Reguli de obținere a concilierilor în valută

        
 Cazuistică Tipuri valute
 Factură
-Valoare-
 Plată
-Valoare-
 Alocare
-Valoare-
 Funcţionalitate SO
 1. Data plăţii > Data facturii
 Valute egale (ex. EUR-EUR)
01.02.2010:1EUR=4,5RON
05.02.2010:1EUR=5RON
 Data fact. 01.02.2010: 100 EUR= 450 RON
 Data plată 05.02.2010:
100 EUR= 500 RON
 Data alocare (reprezintă data max. dintre data facturii şi data plăţii) 05.02.2010:
100 EUR= 500 RON +
Dif nefavorabile de curs valutar: 100 * (4,5- 5)= 50 RON

Obs. în cazul alocării plăţii pe mai multe facturi, cu date distincte, se face o singură alocare cu mai multe detalii (pt fiecare factură), iar la postare se contează distinct pe fiecare în parte dif.de curs valutar dintre cursul de la data plăţii şi cursul de la data facturii (deci nu contează data alocării de pe master).

OBS. regula la contare alocare dpdv societate:
diferenţa de curs se postează pe societatea de pe factură tot timpul-- v.2.0->
*înainte era cu soc. de pe alocare! societatea de pe alocare vine din context, din logare
 DA
 2. Data plăţii < Data facturii
  Valute egale (ex. EUR-EUR)
01.02.2010:1EUR=4,5RON
05.02.2010:1EUR=5RON
 Data fact. 05.02.2010:
100 EUR= 500 RON
  Data plată 01.02.2010:
100 EUR= 450 RON
 Data alocare (reprezintă data max. dintre data facturii şi data plăţii) 05.02.2010:
100 EUR= 500 RON +
Dif favorabile de curs valutar: 100 * (5- 4,5)= 50 RON

Postarea diferenţelor de curs se face prin afectarea conturilor de tranzit (4731, 4732) şi nu prin afectarea conturilor de terţi (401x).

Obs. în cazul alocării plăţii pe mai multe facturi, cu date distincte, se face o singură alocare cu mai multe detalii (pt fiecare factură), iar la postare se contează distinct pe fiecare în parte dif.de curs valutar dintre cursul de la data plăţii şi cursul de la data facturii.

OBS. regula la contare alocare dpdv societate:
diferenţa de curs se postează pe societatea de pe factură tot timpul-- v.2.0->
*înainte era cu soc. de pe alocare! societatea de pe alocare vine din context, din logare
 DA v.2.0->
 3. Data plăţii > Data facturii
 Valute distincte (ex. EUR-USD)
01.02.2010:1EUR=4,5RON
1USD=3RON
1EUR=1,5USD

05.02.2010:

1EUR=5RON
1USD=3,5RON
1EUR=1,4285USD
 Data fact. 01.02.2010: 100 EUR= 450 RON
100 EUR= 150 USD
 Data plată 05.02.2010:
100 USD= 350 RON
100 USD= 70 EUR
 Data Alocare 05.02.2010:

Obs. se poate realiza doar la valuta facturii, dacă valutele sunt distincte.
Incasarea va avea tip curs specific, astfel incat valoarea in USD transformata in EUR sa fie exact valoarea in EUR de pe factura.

100 USD=350 RON (reprezintă 100 USD şi 70 EUR= 350 Ron/5)
Dif.nefavorabile de curs valutar: 70 EUR * (5- 4,5)= 35 RON.

Obs. valoarea documentului de plată este transformat în Ron, apoi valoarea în Ron se transformă în valuta de bază a facturii, penntru care se calculează diferenţe de curs valutar.

