Întrebări frecvente

În ce condiții se preia automat soldul inițial pe registru casă?

La introducerea unui registru de casă nou pe o societate este nevoie ca soldul inițial să preia automat soldul final al ultimului registru finalizat de pe societatea respectiva și câmpul de sold inițial de pe fereastra de registru sa fie read - only.

R: Mecanismul de preluare a soldului inițial există și funcționează întocmai, acesta preluându-se automat de pe ultimul registru de casa finalizat de pe contul de casa respectiv. Pentru a inhiba editarea câmpului de sold inițial se accesează dicționarul aplicației, unde pe fereastra respectivă puneți bifa de "ReadOnly". Se salvează modificările, se face Reset cache. Din acest moment soldul inițial nu mai este editabil.

În cazul schimbului valutar diferențele de curs valutar se calculează automat?

Calculul diferențelor de curs valutar (când se cumpăra valuta la curs negociat, plăți în lei pentru factura în valuta) se face automat de către sistem sau trebuie făcut manual cu nota contabila?

R: Diferențele de curs valutar se calculează automat de către sistem. Acestea sunt calculate ca diferența între data facturii/facturilor și data încasării/plății.
În cazul schimbului valutar nu exista diferențe de curs, deoarece pe detaliu extras în valuta se introduce suma în valuta pe diversul Schimb valutar-581 și se selectează tip curs curs negociat, iar pe extrasul în lei se introduce suma cu semn negativ (suma în valuta* curs negociat) pe diversul Schimb valutar-581.
                        Ex. Factura Furnizor- 120 Eur/data 12.05.2011- curs 1Eur=4.0842=> 490.10 lei
                        Plata- 120 Eur/data 19.05.2011- curs 1 Eur=4.1184=> 494.20
                        Conciliere rezultata (Alocare plăți-facturi=> Vizualizare alocări)
                                                      120*4.0842= 490.10
                                                      120* (4.0842- 4.1184)= -4.10 (665- cheltuiala din diferențe de curs)- *Dif curs calculata automat"

Care sunt regulile de notificare solduri?

R: Pentru ca o factură să fie prinsă într-o notificare trebuie să îndeplinească următoarele condiții :
- pe document stare colectare trebuie sa fie completată cu D - Dunning sau câmpul să fie gol;
- societatea documentului să fie societate de pe "Rulare notificare";
- la nivel de grup terți sa fie completat "Notificări Solduri";
- facturile sa nu aibă bifa de plătite;
- data facturii să fie anterioară datei de notificare de pe "Rulare notificare";
- dacă nu se folosește bifa "Include Dispute" nu sunt incluse facturile în dispută;
- criteriile de selecție folosite la "Rulare notificare" trebuie să corespundă cu documentul : factura client , furnizor, reprezentatul, terțul , grup terț, etc.

Cum se operează compensarea în 3?

R: Compensarea în 3 se realizează prin crearea unui cont bancar fictiv Compensări. Se introduce o Încasare pe terțul A legata de factura client aferenta, o plata pe terțul B legata de factura furnizor aferenta și ambele se preiau în extras cont pe contul bancar nou creat (Compensări).