11.13.1. Consecințe contabile

Postarea Avansurilor generează tranzacții contabile D/C pentru fiecare linie din detalii în parte, astfel:

DOCUMENTDEBITCREDIT
Tip Justificare Factură
 Casierii și Registre de Avansuri
cont Casă (CNT)
(bifă Justificare Avansuri)
 ex. 542 
 Casierii și Registre de Avansuri
cont Transfer Casă (CNT)
(CB_CashTransfer_Acct) 
ex. 5125  
Tip Justificare Transfer Bancar
Casierii și Registre de Avansuri
cont Casă (CNT)
(bifă Justificare Avansuri) 
ex. 542
Bănci și Conturi , tab Contabilitate
cont Disponibilități în curs (CNT) 
 (B_InTransit_Acct) 
ex. 5125C
Tip Justificare Cheltuială
Casierii și Registre de Avansuri
cont Casă (CNT)
(bifă Justificare Avansuri)
ex. 542
 Diverse Cheltuieli 
cont Cheltuieli Diverse 
 (Ch_Expense_Acct) 
ex. 625


Comments