12.04. Rapoarte Contabilitate

Fișe Conturi

Raportul Fișe Conturi, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare, afişează soldul inițial, tranzacțiile și soldul final pentru un anumit cont pe durata unei anumite perioade. Pentru fiecare tranzacție, raportul afișează documentul sursă și data contabilă. Se poate utiliza pentru analiza contului pentru a determina cum au intrat și ieșit sumele dintr-un cont. Se pot specifica următorii parametri:
 • Schema Contabilă, Tip Transfer - determină sursa datelor contabile (trebui să corespundă cu cele selectate pentru nivelul de agregare);
 • Perioadă sau Data Contabila (interval)  - intervalul pentru care se rulează raportul (implicit se va folosi perioada contabilă curentă);
 • Accumulation - raportul își trage datele din agregări contabile. Detalii în Rapoarte Financiare;
 • Actualizare Solduri - dacă se bifează se va rula procesul "Actualizare Solduri Contabile" pentru nivelul de agregare selectat. Opțiunea se folosește pentru a include în raport tranzacțiile contabile recente;
 • Restul parametrilor reprezintă dimensiuni contabile cu rol de filtre de selecție.

(v13.11) Raportul Fise Conturi (RO), localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare, generează fisa contului, care conține pentru un cont, toate tranzacțiile contabile efectuate împreună cu informațiile aferente: conturile corespondente, documentul sursă și terțul. Se pot specifica următorii parametri:
 • Schema Contabilă, Tip Transfer - determină sursa datelor contabile;
 • Perioadă sau Data Contabila (interval) - intervalul pentru care se rulează raportul;
 • Sinteticgrupează tranzacțiile după dimensiunea contabilă selectată și înlătură descrierile tranzacțiilor;
 • Restul parametrilor reprezintă dimensiuni contabile cu rol de filtre de selecție.
Raportul își trage datele din "Tranzacții cont - cont corespondent", timpul de generare fiind considerabil redus. Detalii în Transferuri Contabile.

Raportul Fisa Contului - Conturi Corespondente, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare, este echivalentul raportului Fișa Contului (RO), dar își trage datele din "Tranzacții Contabile"

(v13.12) Raportul Fisa Contului Sintetica (Ro), localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare, reprezintă o variantă "sintetica" a raportului "Fisa contului - cont corespondent". Datele returnate sunt prezentate sintetic la nivel de cont corespondent și de centralizator. Dacă raportul se rulează pe o perioada de mai multe luni informațiile vor fi grupate la nivel de lună. Raportul își trage datele din Tranzacții cont - cont corespondent, timpul de generare fiind considerabil redus. Detalii în Transferuri Contabile.

Verificare Solduri

Raportul Verificare Solduri, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiareafișează starea curentă a soldurilor contabile pentru o Societate, Terț, Articol, Proiect sau orice combinație de elemente definite în schema contabilă. Raportul afişează, pentru o perioadă aleasăpentru fiecare cont, soldul de început și tranzacțiile contabile. Se pot specifica următorii parametri:
 • Schemă Contabilă, Tip Transfer - determină sursa datelor contabile;
 • Perioadă sau Data Contabila (interval) - intervalul pentru care se rulează raportul; (implicit se va folosi perioada curentă);
 • Ierarhie Raportare - raportul poate fi detaliat folosind o clasificare specifică (implicit se va folosi arborele (clasificarea) primară definită pentru Titular);
 • Restul parametrilor reprezintă dimensiuni contabile cu rol de filtre de selecție;
Prima linie a raportului afişează soldul inițial și este urmată de soldurile pentru fiecare cont în parte, în funcție de parametrii selectați. Raportul își trage datele din "Tranzactii Contabile"

Raportul Verificare Solduri Non Nule, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare, se utilizează pentru verificarea soldurilor conturilor de tranzit: 5125, 581, 327, 357 și 408. Se pot specifica următorii parametri:
 • Schemă Contabilă, Tip Transfer - determină sursa datelor contabile;
 • Perioadă sau Data Contabila (interval) - intervalul pentru care se rulează raportul; (implicit se va folosi perioada curentă);
 • Cont - raportul returnează date dacă soldurile contului introdus ca parametru este diferit de 0. Soldul contului este calculat în funcție de tipul contului;
 • Element Schema - se selectează funcție de contul al cărui sold se verifică și reprezintă elementul principal implicat în tranzacțiile pe contul verificat.
  • Verificare 5125 - se selectează Terț
  • Verificare 581 - se selectează Terț
  • Verificare 327 - se selectează Articol
  • Verificare 357 -  se selectează Articol
  • Verificare 408 - se selectează Articol
Formatul de tipărire utilizat trebuie configurat cu "Calcul Sum" pe coloanele Sold, Credit, Debit. Raportul își trage datele din "Tranzactii Contabile". 

