11.06. Rapoarte Trezorerie

SocrateCloud pune la dispoziție un număr de rapoarte ce pot fi utilizate pentru evidența operațiunilor de trezorerie. Rapoartele se găsesc în meniul Trezorerie și pot fi modificate în functie de cerințele organizației. Detalii în Rapoarte.

Raport Extrase Cont - Zilnic

Raportul afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu extrase de cont, defalcate pe linii de extras, împreună cu informații despre acestea și totalul soldurilor inițiale și finale pentru toate extrasele din raport.
 • Parametri - reprezintă filtre de selecție pentru liniile de extras de cont ce vor fi afișate în raport Societatea, Contul și Data;
 • Coloane - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe linii de extras;
  • Factura - factura conciliată cu plata evidențiata prin linia de extras;
  • Val Plată, Încasare - valoarea tranzacției.

Raport Extrase Cont - Centralizator

Raportul afișează, pentru un cont bancar, o listă cu extrase de cont sau linii de extras și informații despre acestea.
 • Parametri:
  • Afișează detalii - opțiune de a afișa în raport extrase de cont sau linii de extras;
  • Divers - filtru de selectie pentru liniile de extras afișate (diversul folosit pentru diferență extras);
 • Coloane: valoare tranzacție (încasat, plătit), sold inițial, sold final, terț și documentele sau tipul de cheltuială cu care a fost conciliată plata evidențiată pe linia de extras.

Raport Plăți Detaliate

Raportul afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă de plați și încasări, împreună informații despre acestea
 • Parametri - reprezintă filtre de selecție pentru încasările sau plățile ce vor fi afișate în raport;
  • Alocată - opțiune de a afișa doar plățile conciliate;
  • Data Scadentă (modalitate de plata cec);
 • Coloane - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe înregistrările de plăți sau încasări;
  • Val Plată - încasările apar cu plus, iar plățile cu minus.

Raport Facturi Plătite Detaliat pe Extrase

Raportul afișează, în funcție de parametrii selectați, o lista de facturi conciliate cu plăti evidențiate pe extrase de cont.
 • Parametri - reprezintă filtre de selecție pentru facturile ce vor fi afișate în raport;
  • Data scadenta - termenul de plată pentru factură;
  • Tranzacție Vânzare - opțiune de a afișa doar facturi furnizor sau facturi client;
 • Coloane - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe facturi și data liniei de extras pe care a fost evidențiată plata facturii.

Raport Plăți Conciliate pe Extras

Raportul afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă de plăți evidențiate pe linii de extras de cont, împreună cu facturile conciliate.
 • Parametri - reprezintă filtre de selecție pentru încasările sau plățile ce vor fi afișate în raport;
 • Coloane  - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe înregistrările de plăți sau încasări;
  • Valoare Încadrată - plata a fost făcută înainte de data scadentă de pe factură;
  • Valoare Neîncadrată - plata a fost făcută după data scadentă de pe factură.

Raport Plați Detaliate pe Linii Extras de Cont

Raportul Raport Plați Detaliate pe Linii Extras de Cont afişează o plată sau o listă cu toate plățile din sistem și dacă este cazul, informații despre extrasul de cont și contul pe care sunt evidențiate;
 • Parametrii - valoare care va fi în conținută de numărul documentului pentru plățile afișate în raport (e.g. %101% - numărul trebuie să conțină 101);
 • Coloane - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe înregistrările de plăți sau încasări;
  • Data extras - data liniei de extras pe care a fost evidențiata plata.

Raport Încasări - Casier

Raportul Raport Încasări - Casier este folosit pentru a evidenția încasările înregistrate de fiecare casier atunci când mai multi casier lucrează pe același registru de casa. În funcție de parametrii selectați, raportul afișează o listă cu încasări și plăți în numerar sau prin bancă, împreună cu informații despre acestea: utilizatorul care a introdus plata (casierul) care a efectuat plata, tipul plății (numerar sau banca), modalitatea de plata, societatea, terțul și valoarea.

Scopul:
 • Evidenţierea încasărilor şi plăţilor pe care un utilizator/casier le realizează într-o perioadă de timp.
 • Raportul preia date privind încasările/plăţile de pe următoarele documente:
  • Detalii Registru de Casa
  • Incasări/Plăţi 
În urma rulării cu filtrele dorite va returna un raport, care poate fi printat, salvat local sau trimis în format pdf pe mail.

Rapoarte Capex-Opex

Începând cu v14.04 SocrateCloud oferă, prin intermediul rapoartelor Raport Plăți - Capex-Opex (Detaliat) și Raport Plăți - Capex-Opex (Centralizat), raportarea plăților, detaliat și grupat, pe categorii și subcategorii CAPEX-OPEX. Fiecare client îşi poate defini propriile categorii şi subcategorii de analiză CAPEX-OPEX. Definiţia acestora se realizează la nivel de articol sau se pot folosi prin indicare directă odată cu introducerea plății. Plățile neconciliate sunt prezentate cu categoria și subcategoria indicată pe plată. Plățile conciliate trebuie să fie alocate la nivel de scadență multiplă pe factură, astfel încât alocarea să poată determina cu exactitate articolul care s-a plătit și astfel să determine categoria și subcategoria capex-opex. 

Începând cu 16.04, raportul Raport Plăți - Capex-Opex (Detaliat) afișează și linii de registru casă alocate la facturi a căror articole fac parte din categorii Capex-Opex. Raportul afișează liniile de registru detaliat după articol facturat, iar pentru alocări parțiale, valorile afișate sunt distribuite ponderat după valoarea facturată pe fiecare articol.
 • Parametri:
  • Societate, Data Plății - filtre de selecție;
  • Doar Registre Casă - vor fi afișate doar linii de registru casă;
 • Coloane:
  • Val Plată
  • Val Plată fără TVA, Val Plată RON fără TVA
   • pentru plățile alocate la facturi cu scadențe pe detalii aduce valoarea plății fără TVA;
   • pentru plățile alocate la facturi fără scadențe pe detalii aduce valoarea facturii fără TVA;
  • Valoare plată cu TVA, Valoare plată RON cu TVA - pentru plățile alocate la facturi cu scadențe pe detalii aduce valoarea totala a plății (inclusiv TVA)
   • pentru plățile alocate la facturi fără scadențe pe detalii aduce valoarea facturii fără TVA;
  • Bancă, Cont - denumirea băncii și a contului prin intermediul căruia este efectuată plata;
  • Registru Casa, Jurnal Casă - denumirea casei sau justificării;
  • Nume Decont - denumirea de pe document (casa sau decont);
  • Nr. Factură - numărul documentului sursa (factura);
  • Descriere Detaliu Factură - descrierea din detaliul documentului sursă (factura), de unde se aduce și articolul, în raport;
  • Societate Detaliu Facturădin detaliul documentului sursă (factura), de unde se aduce și articolul, în raport (17.06);
  • Descriere Master Factură - descrierea din master document sursă (factura).

Raport Alocări Facturi-Plăți

Raportul Raport Alocări Facturi-Plăți afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu alocările înregistrate pentru plăți și facturi, împreună cu informații de pe acestea: factura, plata în numerar sau prin bancă, valoarea, diferența și discount-ul.
 • Parametri - reprezintă filtre de selecție pentru alocările plăți-facturi ce vor fi afișate în raport: plată, factură, terț;
 • Coloane - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe înregistrările de alocare plăți - facturi.

Raport Facturi Nealocate

Raportul Raport Facturi Nealocate afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu facturile la care nu au fost alocate plați parțial sau total.  
 • Parametri - reprezintă filtre de selecție pentru facturile ce vor fi afișate în raport: terți, interval dată facturata și tip document factură;
 • Coloane - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe facturi client sau furnizor.

Raport Plăți Nealocate

Raportul afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu plățile care nu au fost alocate în totalitate pe facturi. 
 • Parametri - reprezintă filtre de selecție pentru încasările sau plățile ce vor fi afișate în raport;
  • Avans - această selecție este utilă pentru verificarea soldului pe conturile de avans sau plăți nelocate:
   • daca se va bifa Da - raportul va afișa doar plățile/încasările care au bifă de avans și sunt înregistrate in contul 409/419
   • daca se va bifa Nu - raportul va afișa doar plățile/încasările care  nu au bifă de avans și sunt înregistrate în contul 4731/4732
 • Coloane - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe înregistrările de plăți sau încasări;
  • Val alocată - afișează valoarea alocată parțial;
  • Val Disp - valoarea nealocata încă;
  • Val Plata - valoare totala a plății;
  • Diferențe - valoare înregistrată pe plata ca și diferență de plata;
  • Discount - valoare înregistrată pe plata ca și discount.


Raport Plați Neconciliate pe Extrase de Cont

Raportul afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu plăți sau încasări neconciliate cu linii de pe extrase de cont, însumate la nivel de plată sau încasare, cont bancar și societate;
 • Parametri - reprezintă filtre de selecție pentru încasările sau plățile ce vor fi afișate în raport;
  • Data scadentă - filtru de selecție pentru plăți de tip CEC/BO;
  • Exclude Extrase Draft - opțiune de a verifica concilierile de plăți cu linii de pe extrase în starea "Drafted";
  • Metoda de plată - această selecție este utilă pentru verificarea soldului pe conturile 5125 si 403/5112
   • dacă se va bifa metoda de plată CEC/BO - raportul va afișa toate CEC/BO care nu au ajuns la scadență;
   • daca se va bifa metoda de plată Ordin de Plată - raportul va afișa toate incasările/plățile care nu au fost reconciliate cu un extras de cont
 • Coloane - reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe înregistrările de plăți sau încasări.

Raport Solduri Terț

Raportul afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu facturi în sold (neconciliate) grupate și însumate după terțul facturat. 
 • Parametrii - reprezintă filtre de selecție pentru facturile ce vor fi afișate în raport: Societate, Terț;
 • Coloane:
  • Valoare document = valoarea de pe factura/plată;
  • Valoare în sold = valoarea în sold de pe factura/plată (e.g. furnizor - plata, client - încasare);
   • pentru Cec/BO-uri este afișată doar valoarea conciliată pe extrase de cont;
  • Valoare total sold = valoare în sold de pe factura/plată, fără a se ține cont de extrase de cont;
  • Zile limita - zile trecute de la data scadentă de pe factură;

Rapoarte Taxe Facturi

Rapoartele Raport Taxe Facturi și Raport Taxe Facturi & CUI/Locație afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu informații despre taxele aplicate pe facturi client sau furnizor;
 • Parametrii - reprezintă filtre de selecție pentru facturile ale cărora taxe vor fi afișate în raport: Societate, Terț;
  • Taxa - dacă se selectează, în aport vor fi afișate doar informații referitoare la această cotă de taxă;
 • Coloane:
  • Detaliu Total - totalul detaliilor de pe factura (inclusiv taxa) pentru care se aplică cota de taxă;
  • Valoare Baza Tax = valoarea totala a detaliilor de pe factura (fără taxă) pentru care se aplica cota de taxă;
  • Raport Taxe Facturi & CUI/Locație -> Coloana C.U.I. Locație - preluată din locații terți - adresă.

Efect în Sold

Raportul afișează, în funcție de parametrii selectați, o listă cu plați de tip cec, bilet de ordin sau ordin de plata și linia de extras cu care au fost conciliate.
 • Parametrii  - reprezintă filtre de selecție pentru încasările sau plățile ce vor fi afișate în raport;
  • Data Linie Extras - vor fi afișate doar efectele conciliate cu extrase de cont emise pâna la această dată;
  • În sold - opțiune de a afișa plați conciliate sau plăti neconciliate cu linii de extras;
 • Coloane:
  • Val Plata - valoare de pe cec/bo;
  • În sold = dacă a fost sau nu conciliat;
  • Linie Extras, Data linie Extras - informații despre extrasul de cont;
  • Metoda de plata de pe efectul comercial.

Raport Solduri Facturi

Raportul Raport Solduri Facturi - curent afişează toate facturile neplătite, cu evidența valorii facturilor pentru care au fost alocate efecte de încasat/de plătit. Facturile care au fost plătite în numerar vor apărea în raportul solduri facturi până când registrul de casă este procesat. 
 • Parametri:
  • Zile limită - un număr negativ indică facturile care au scadenta în viitor și un număr pozitiv indică facturile care au fost scadente deja;
  • Tranzacție vânzare:
   • Da - pentru generarea unui raport care include doar facturile clienţi; sunt prezentate cu valori pozitie și RMA cu valori negative. 
   • Nu - pentru generarea unui raport care include doar facturile furnizori; sunt prezentate cu valori negative și RMA cu valori pozitive.
   • nimic - sunt prezentate ambele tipuri de facturi.
 • Coloanele:
  • Data facturată - data emiterii facturilor aflate în sold;
  • Nr.doc - numărul facturilor Valuta - valuta folosită la emiterea facturilor;
  • Total General - valoarea facturii;
  • Sold - valoarea facturii rămasă de încasat, pentru care nu există documente de plată alocate;
   • Începând cu versiunea SocrateCloud 15.10, în cazul facturilor emise în altă valută decât cea de bază, valoarea afișată în coloana "Sold" ține cont de cursul de schimb folosit pe nota contabilă de reevaluare generată pe schema contabilă legată de societatea emitentă;
  • Plătit - valoarea plăţilor alocate unei facturi, inclusiv documente de plată, indiferent dacă ele au fost încasate efectiv sau nu;
  • Sold Total - valoarea facturii rămasă de încasat, inclusiv documente de plată alocate dar neîncasate la momentul generării raportului;
  • Valoare acoperită - valoarea documentelor de plată alocate unei facturi, neîncasate la momentul generării raportului;
  • Scadența - data scadentă a facturii;
  • Zile Limită - număr de zile trecute de la data scadentă;
Raport Sold Facturi - Istoric

