* se obţine din numărarea de Facturi Furnizori, doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:

           - este o cotă compusă,

           ŞI

           - are în definiţie bifa pe "Certificat taxe", inclusiv taxele pui să aibă această bifă pusă.


21. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi serviciilor efectuate pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA şi pe categorii de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă; achizițiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri se vor evidenția distinct în funcție de valoarea bunurilor primite, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, respectiv dacă aceasta este mai mare sau egală de 22.500 lei.

* se obţine din suma valorilor de pe Facturi Furnizori, pentru terţii cu "RO..." la CUI şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:

           - este o cotă compusă,

           ŞI

           - are în definiţie bifa pe "Certificat taxe", inclusiv taxele pui să aibă această bifă pusă.

* valoarea tva se obţine prin calcul matematic direct din cota indicată la nivel de taxă pui, cea cu cota cu semn pozitivD. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfășurate cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA


1. Numărul total al persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor.

* se obţine din însumare distinctă de operațiuni doar ale terţilor care au CUI care NU începe cu "RO" şi sunt din România sau străini și ori sunt persoane juridice ori sunt persoane fizice, dar au facturi a căror valoare e mai mare de 10000 ron.

(pentru toate facturile emise către persoane fizice, cu valoare mai mică de 10000 ron, se calculează un total grupat pe cotele de tva și se declară în secțiunea de detalii aferente lit.D)


2. (L) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea nu are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi care au CUI care NU începe cu "RO" şi sunt din România sau străini, iar strict pentru Persoanele Fizice, doar pentru facturile de peste 10000 ron!;

- exceptând toate cotele cu rata 0%


3. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* suma bazelor şi suma valorilor tva a tuturor facturilor emise, după regula de la pct.2


4. (L) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi care au CUI care NU începe cu "RO" şi sunt din România sau străini, iar strict pentru Persoanele Fizice, doar pentru facturile de peste 10000 ron!;

- exceptând toate cotele cu rata 0%

5. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* suma bazelor şi suma valorilor tva a tuturor facturilor emise, după regula de la pct.4


6. (LS) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea nu are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi care au CUI care NU începe cu "RO" și care au bifa Regim Special;

- doar cotele cu rata 0%


7. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* suma bazelor tuturor facturilor emise, după regula de la pct.6


8. (LS) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi care au CUI care NU începe cu "RO" și care au bifa Regim Special;

- doar cotele cu rata 0%


9. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;
* suma bazelor tuturor facturilor emise, după regula de la pct.8


10. Natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziţionate de la persoane fizice, respectiv: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri, servicii.

* Lista cu Tipurile de categorii conform Încadrării tehnice (coduri NC) din definirea articolelor achiziţionate de la terţi - persoane fizice

- doar pentru terţii furnizori care au CUI care NU începe cu "RO" şi sunt din România;


11. (N) Numărul total al facturilor/borderourilor de achiziţii/filelor din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate de la persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

* numărul tuturor documentelor primite, per tip de document, calculat astfel:

- doar pentru terţii furnizori care au CUI care NU începe cu "RO" şi sunt din România;

- exceptând "tipurile de documente" pe care le marcăm cu bifa “Bon fiscal” sau ”Factura simplificată”;

- au doar cote de TVA cu 0, dar nu cu taxare inversă;

- tipul de document folosit trebuie să aibă în definiție completat câmpul ”Tip document D394”;

- terțul să nu fie bifat cu ”Regim special”;

* se recomandă definirea de tipuri de documente distincte pentru fiecare speţă aplicabilă companiei.


8. Valoarea totală a achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

* suma bazelor tuturor facturilor primite, după regula de la pct.11E. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România.


1. Numărul total al persoanelor impozabile nestabilite în România, care sunt stabilite în alte state membre, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, indiferent de numărul operaţiunilor.

* se obţine din însumare distinctă pe Terţii din raport, se adună doar terţii care:

- au CUI „valid” și care

- NU începe cu "RO" (nu sunt din România) şi

- sunt din UE, adică au în adresă bifa "Din UE",

- doar cote cu bifa de "Certificat Taxe"

- doar cote cu rata diferită de 0 (pentru vânzări) și cote compuse (pentru achiziții),

- (restul cu CUI valid se declară în D390)


2. (L) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea nu are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi cu regulile de mai sus;

- doar pentru cote diferite de 0 - vânzarea fiind în România, se folosesc cote normale de TVA.


3. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* valorile se obțin de pe documente pe regulile de mai sus


4. (L) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* numărul tuturor facturilor emise, calculat pe regulile de mai sus;


5. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* valorile se obțin de pe documente pe regulile de mai sus, dar doar pentru TVA la încasare;


6. (LS) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* numărul tuturor facturilor emise, calculat pe regulile de mai sus și care au bifa Regim Special;


7. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;
* suma bazelor tuturor facturilor emise, după regula de la pct.6

8. (LS) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* numărul tuturor facturilor emise, calculat pe regulile de mai sus și care au bifa Regim Special;

- doar dacă societatea are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;


9. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;
* suma bazelor tuturor facturilor emise, după regula de la pct.8

10. (C) Numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă.

* se obţine din numărarea de Facturi Furnizori, pentru terţii care au CUI „valid” și care NU începe cu "RO" şi sunt din UE şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:

           - este o cotă compusă,

           ŞI

           - are în definiţie bifa pe "Certificat taxe", inclusiv taxele pui să aibă această bifă pusă.

            ȘI

            - doar facturi cu adresa de furnizor de pe comanda furnizor cu țara RO (livrarea trebuie să fie de pe teritoriul României, pe teritoriul României).


11. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

* se obţine din suma valorilor de pe Facturi Furnizori, pe regulile de mai sus completate cu cele de la pct.10.


12. se vor declara numai operațiunile derulate pe teritoriul național care nu se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390).


F. Rezumat declaraţie privind operaţiunile desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene


1. Numărul total al persoanelor impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de numărul operaţiunilor.

* se obţine din însumare distinctă pe Terţii din raport, se adună doar terţii care:

- au CUI care NU începe cu "RO" (nu sunt din România) şi
- sunt din afara UE, adică au în adresă la cod zip "NON-UE",

- doar cote cu bifa de "Certificat Taxe"

- doar cote cu rata diferită de 0 (pentru vânzări) și cote compuse (pentru achiziții),

- (restul sunt Importuri).


2. (L) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către persoane impozabile care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene

* numărul tuturor facturilor emise, calculat astfel:

- doar dacă societatea nu are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;

- doar pentru terţii clienţi cu regulile de mai sus;

- doar pentru cote diferite de 0 - vânzarea fiind în România, se folosesc cote normale de TVA.


3. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

*valorile se obțin de pe documente pe regulile de mai sus


4. (L) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* valorile se obțin de pe documente pe regulile de mai sus;


5. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile pentru care se aplică TVA la încasare şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepţia celor pentru care au fost emise facturi simplificate.

* valorile se obțin de pe documente pe regulile de mai sus, dar doar pentru TVA la încasare;


6. (LS) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* numărul tuturor facturilor emise, calculat pe regulile de mai sus și care au bifa Regim Special;


7. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități
* suma bazelor tuturor facturilor emise, după regula de la pct.6

8. (LS) Numărul total al facturilor emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special pentru agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;

* numărul tuturor facturilor emise, calculat pe regulile de mai sus și care au bifa Regim Special;

- doar dacă societatea are bifa de "TVA la incasare", altfel 0;


9. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare pentru operațiunile derulate în regim special, respectiv agențiile de turism, pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități;
* suma bazelor tuturor facturilor emise, după regula de la pct.8

10. (C) Numărul total al facturilor primite pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă.

* se obţine din numărarea de Facturi Furnizori, pentru terţii care au CUI „valid” și care NU începe cu "RO" şi sunt din afara UE şi doar pentru rândurile de pe factură pentru care cota de tva respectă următoarele:

           - este o cotă compusă,

           ŞI

           - are în definiţie bifa pe "Certificat taxe", inclusiv taxele pui să aibă această bifă pusă.

            ȘI

            - doar facturi cu adresa de furnizor de pe comanda furnizor cu țara RO (livrarea trebuie să fie de pe teritoriul României, pe teritoriul României).


11. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care se aplică taxarea inversă şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

* se obţine din suma valorilor de pe Facturi Furnizori, pe regulile de mai sus completate cu cele de la pct.10.