OBS. regula la contare alocare dpdv societate:
diferenţa de curs se postează pe societatea de pe factură tot timpul-- v.2.0->
*înainte era cu soc. de pe alocare! societatea de pe alocare vine din context, din logare
 DA
  4. Data plăţii< Data facturii Valute distincte (ex. EUR-USD)
01.02.2010:1EUR=4,5RON
1USD=3RON
1EUR=1,5USD

05.02.2010:

1EUR=5RON
1USD=3,5RON
1EUR=1,4285USD
 Data fact. 05.02.2010: 100 EUR= 500 RON
100 EUR= 142,85 USD
 Data plată 01.02.2010:
100 USD= 300 RON
100 USD= 66,66 EUR
 Data Alocare 05.02.2010:

Obs. se poate realiza doar la valuta facturii, dacă valutele sunt distincte.
Incasarea va avea tip curs specific, astfel incat valoarea in USD transformata in EUR sa fie exact valoarea in EUR de pe factura..

100 USD=300 RON 

Obs. În acest caz momentan nu calculează diferenţe de curs valutar, deoarece data alocare= data facturii.

Trebuie să calculeze diferenţe de curs valutar între data facturii si data plăţii (exact ca pe modelul anterior Data plăţii > Data facturii şi valute distincte)

OBS. regula la contare alocare dpdv societate:
diferenţa de curs se postează pe societatea de pe factură tot timpul-- v.2.0->
*înainte era cu soc. de pe alocare! societatea de pe alocare vine din context, din logare
 Nu
 5. Data plăţii > Data facturii
 Valute distincte (ex. EUR-RON)
 
01.02.2010:1EUR=4,5RON
05.02.2010:1EUR=5RON

 Data fact. 01.02.2010: 100 EUR= 450 RON Data plată 05.02.2010:
 300 RON
 Data alocare: 05.02.2010

Obs. se poate realiza doar in RON, dacă valutele sunt distincte.

300 RON+ Dif. nefavorabile de curs valutar: 60 EUR * (4,5-5)= 30 RON

Obs. valoarea documentului de plată este în Ron, apoi valoarea în Ron se transformă în valuta de bază a facturii, penntru care se calculează diferenţe de curs valutar.

*calculează diferenţe de curs atăt pentru plata Ron dintr-un cont bancar cu valuta RON, cât şi pentru Ron dintr-un cont bancar cu valută distinctă

OBS. regula la contare alocare dpdv societate:
diferenţa de curs se postează pe societatea de pe factură tot timpul-- v.2.0->
*înainte era cu soc. de pe alocare! societatea de pe alocare vine din context, din logare
 DA
 6. Data plăţii < Data facturii
 Valute distincte (ex. EUR-RON)
 
01.02.2010:1EUR=4,5RON
05.02.2010:1EUR=5RON
 Data fact. 05.02.2010:
100 EUR= 500 RON
 Data plată 01.02.2010:
 300 RON
 Data alocare: 05.02.2010

Obs. se poate realiza doar in RON, dacă valutele sunt distincte.

300 RON

Obs. În acest caz momentan nu calculează diferenţe de curs valutar, deoarece data alocare= data facturii.

Trebuie să calculeze diferenţe de curs valutar între data facturii si data plăţii (exact ca pe modelul anterior Data plăţii > Data facturii şi valute distincte EUR-RON)

OBS. regula la contare alocare dpdv societate:
diferenţa de curs se postează pe societatea de pe factură tot timpul-- v.2.0->
*înainte era cu soc. de pe alocare! societatea de pe alocare vine din context, din logare


 Nu


Consecințe contabile ale diferențelor de curs:

Avansuri acordate (409)
1.1 Comanda furnizor- 01.04.2011, valoare 1000 Eur, curs schimb: 1 Eur= 4.3 Ron
1.2. Plata avans- 01.04.2011
409= 5125V   4300 Ron
1.3. Extras cont la 01.04.2011
5125V= 5124   4300 Ron

I. dif. nefavorabila de curs valutar
1.4. Inregistrare factura furnizor finala (aferenta avansului acordat)- 12.04.2011, valoare 1000 Eur, curs schimb: 1 Eur= 4.2 Ron
1.5. Plata factura furnizor, prin conciliere cu avans- 12.04.2011
401= 409     4200 Ron
6814= 409     100 Ron
*diferenta nefavorabila de curs valutar se conteaza pe contul Pierdere realizata din reevaluare, din Scheme contabile, tab Conturi implicite, categoria General.