Raportul permite, pe lângă funcționalitatea de raportare solduri descrisă mai sus, utilizarea unei date specifice pentru calculul soldului și a zilelor trecute de la data scadentă, cu următoarea diferență de prezentare a datelor funcție de filtrul:
 • Tranzacție vânzare:
  • Da - pentru generarea unui raport care include doar facturile clienţi și care sunt prezentate cu valori pozitie și RMA cu valori negative. 
  • Nu - pentru generarea unui raport care include doar facturile furnizori și care sunt prezentate cu valori pozitive și RMA cu valori negative.
  • nimic - sunt prezentate ambele tipuri de facturi dar facturile furnizori sunt prezentate cu valori negative și RMA cu valori pozitive, în ideea de a avea un sold general pe ambele relații client/furnizor.

Obs: Din v14.03 rapoartele de solduri facturi prezintă soldul detaliat pe fiecare scadență din facturile operate cu scadențe multiple.
Din v.18.06 pe raportul Sold Facturi - Istoric, rata cursului de schimb se afișează la 4 zecimale dacă în format se folosește coloana "FourDecimalCurrencyRate_Curs".
Începând cu v18.12, în print formatul rezultat la rularea procesului nu se vor mai afișa tranzacțiile de tip plată pentru un terț care este încadrat într-un grup de terț cu acces restricționat pentru anumite roluri, de asemenea nici în parametrii raportului datele nu vor fi vizibile la selecție.

Raport Solduri Facturi - Vechime

Raportul Raport Solduri Facturi - Vechime afişează defalcat atât soldurile întârziate cât și pe cele în termen ale facturilor, în funcție de vechimea acestora. Aceasta poate fi 1-7 zile, 8-30 zile, 31-60 zile, >31 zile, >61 zile, >91 zile.
Pentru rulare se pot folosi filtrele următoare:
 • societatea - va aduce doar documente de pe societatea selectată;
 • data - soldurile afișate sunt cele de la data curentă sau la data indicată în filtrul "La data";
 • valută - va aduce doar documente cu valuta selectată;
 • grup terţi - va aduce doar documente a căror terți sunt din grupul selectat;
 • terţ - va aduce doar documente terțul selectat;
 • listare facturi - indică faptul că raportul trebuie detaliat pe facturi, altfel se obține informația grupată pe terț.
 • tranzacție vânzare - pentru a genera un raport care să includă doar facturile clienţi. Când căsuţa rămâne nebifată, se va genera un raport care include facturile furnizor.
Este recomandat ca acest raport să fie adaptat astfel încât să afișeze intervalele de timp cerute pentru analiză. Următoarele coloane semnifică:
 • sold - sold total cu scadența depășită sau în termen;
 • depășit - sold cu scadența depășită (întârzieri);
 • de plată - sold în termen (cu scadența în viitor).
Începând cu v15.07 s-a adăugat filtrul de "Reprezentant", prin care se poate executa raportul doar pentru facturile reprezentantului selectat. Filtrul "Reprezentant" funcţionează numai în pereche cu opţiunea "Listare facturi"!
Începând cu v17.08 s-au adăugat și intervalele 91-180, 181-365 , > 365, disponibile în print-format-ul raportului (bazat pe tabela "T_Aging").