12. nu vor fi declarate operațiunile de import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata in vamă a TVA).


G. Rezumat declaraţie privind încasările lunare realizate din operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi din activităţi exceptate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


1. Numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise în perioada de raportare, inclusiv a încasărilor prin intermediul bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse în acest cartuş bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art 319 din Codul fiscal, cu excepţia alin. (12), (13) şi (21) din cadrul aceluiaşi articol.

* introdusă pe factura client operată în SocrateCloud, în câmpul ”Nr.bonuri fiscale”. Aici, în practică, sunt două variante implementate:

  1. operare centralizată la final de zi, pentru suma tuturor bonurilor fiscale emise, folosind un terţ generic, operând o singură factură client. Această factură va trebui să fie operată cu tip de document marcat cu bifa “Bon Fiscal”. În acest caz numărătoarea de bonuri va trebui făcută manual, de pe Z-uri. Din numărul total de bonuri emise se vor scădea numărul de facturi fiscale emise la cerere în baza bonurilor fiscale! (aceste facturi trebuie operate în sistem, pentru a fi declarate în secțiunile C sau D). Înscriem pe factură numărul BF-urilor astfel determinat și numărul de CASE DE MARCAT utilizate în perioada respectivă.
  2. operare bon cu bon - pentru fiecare factură client cu tip document marcat cu “Bon Fiscal”, se scoate un bon fiscal pe casa de marcat. În acest caz numărăm aceste facturi efectiv. (în acest caz, recomandăm salvarea numărului de case folosite, la prima operare, cu o valoare implicită).

2. Valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA;

* bază şi tva defalcat pe cote de tva, după regula de mai sus.


3. Valoarea totală a încasărilor, în perioada de raportare, din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării;

* 0 - nu completăm (nu avem cel puţin deocamdată clienţi cu business pe speţa aceasta)


4. Valoarea totală a bazei impozabile, în perioada de raportare, aferentă activităţilor economice exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale în vigoare la data aplicării, şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcate pe cote de TVA.

* 0 - nu completăm (nu avem cel puţin deocamdată clienţi cu business pe speţa aceasta)H. Rezumat declaraţie privind operaţiunile realizate pe teritoriul României


1. Numărul total al facturilor emise/primite în perioada de raportare, defalcate pe cote de TVA, cu excepţia celor pentru care au fost emise/primite facturi simplificate.

* se numără separat toate facturile emise / primite, declarate mai sus (total număr facturi)

defalcat pe: emise (toate), primite (fără tva la încasare), primite (cu tva la încasare)
defalcat pe cotele de tva 24%, 20%, 19%, 9%, 5%

2. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA

* se adună valorile bazelor de pe toate facturile emise, declarate mai sus (total valoare)

defalcat pe: emise (toate)
defalcat pe cotele de tva 24%, 20%, 19%, 9%, 5%

3. Valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă defalcată pe cote de TVA

* se adună valorile tva de pe toate facturile emise, declarate mai sus (total tva)

defalcat pe: emise (toate)
defalcat pe cotele de tva 24%, 20%, 19%, 9%, 5%

4. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA

* se adună valorile bazelor de pe toate facturile primite, declarate mai sus (total valoare)

defalcat pe: primite (fără tva la încasare), primite (cu tva la încasare)
defalcat pe cotele de tva 24%, 20%, 19%, 9%, 5%

5. Valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii taxabile efectuate, inclusiv cele pentru care se aplică taxarea inversă, precum şi cele pentru care se aplică TVA la încasare defalcată pe cote de TVA.

* se adună valorile tva de pe toate facturile primite, declarate mai sus (total tva)

defalcat pe: primite (fără tva la încasare), primite (cu tva la încasare)
defalcat pe cotele de tva 24%, 20%, 19%, 9%, 5%


I. Alte informaţii


1.1. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi valoarea totală a TVA aferentă acestora defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

* se adună valorile bazelor de pe toate facturile emise, care respectă următoarele:

 • terţul are CUI valid ŞI

tip document cu bifa “Bon fiscal” ŞI

valoare totală mai mică de 100 euro;

 • defalcat pe cotele de tva 20%, 9%, 5%

* se adună valorile tva de pe toate facturile emise, care respectă următoarele:

