10.05. Asocieri Avize - Facturi

Documentul de asociere aviz-factură (MatchShip) aferent unei tranzacții de vânzare poate fi vizualizat în tab-ul Descărcare AC-FC (subordonat tab-ului Detalii) atât de pe factură cât și pe aviz. 

Asocierile se mai pot vizualiza, șterge sau posta folosind fereastra Asocieri Avize-Facturi, localizată în meniul Vânzări -> Asocieri Avize-Facturi. Pentru a șterge un document de asociere se deschide înregistrarea corespunzătoare și se apasă butonul Șterge Împerechere AC-FC.

Notă: Ștergerea unei asocieri AC-FC nu se poate realiza dacă Data tranzacției de pe aceasta este într-o perioadă închisă pentru acest tip de document, în Calendar contabilitate. 
              Se va primi mesaj de eroare: "** Eroare: Nu se poate şterge această înregistrare cu Data Tranzacţie într-o perioadă închisă."

Începând cu versiunea 13.12 este posibilă asocierea manuală avize-facturi. Regula de bază este aceea că atât liniile de pe factură cât și liniile de pe avize să aibă aceeaşi linie de comandă client sursă. Fereastra Generare Asocieri Avize - Facturi, localiză în meniul Vânzări -> Asocieri Avize-Facturi, permite asocierea manuală avize - facturi. 

Procesul Actualizare Data Contabilă Asoc. Avize-Facturi actualizează data contabilă pentru asocieri Avize-Facturi astfel încât să fie egală cu data contabilă a facturii. Procesul va lua în considerare numai acele asocieri Avize-Facturi pentru care data facturii este în luna anterioară datei de mişcare de pe aviz.

Reguli de obținere a asocierilor avize-facturi (MatchShip):
  • În momentul finalizării facturii client, dacă există deja generat avizul de expediţie, sistemul generează automat asocierea între cele 2 documente;
  • În momentul finalizării avizului de expediţie, dacă există deja generată factura, sistemul generează automat asocierea între cele 2 documente;
  • Asocierea se realizează la nivel de linie aviz-factura pe cantitatea ce mai mica (ex. Factura Art A - 5 buc, Finalizare Aviz Art A 3 buc --> Asociere creata Art A 3 buc), cu păstrarea informației de LOT (acolo unde este cazul);
  • Data Contabilă a asocierii va fi cea mai mare dintre Data Facturii și Data Avizului;
  • Asocierea NU influențează stocul cantitativ (deoarece acesta a fost afectat deja de către avizul de expediţie);
  • Asocierea ARE efect contabil și anume reprezintă descărcarea de gestiune (postarea este de forma: 6XX = 357; astfel se "Stinge" contul de tranzit "Mărfuri În Custodie" - 357 de pe aviz).
Regula de postare este:
  • Pe Debit se aplică contul "Cost descărcare (CNT)" din definiția contabilă a Articolului;
    • dacă în definiția contabilă a Gestiunii există bifa "Aplică conturi vânzări" și dacă se potrivesc conturile "Cost descărcare Vânzări (CNT)" din Gestiune cu "Cost descărcare 1 (CNT)" sau "Cost descărcare 2 (CNT)" din Articol atunci postarea se realizează cu schimbare de natură contabilă pentru contul de de descărcare de gestiune;
  • Pe Credit se aplică contul  "Mărfuri În Custodie" din definiția contabilă a Articolului.
DOCUMENTDEBITCREDITREGULI DE POSTARE
Asociere Avize - Facturi 

Articole
cont Cost descărcare (CNT) 
(P_COGS_Acct) 
ex. 607 
Articole
cont Custodie/De facturat 
(P_InventoryClearing_Acct) 
ex. 357
Asocierea ARE efect contabil și anume reprezintă descărcarea de gestiune (postarea este de forma: 6XX = 357; astfel se "Stinge" contul de tranzit "Mărfuri În Custodie" - 357 de pe aviz).