Raport Fișă Terț 

Raportul de control operațional al soldurilor pentru un terț, putând filtra doar tranzacțiile client sau doar tranzacțiile furnizor sau ambele. Raportul se poate scoate pe perioada de timp dorită pentru analiză, informațiile afişate fiind: soldul inițial al perioadei, rulajele din perioada respectivă, soldul final al perioadei. Filtrele de selecție oferite sunt:
 • Societatea - filtru de selecție pentru tranzacțiile afișate în raport;
 • Terț - raportul este limitat la rulare pentru un singur terț odată;
 • Data Tranzacție - indică perioada de la / până la pentru în funcție de care vor fi afișate tranzacțiile;
 • Tranzacție Vânzare:
  • "Da" = doar vânzări - se va lista raportul doar cu tranzacţiile de vânzare, pe relaţia Client;
  • "Nu" = doar cumpărări - se va lista raportul doar cu tranzacţiile de vânzare, pe relaţia Furnizor;
  • null = vor fi listate ambele tipuri de tranzacţii;
 • Valuta - obligatorie, se indică valuta de raportare, fiind valuta spre care se face conversia tuturor tranzacțiilor, indiferent de valuta lor originală;
 • Excludere documente anulate - opţional, prin marcare se vor elimina din raport documentele anulate şi perechile lor; concomitent vor fi eliminate și alocările cu "+" și "-" de pe facturile anulate vizibile în coloanele Plată/ Încasare
 • Exclude din sold CEC/BO neîncasate în bancă (v15.12) - prin marcarea acestei opţiuni, încasările/plăţile pe bază de CEC/BO nu sunt luate în calculul soldului (nu îl afectează), atât timp cât aceste documente nu ajung să fie înregistrate pe un extras de cont bancar!
Raportul ia în calcul următoarele documente:
 • Facturile client - toate facturile operate cu terţul selectat, cu starea lor curentă (la momentul rulării raportului);
 • Încasările - toate încasările operate cu terţul selectat, fără Diverse, cu starea lor curentă, indiferent de alocări!, inclusiv cu sumele din discounturile la încasare acordate;
  • cuprinde toate efectele (cec/bo) indiferent dacă acestea au ajuns sau nu la scadenţă sau s-au încasat efectiv în bancă.
 • Încasări numerar - toate liniile din registrele de casă operate cu terţul selectat, fără Diverse, indiferent de alocări, inclusiv cele din registrele de casă nefinalizate;
 • Facturile furnizor - toate facturile operate cu terţul selectat, cu starea lor curentă;
 • Plăţile - toate plăţile operate cu terţul selectat, fără Diverse, cu starea lor curentă, indiferent de alocări!, inclusiv cu sumele din discounturile la termen primite;
  • cuprinde toate efectele (cec/bo) indiferent dacă acestea au ajuns sau nu la scadenţă sau s-au plătit efectiv din bancă.
 • Plăţi numerar - toate liniile din registrele de casă operate cu terţul selectat, fără Diverse, indiferent de alocări, inclusiv cele din registrele de casă nefinalizate;
 • Alocările - doar acele alocări între facturi-facturi, utilizate în situaţia compensărilor +/-.
Excepții: NU se aduc documentele cu stările: "Invalid", "În process", "Draft", cu exceptia liniilor din registrele de casa nefinalizate.