Raportul Balanță Analitică - Terți, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare, este util atunci când datorită unui număr mare de parteneri de afaceri (mai mult de 1.mil), rapoartele financiare standard nu pot afișa rezultatele, din cauza volumului mare de date. Acest raport are coloanele standard ale unei balanțe de verificare, analitică, și este folosit pentru detalierea unui singur cont pe terți.  Se pot specifica următorii parametri:
 • Schema Contabilă, Societate - determină sursa datelor contabile;
 • Cont - raportul poate fi rulat pentru un sigur cont, cel selectat;
 • Perioadă - raportul poate fi rulat pentru o sigură perioadă din calendarul contabil;
 • Utilizează Tabelă Temporară - opțiune de a folosi o tabelă temporară pentru a genera raportul (trebuie utilizată doar atunci când volumul de date este mai mic de 1.mil.);
 • Utilizează Solduri Contabile - opțiune de a folosi sau nu o agregare contabilă (trebuie utilizată doar dacă a fost calculată înaintea rulării raportului, de regulă pe parcursul nopții anterioare);
  • Accumulation - agregarea de unde raportul își va trage datele;
Observații: 
 • În raport sunt afișate doar tranzacțiile care au terț în combinație.
 • Raportul afiseaza DOAR terții cu sold diferit de 0, chiar dacă au avut sold inițial anual;
 • Începând cu v13.11, a fost adăugată o linie nouă în raport , linie ce conține sumele totale ale tranzacțiilor fără terț, pentru contul ales. Astfel raportul este ușor de verificat cu balanța din rapoarte financiare.

Cartea Mare

Raportul Cartea Mare, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiareafişează valoarea totală a tranzacțiilor contabile a unui cont, cu grupare pe debit sau credit.

Raportul Cartea Mare - Sah, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiareafişează valoarea totală a tranzacțiilor contabile a unui cont cu grupare pe cont corespondent.


Registru Jurnal

Raportul Registru Jurnal, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare, afișează detaliile operațiunilor contabile înregistrate, conform formularului 14 -1- 1. Se rulează obligatoriu pe o Schemă Contabilă și pe un anumit interval de timp.

Raportul Registru Jurnal Sintetic, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiarereprezintă o variantă "sintetica" a raportului "Registru jurnal". Datele returnate sunt prezentate la nivel de centralizator și cont corespondent.

Limitare: Cele doua rapoarte de mai sus nu vor afisa date complete daca se ruleaza cu filtru pentru Cont corespondent.
                Filtrarea pe raport se face dupa Cont.

Raportul Registru Jurnal Detaliat pe Terți, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare, afișează tranzacțiile contabile organizate în registrul jurnal, detaliate după dimensiunea contabilă "Terț".

Rapoartele Raportul Registru Jurnal (RO), Registru Jurnal Detaliat pe Terți (RO)Registru Jurnal Sintetic (RO) au aceiași funcționalitate ca și rapoartele prezentate mai sus, singura diferența fiind sursa informațiilor: 
 • rapoartele cu "RO" afișează informații pe baza înregistrărilor din tranzacții cont - cont corespondent;
 • cele fără "RO" afișează informații pe baza înregistrărilor din tranzacții contabile.
 • începând cu 16.10, pe raportul Registru Jurnal (RO) au fost adăugate următoarele filtre: Cont, Grup Terț și Terț.
 • începând cu v17.02 se afișează și rândurile pentru Bonurile de Transfer, chiar dacă acestea nu au efect asupra rulajului, dar sunt situații (accize) în care este necesară afișarea acestora.
 • începând cu v17.04 s-au efectuat următoarele ajustări asupra modului de prezentare a datelor în raport astfel încât să se obțină egalitate deplină între rulajele din balanță și cele din raport:
  • pentru orice BT sau Alocare ce are o postare de tip D+/D-, în raport prezentarea se face pe D = C, cu conturile implicate și cu valoare 0;
  • pentru orice BT cu schimbare de natură contabilă (D1+/D2-), în raport prezentarea se face pe două linii distincte D1+ = C(null) și respectiv D2- = C(null), cu valoare doar pe debite (+/-);
  • pentru Alocările de tip ”compensare”, adică cele ce sting facturi între ele sau încasări între ele, respectiv plăți între ele, prezentarea în raport se face astfel:
   • dacă conturile implicate D/C sunt identice, atunci prezentarea se face pe D = C, cu conturile implicate și cu valoare 0;
   • dacă conturile implicate D/C sunt diferite, atunci prezentarea se face pe două linii distincte D1+ = C(null) și respectiv D2- = C(null), cu valoare doar pe debit (+/-), respectiv reversul pentru cazul cu valorile doar pe credit (+/-);
   • excepție face linia care reprezintă postarea diferențelor de curs valutar, care se prezintă pe D = C, cu conturile implicate și valoarea aferentă.
  • sunt excluse din raport postările aferente repartizărilor generale (ce nu au impact nici în balanță și nici în registru).
 • începând cu versiunea 18.09, pe rapoartele  Registru Jurnal Sintetic, respectiv Registru Jurnal Sintetic (RO) a fost adăugat parametrul ”Ștergere linii goale” astfel, dacă bifa este Y (selectată) atunci liniile ce conțin valori egale cu 0 nu se vor afișa, iar dacă este N (neselectată) se vor aduce în raport și liniile cu valori egale cu 0.

Fișă Terț Cont

(v13.11) Raportul Fișă Terț Cont, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare, afișează tranzacțiile contabile împreună cu valorile debit/credit, soldurile inițiale și soldurile finale pe perioada indicată, pentru toate conturile pe care terțul respectiv a avut înregistrări, grupat pe cont. Raportul se rulează, obligatoriu pe o schemă contabilă și pe un terț. Raportul își trage datele din tranzacții contabile.

Management Financiar

Raportul Registrul Jurnal - Zilnic, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare > Management Financiar, afișează pentru fiecare cont contabil valorile tranzacțiilor contabile, cumulate zilnic, pentru un interval de timp selectat.
 • Parametri: filtre de selectie înregistrări tranzacții contabile;
 • Coloane: Cont, Data, Debit, Credit, Schema Contabila;

Raportul Registrul Jurnal - Perioada, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare > Management Financiar, afișează pentru fiecare cont contabil, valorile tranzacțiilor contabile, cumulate lunar, pentru un interval de timp selectat.
 • Parametri: filtre de selectie înregistrări tranzacții contabile;
 • Coloane Raport: Cont, Debit, Credit, Dimensiuni Contabile, Taxa;

Raportul Registrul Jurnal - Detaliat, localizat în meniul Contabilitate -> Rapoarte Financiare > Management Financiarafișează pentru fiecare cont contabil, valorile tranzacțiilor contabile înregistrate, documentul sursă și terțul aferent. Valorile debit/credit aferente tranzacțiilor sunt afișate atât în valuta documentului cât și în valuta schemei contabile.
 • Parametrifiltre de selectie înregistrări tranzacții contabile;
 • Coloane: Document sursa, cont, debit, credit (valuta schema și valuta document), terț, taxa.
Raportul Tranzactii Detaliate pe Cont afişează toate tranzacțiile înregistrate pentru un cont contabil, detaliate pe terț.

Raportul Tranzactii Detaliate pe Dată afișează informații detaliate Debit/Credit pentru tranzacțiile unui cont înregistrate într-o anumită perioadă.

Info Conturi

Fereastra Vizualizare Cont, localizată în meniul Info, oferă informații despre conturi contabile, în funcție de parametrii selectați:


După completarea câmpurilor (
filtre de selecție) se apasă butonul Actualizare 
pentru a afișă informațiile doriteSchema contabilă afișată implicit este schema asociată societății folosită la logare, pentru care utilizatorul logat are drept de operare/vizualizare.

Începând cu v16.05 câmpul Societate, utilizat ca și filtru de selecție, a devenit obligatoriu. Pentru a afișa informații despre conturi ce aparțin de societăți multiple sunt disponibile următoarele opțiuni:
 • utilizarea unei societăți de tip "Nivel Consolidare". Detalii în Societăți;
  • vor fi afișate informații ce aparțin de toate societățile subordonate nivelului de consolidare;
 • utilizarea opțiunii Multi Societate din dreapta câmpului, care permite selecția a mai multor societăți:
  • se selectează opțiunea Multi-Societate;
  • în lista de societăți disponibile în câmpul Societate, se bifează societățile pentru care se dorește vizualizarea informațiilor despre conturi.
Incepând cu v17.10 s-a adăugat o limitare in ce privește numărul de linii returnate, pentru a împiedica posibilitatea de suprasolicitare a serverelor;
 • Limitarea se face la nivel de sistem iar câmpul de limitare se găseste in fereastra Sistem -> Nr.max. info conturi;
 • Dacă valoarea setată este nulă sau 0 atunci nu se aplică limitarea și se vor returna toate înregistrările existente. Se recomandă a se seta o limită în jurul valorii de 10.000 de înregistrări.