11.11. Planificare Plăți

Obligația de Plată

În SocrateCloud obligațiile de plată reprezintă documentele prin care se planifică încasări și plăți ce nu pot fi alocate pe facturi (e.g. plați la bugetul statului), cu scopul de a întocmi cu acuratețe bugetul societății.

Plățile sau încasările pot fi alocate obligației de plată care va determina contul și data contabilă de pe tranzacțiile contabile generate.

Fereastra Obligații de Plată localizată în meniul Trezorerie, se utilizează pentru a gestiona obligații de plată. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/11-trezorerie/11-99-operatiuni-trezorerie/11-95-amanari-la-plata/Obligatii%20de%20plat%C4%83.png
 • Nr Document, Descriere
 • Tip Document = "Obligație de plată";
 • Data Contabilă - va fi folosită pentru transferul în contabilitate a alocărilor plată - obligație de plată;
 • Terț - terțul pentru care se planifică plata;
 • Diverse - determină contul de cheltuieli utilizat la postarea alocării plată - obligație de plată;
 • Valoare, Valută - valoarea planificată și valuta folosită:
  • cu "+" pentru plată;
  • cu "-" pentru încasare;
 • Condiții de plată - termen de plată utilizat pentru a determina data scadentă pentru obligația de plată. Termenul de plată selectat va fi ignorat dacă se utilizează rate. Detalii în Termene de Plată;
 • Butonul Generează Rate - pornește procesul prin care se generează rate pentru obligația de plată. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/11-trezorerie/11-99-operatiuni-trezorerie/11-95-amanari-la-plata/Genereaza%20Rate.png
  • Data Start - data scadenta pentru prima rată;
  • Tip Perioadă,Interval - perioada aferentă fiecărei rate = Tip Perioada * Interval;
  • Nr. Rate - numărul de rate (valoarea obligației va fi împărțită în mod egal pe fiecare rată);
Secțiunea Referințe  - conține dimensiunile contabile de analiză stabilite la nivelul schemei contabile de bază. Detalii în Scheme Contabile.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/11-trezorerie/11-99-operatiuni-trezorerie/11-95-amanari-la-plata/Referinte%20Obligatii.png

Secțiunea Stare:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/11-trezorerie/11-99-operatiuni-trezorerie/11-95-amanari-la-plata/Stare%20Obligatie.png

 • Plătit (menținut de sistem) - se bifează după ce obligația de plată a fost conciliată în totalitate;
 • Stare Document indică starea curentă a documentului;
 • Buton Acțiune Document:
  • "Finalizează" - procesează documentul și generează efectele acestuia în sistem;
  • "Anulare" - va anula efectele documentului în sistem și șterge concilierile cu plăți;
În tab-ul Concilieri se pot vizualiza plățile sau încasările conciliate cu obligația de plată.

Tab-ul Scadențe se utilizează pentru a gestiona ratele definite manual sau cu ajutorul procesului Generează Rate. Pentru fiecare rată se poate defini un discount:
 • Butonul Validare Rate - se utilizează pentru a verifica dacă suma valorilor de pe rate este egală cu valoarea obligației de plata.

Amânări la Plată

Fereastra Amânări la plată, localizată în meniul Trezorerie, prezintă toate înregistrările de tip amânare la plată/încasare, indiferent de modul lor de introducere. Acestea reprezintă rezultatul unor negocieri între partenerii de afaceri, prin care se agreează o amânare a unui termen scadent la plată/încasare. Amânarea nu are efecte comerciale şi nu modifică datele originale de pe documentele în cauză (facturi, obligații), rolul principal fiind acela de a păstra istoricul unor înțelegeri între părți.

Fereastra este activă începând cu v15.05 şi oferă următoarele:
 • introducerea manuală de amânări la încasare/plată, direct din această fereastră, pentru următoarele documente:
  • facturi clienţi, inclusiv la nivel de scadenţe multiple pentru facturi;
  • facturi furnizori, inclusiv la nivel de scadenţe multiple pentru facturi;
  • obligaţii de plată, inclusiv la nivel de scadenţe multiple pentru obligaţii;
 • vizualizarea, modificarea sau ştergerea înregistrărilor.
Informaţiile pot fi adăugate şi prin mecanismele dezvoltate în SocrateBI, în raportul "Cashflow Operaţional", prin intermediul căruia se pot efectua amânări la plată sau încasare.
Raportul "Cashflow Operaţional" este singurul care prezintă informaţiile legate de amânările operate pe facturi.

Linii Cashflow

În fereastra Linii CashFlow, localizată în meniul Trezorerie, se definesc sursele din utilizate de SocrateBI pentru a genera raportul "Cashflow Operaţional".