Raportul calculează şi afişează următoarele informații astfel:
 • Coloana Scadentă:
  • scadenţa de pe Factură - pentru liniile din raport care afişează facturi;
  • scadenţa de pe Încasare/Plată - pentru liniile din raport care afişează Încasări sau Plăţi de tip CEC/BO;
  • v15.12 - data extras aferentă Încasărilor sau Plăţilor de tip CEC/BO care au fost efectiv încasate/plătite în bancă (au ajuns pe un extras de cont bancar).
 • Coloana Factură Client - total general de pe factură;
 • Coloana Încasare: 
  • total de pe Încasare;
  • total linie din Registrul de Casă;
 • Coloana Sold Client:
  • ca sold iniţial este suma facturilor - suma încasărilor cu dată mai mică decât perioada de raportare;
  • pentru rulaj este sold iniţial + factură - încasare;
  • pe ultima linie din raport valoarea afişată reprezintă soldul final al perioadei;
 • Coloana Factură Furnizor - total general de pe factură;
 • Coloana Plată: 
  • total de pe Plată;
  • total linie din Registrul de Casă;
 • Coloana Sold Furnizor:
  • ca sold iniţial este suma facturilor - suma plăţilor cu dată mai mică decât perioada de raportare;
  • pentru rulaj este sold iniţial + factură - plată;
  • pe ultima linie din raport valoarea afişată reprezintă soldul final al perioadei;
 • Coloana Sold Terţ:
  • este întotdeauna: sold iniţial client - sold iniţial furnizor;
  • pe ultima linie din raport valoarea afişată reprezintă soldul terţului la finalul perioadei de raportare.
 • Coloana Tip Document Baza ( disponibilă din versiunea 13.07):
  • afișează numele tipului de document bază pentru fiecare linie din raport
 • Coloanele Luna si An (disponibile din versiunea 13.07):
  • afișează luna, respectivul anul emiterii documentelor. Utilă pentru creare de subtotaluri pe lună/an la rularea raportului pe o perioadă mai mare de timp
 • Coloana Descriere ( disponibilă din versiunea 13.07):
  • afișează valorile introduse în câmpul Descriere de pe documentul sursă
 • Coloana Cont/Registru (disponibilă din versiunea 17.07) :
  • afișeaza informatii cu privire la data  și denumirea registrului de casă din care s-a facut plata/încasarea pe factura respectivă ;
  • afișeaza informatii cu privire la data si contul IBAN din care s-a făcut plata/incasarea cu specificația că în conturi și banci la nivel de setare cont bancar câmpul IBAN va trebui sa fie completat cu informațiile corecte cu privire la IBAN-ul contului bancar respectiv.
Limitări:
 • pentru situaţiile în care țerțul selectat face parte dintr-o ierarhie (tată - fiu, terți legați), valorile raportate NU sunt valide dacă există documente conciliate între terţi diferiţi. În această situaţie vă indicăm utilizarea rapoartelor "Solduri Facturi", "Solduri pe Terţ";
 • încasările şi plăţile din Registrul de Casă neconciliate cu facturi sau comenzi sunt interpretate doar după semnul sumei (+ încasări / - plăţi), astfel încât nu vom avea niciodată încasări storno sau plăţi storno pe raport;
 • pentru situaţiile în care documentele sunt operate pe societăţi diferite, pentru ca raportarea să fie corectă, trebuie ca raportul să fie rulat pe un nivel consolidat al societăţilor respective;
 • nu este un raport recomandat pentru Terţii cu tranzacţii în valută sau multivalută, deoarece în această versiune raportul nu ţine cont de reevaluări;
 • formatul de tipărire trebuie să aibă ordonare DOAR după coloana "Secvență", în caz contrar, soldul intermediar nu mai e corect afisat;
 • raportul nu a fost conceput pentru analiza soldurilor avansurilor de trezorerie; se poate folosi doar pentru terți clienți și/sau furnizori.
Începând cu v16.06, raportul afișează și tranzacțiile terților legați de terțul pentru care se rulează raportul, astfel:
 • vor fi aduse plățile / doar valoarea alocată (linii de casă + Încasări și plăți) aferente terțului legat;
 • vor fi aduse doar plățile conciliate de facturile emise pe terțul pentru care se rulează raportul;
 • prin terți legați se înțeleg înregistrările definite în fereastra Relații Terți. Detalii în Relații Terți.

Raport facturi conciliate prin efecte

Raportul oferă lista efectelor (CEC/BO) din perioada indicată în "Data tranzacție", sau la "Data Raport", cu alocările acestora pe facturi, cu data alocării şi valoarea alocată.

Atenție: Se recomandă folosirea separată a filtrelor de "Data tranzacție" și "Data Raport"!

Raportul este util pentru verificarea alocărilor complete a CEC-urilor sau BO cu facturile pentru care s-au primit/emis aceste efecte. Valorile, pe o perioadă, trebuie să fie comparabile cu rulajele de pe conturile de înregistrare a efectelor (413, 5112)