II. dif. favorabila de curs valutar
1.4. Inregistrare factura furnizor finala (aferenta avansului acordat)- 13.04.2011, valoare 1000 Eur, curs schimb: 1 Eur= 4.4 Ron
1.5. Plata factura furnizor, prin conciliere cu avans- 13.04.2011
401= 409     4400 Ron
409= 7814     100 Ron
*diferenta favorabila de curs valutar se conteaza pe contul Castig realizat din reevaluare, din Scheme contabile, tab Conturi implicite, categoria General.

* ceea ce se doreste a se schimba 
I. dif. nefavorabila de curs valutar
1.4. Inregistrare factura furnizor finala (aferenta avansului acordat)- 12.04.2011, valoare 1000 Eur, curs schimb: 1 Eur= 4.2 Ron
1.5. Plata factura furnizor, prin conciliere cu avans- 12.04.2011
401= 409     4200 Ron
6814= 401     100 Ron

II. dif. favorabila de curs valutar
1.4. Inregistrare factura furnizor finala (aferenta avansului acordat)- 13.04.2011, valoare 1000 Eur, curs schimb: 1 Eur= 4.4 Ron
1.5. Plata factura furnizor, prin conciliere cu avans- 13.04.2011
401= 409     4400 Ron
401= 7814     100 Ron


Plata factura furnizor
1.1 Factura furnizor- 01.04.2011, valoare 1000 Eur, curs schimb: 1 Eur= 4.3 Ron

I. dif. favorabila de curs valutar
1.2. Plata factura- 12.04.2011, curs schimb: 1 Eur= 4.2 Ron
5125/analitic1= 5125V  4200 Ron
Alocare plata- factura
401= 5125/analitic1   4200 Ron
401= 7814                  100 Ron


1.3. Extras cont la 12.04.2011
5125V= 5124   4200 Ron

II. dif. nefavorabila de curs valutar
1.2. Plata factura- 13.04.2011, curs schimb: 1 Eur= 4.4 Ron
5125/analitic1= 5125V  4400 Ron
Alocare plata- factura
401= 5125/analitic1   4400 Ron
6814= 401                   100 Ron


1.3. Extras cont la 13.04.2011
5125V= 5124   4400 Ron

Începând cu v18.12 regula de postare se modifică față de cea actuală prin adăugarea în algoritm a influenței tipului de diferență de curs: ”Favorabilă” sau ”Nefavorabilă”, tratată separat pentru încasări și pentru plăți, astfel:Favorabilă

Nefavorabilă

Încasări

se modifică regula astfel


5124 = 765


e cazul când valoarea diferenței e pozitivă, cursul de pe încasare e mai mare decât cursul de pe factură

rămâne regula actuală de postare


665 = 411x


e cazul când valoarea diferenței e negativă, cursul de pe încasare e mai mic decât cursul de pe factură

Plăți

rămâne regula actuală de postare


401x = 765


e cazul când valoarea diferenței e negativă, cursul de pe plată e mai mic decât cursul de pe factură

se modifică regula astfel


665 = 5124


e cazul când valoarea diferenței e pozitivă, cursul de pe plată e mai mare decât cursul de pe factură


Contul nou implicat în postarea asocierilor este 5124 și anume este contul contabil (Banca CNT - B_Asset_Acct) al contului bancar pe care s-a înregistrat încasarea/plata. Dacă pe o asociere sunt cuprinse încasări/plăți de pe mai multe conturi bancare, diferențele se calculează și înregistrează pentru fiecare în parte.