 • terţul are CUI valid ŞI

tip document cu bifa “Bon fiscal” ŞI

valoare totală mai mică de 100 euro;

 • defalcat pe cotele de tva 20%, 9%, 5%


1.2. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

*0 - nu completăm


1.3. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

* 0 - nu completăm


1.4. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

* 0 - nu completăm


1.5. Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate şi care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, defalcată pe cote de TVA (20%, 9%, 5%);

* se adună valorile bazelor de pe toate facturile primite, care respectă următoarele:

 • terţul are CUI valid ŞI

tip document cu bifa “Bon fiscal” ŞI

valoare totală mai mică de 100 euro ŞI

există cel puţin o cotă de tva cu bifa “Certificat taxe” (=“sunt deductibile”);

 • defalcat pe cotele de tva 20%, 9%, 5%

* se adună valorile tva de pe toate facturile primite, care respectă următoarele:

 • terţul are CUI valid ŞI

tip document cu bifa “Bon fiscal” ŞI

există cel puţin o cotă de tva cu bifa “Certificat taxe” (=“sunt deductibile”);

valoare totală mai mică de 100 euro;

 • defalcat pe cotele de tva 20%, 9%, 5%


2.1. Plaja de facturi utilizate în perioada de raportare de la seria nr. . . ./la seria nr. . . .

* se indică seria min cu numărul min din facturi clienţi de la start perioadă şi respectiv cu max de la final de perioadă, excepție cele de tip ”Bon fiscal”


2.2. Număr total de facturi emise în perioada de raportare de la seria nr. . . ./la seria nr. . . ., din care:

* se numără toate facturile emise din toate plajele de serii de mai sus, din perioadă, excepție cele de tip ”Bon fiscal”


2.2.1. Seria şi numărul facturilor stornate;

* lista tuturor facturilor emise cu starea “storno”, dar doar cele a căror factură pereche are tot starea “storno”, excepție cele de tip ”Bon fiscal”


2.2.2. Seria şi numărul facturilor anulate;

* lista tuturor facturilor emise (în pereche sau nu) cu starea “anulat” sau “anulat” / “storno”, excepție cele de tip ”Bon fiscal”


2.2.3. Seria şi numărul facturilor emise prin autofacturare, inclusiv baza impozabilă şi TVA aferente, defalcată pe fiecare cotă (20%, 9%, 5%);

* lista tuturor facturilor emise cu tip document ce conţine cuvântul “... autofacturare …”

* valoarea fără tva;

* tva - cu defalcare pe fiecare cotă de tva.


3. Descrierea operaţiunilor din care provine soldul sumei negative înregistrat în decontul de TVA de către persoana impozabilă care depune declaraţia şi care este solicitat la rambursare în perioada de raportare - se va bifa căsuţa/căsuţele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în parte;

* 0 - nu completăm


4. Date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA:

4.1. Valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%)

* toată valoarea tva “exigibilizată”, din perioadă, din facturi furnizor, defalcată pe cote de tva (din tabela de TVA Exigibilă)


5. Date aferente operaţiunilor desfăşurate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare:

5.1. Valoarea totală a TVA colectate aferentă facturilor încasate în perioada de raportare indiferent de data la care acestea au fost emise de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);

* toată valoarea tva “exigibilizată”, din perioadă, din facturi client, defalcată pe cote de tva (din tabela de TVA Exigibilă)


5.2. Valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);

* toată valoarea tva “exigibilizată”, din perioadă, din facturi furnizor, defalcată pe cote de tva (din tabela de TVA Exigibilă)


5.3. Valoarea totală a TVA deductibile aferentă facturilor achitate în perioada de raportare indiferent de data în care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare defalcate pe fiecare cotă de TVA (20%, 9%, 5%);

* toată valoarea tva “exigibilizată”, din perioadă, din facturi furnizor, defalcată pe cote de tva (din tabela de TVA Exigibilă)


6. In situaţia în care persoana impozabilă a desfăşurat activitate/activităţi definită/definite conform listei disponibile pe portalul ANAF, se vor completa valoarea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii fără TVA, precum şi TVA aferentă defalcată pe cote (20%, 9%, 5%).

* 0 - nu completămComments