Reevaluare Solduri Facturi 

Reevaluarea facturilor în sold, operate în altă valută decât valuta schemei de bază este cerută prin lege şi actual se indică efectuarea acestei operaţiuni la finalul fiecărei luni.
Funcţionalitatea este acoperită prin intermediul raportului Reevaluare Solduri Facturi din meniul Trezorerie.
Raportul listează facturile neplătite/neîncasate integral la finalul perioadei indicate, cu soldul lor operaţional, contabil şi reevaluat.
 • în calcul sunt cuprinse şi facturile stornate (originalele), dacă stornarea este efectuată în perioadele următoare datei de reevaluare. Este cazul în care stornarea s-a produs înaintea efectuării operaţiunii de reevaluare pentru luna/perioada trecută;
 • nu intră în calcul facturile stornate în aceeaşi perioadă care coincide cu perioada reevaluată (comportament identic cu facturile anulate).
Dacă se indică şi un tip de Document contabil, atunci, în urma rulării raportul va rezulta şi documentul contabil prin care se înregistrează diferenţa de curs rezultată.
Documentul contabil generat este în stare Draft, câte unul pentru fiecare factură care a intrat în calculul de reevaluare. Prin acţiune umană Documentul contabil se poate finaliza şi posta. Este obligatoriu să se efectueze acest pas deoarece în urma acestuia se înregistrează următoarele:
 • tranzacţia contabilă care înregistrează diferenţele de curs în contabilitate şi
 • o înregistrare în detaliul specific reevaluării de la nivelul fiecărei facturi afectate, de care sistemul ţine cont în calculul de diferenţe de curs pentru următoarele tranzacţii în care vor fi implicate aceste facturi.
Postarea documentului folosește conturile de diferențe introduse în câmpurile Câștig nerealizat (CNT) și Pierdere nerealizată (CNT) la secțiunea General din definirea Schemei Contabile.
Doar cu aceste informaţii duse până la capăt, sistemul va funcţiona corect pe viitor, în ceea ce priveşte calculul corect al diferenţelor de curs pentru viitoarele încasări/plăţi alocate şi pentru următoarele reevaluări!


Atenţie!

În situaţiile specifice în care procesul de Reevaluare se efectuează pentru o perioadă trecută, iar faţă de această perioadă, în sistem s-au înregistrat deja tranzacţii după această perioadă (în principal alocări), este obligatorie Re-postarea tuturor Alocărilor (încasare/plată) pentru a se re-calcula diferenţele de curs faţă de noua valoare indicată de procesul de Reevaluare.

Exemplu:

- data curentă: 10 august - până la această dată nu s-a efectuat încă Reevaluarea pentru 31.iulie.
- între 1 şi 10 august s-au operat încasări şi plăţi la facturi în sold şi s-au efectuat şi concilierile aferente;
- între 1 şi 10 august s-au stornat anumite facturi aflate în sold la iulie - automat s-a obţinut şi alocarea între facturi (tot în august);
- în 10 august, contabilitatea rulează procesul de Reevaluare pentru luna iulie (31.iulie) şi efectuează postarea documentului contabil obţinut;
- în acest moment, este OBLIGATORIE re-postarea tuturor alocărilor din perioada 1 - 10 august, pentru că se va re-calcula diferenţa de curs faţă de valoarea dată de reevaluare (care nu exista la momentul iniţial);
- există doua variante de re-postare:
    -a. manual - recomandat doar atunci când sunt foarte puţine tranzacţii în valută şi se pot controla manual.
    -b. automat - prin folosirea procesului "Resetare contabilitate (SocrateOpen)" pentru Tip document "Allocation", cu perioada 1 - 10 august (pe exemplul dat mai sus), cu bifa "Şterge înregistrări contabile existente". Sistemul le va re-posta automat cu refacerea completă a calculelor de diferenţă de curs valutar.

Raport Flux de Numerar

Acest raport se folosește doar pentru perioade viitoare (scadențe în viitor), pentru care oferă o simplă informare asupra valorile care urmează să fie încasate și respectiv plătite. Raportul NU i-a în considerare sumele deja alocate pentru scadențe viitoare, se pleacă de la premiza că nu se încasează/plătesc sume înainte de scadență.

Raport TVA de Virat din Numerar

Acest raport se folosește de către societățile care au aderat la mecanismul de plată TVA defalcată. În acest caz, în coformitate cu legislația, acestea trebuie să determine încasările în numerar (sau card bancar) și să verse sumele aferente TVA din casierie sau din conturile curente în conturile de TVA (conturi speciale de TVA).
Raportul se execută cu indicarea societății și în mod opțional a următorilor parametri:
 • cont bancar - se indică conturi curente - unde pot exista încasări sau plăți înregistrate cu cardul (tranzacții de tip ”Credit card”);
 • registru casa - pentru a indica casieria de pe care se determină tranzacțiile cu sursă casă ”Factură”;
 • terț - opțional;
 • tip document - pentru a face verificarea separat pe încasări și separat pe plăți;
 • data tranzacție - pentru a indica perioada pentru care se face verificarea.