Documente Numerar

Chitanțele de numerar reprezintă modalitatea de încasare de numerar în casierie, pentru care se eliberează o dovadă sub forma unui document cu evidentă specială și cu numerotare specifică. Poate fi completat manual pe formulare specifice (chitanțier), în dublu exemplar, unul pentru persoana care a efectuat plata cu numerar, iar cealaltă pentru casier. Dacă operațiunea se efectuează direct la casierie, chitanțierul în format clasic se înlocuiește cu cel electronic, cu tipărire pe foaie albă în dublu exemplar.

Mai jos sunt descrise modalitățile de înregistrare și tipărire pentru documentele Chitanță Încasare Numerar Factură ClientChitanță Încasare Numerar Comandă Client și Dispoziție de Plată/Încasare:

Definire Numere Document

În fereastra Numerotare Documente, localizată în meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate se definește un nou carnet de documente. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/11-trezorerie/112casa/11-2-3-numerotare-chitante-numerar-dispozitie-de-plata/Numerotare%20Documente.png

 • Denumire, Descriere
 • Auto numerotare - se bifează pentru ca numerotarea să se realizeze automat pe baza regulii setate;
 • Increment - valoarea constantei care se adaugă de la un număr document la următorul;
 • Nr. Următor - primul număr al documentului care ulterior va fi menținut de sistem;
 • Prefix și Sufix (opționale) - textul introdus aici va fi adăugat automat înainte și respectiv, după numărul documentului;
 • Unicitate număr document - se bifează pentru a se preveni introducerea de mai multe documente de acest tip cu același număr;

Definire Tip Document

În fereastra Documente (Tipuri), localizată în meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate se definește un tip de document folosit pentru încasare și plați în numerar. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/11-trezorerie/112casa/11-2-3-numerotare-chitante-numerar-dispozitie-de-plata/Documente%20Tipuri.png

 • Denumire, Descriere, Text Tipărire
 • Centralizator = Cash/Payments;
 • Tip Document Bază = Registrul de Casă;
 • Secvență Document - se selectează carnetul de document aferent, definit anterior în fereastra Numerotare Documente;
 • Sursă Casă - se alege în funcție de tipul de document:
  • Chitanță încasare numerar factură client  = "Factură";
  • Chitanță încasare numerar comandă client = "Comandă";
  • Dispoziție de plată/încasare = "Avansuri Trezorerie";
 • Tranzacție Vânzare - se bifează pentru a aduce doar tranzacțiile de vânzare;
  • Dispoziție de plată/încasare = nu se bifează;
 • Registru Casă (opțional) - dacă se selectează, tipul de document va fi disponibil doar pentru acest registru de casă;
 • Format Tipărire - se selecteaza formatul de tipărire implicit. Detalii în Rapoarte;
  • Chitanța = "chitanțier";
  • Dispoziție = "Dispoziție de plata/încasare";
 • Nr. copii - reprezintă numărul de exemplare care va fi tipărit pentru acest tip de document.

Chitanță Încasare Numerar Factură Client

În fereastra Registrul de Casă, tab-ul Detaliu Registru se introduce chitanța, astfel:
 • Sursa Casa = Factura
 • Tip Document - se selectează tipul de document aferent definit anterior. Începând cu versiunea 15.05 câmpul Tip Document se va completa automat cu valoarea "Chitanță" în functie de:
  • Tip document Bază = Registrul de Casă;
  • Sursa Casa = Factura;
  • Implicit = bifat;
  • Tipul de document "propus" se poate schimba manual;
 • Se introduc clientul, valoarea încasată şi factura care se încasează
Numerotare:
 • După ce se apasă butonul Salvează de pe bara de instrumente câmpul Număr document va fi completat automat cu următorul număr disponibil din carnetul de document aferent, conform regulilor de numerotare stabilite.
Tipărire:
 • Se apasă butonul Tipărire de pe bara de instrumente
 • Se selectează formatul de tipărire aferent (tip chitanțier);
 • Se apasă butonul OK.
 • Se generează astfel exemplarele de chitanțe printabile:

Chitanță Încasare Numerar Comandă Client

În fereastra Registrul de Casă, tab-ul Detaliu Registru se introduce chitanța, astfel:
 • Se alege Sursa Casa - Comandă
 • Tip Document - se selectează tipul de document aferent definit anterior;
 • Se introduc clientul, valoarea încasată și comanda care se încasează;
 • Există opțiunea de generare a unei facturi proforme asociată încasării. Detalii în Operațiuni Comenzi;
Numerotare:
 • După ce se apasă butonul Salvează de pe bara de instrumente câmpul Număr document va fi completat automat cu următorul număr disponibil din carnetul de document aferent, conform regulilor de numerotare stabilite.
Tipărire:
 • Se apasă butonul Tipărire de pe bara de instrumente;
 • Se selectează formatul de tipărire aferent (tip chitanțier);

 • Se apasă butonul OK.
 • Se generează astfel exemplarele de chitanțe printabile.

Dispoziție de Plată

În fereastra Registrul de Casă, tab-ul Detaliu Registru se introduce dispoziția de plată, astfel:
 • Se alege Sursa Casa - Avansuri Trezorerie
 • Tip Document - se selectează tipul de document aferent definit anterior; 
 • Se introduce terțul - angajatul și valoarea de încasat sau de plătit;
Numerotare:
 • După ce se apasă butonul Salvează de pe bara de instrumente câmpul Număr document va fi completat automat cu următorul număr disponibil din carnetul de document aferent, conform regulilor de numerotare stabilite.
Tipărire:
 • Se apasă butonul Tipărire de pe bara de instrumente;
 • Se selectează formatul de tipărire aferent (tip dispoziție de plată);

 • Se apasă butonul OK.
 • Se generează astfel exemplarele de dispoziții printabile: