10.13. Gestiunea Sistemelor de Vânzare de tip MLM

Începând cu v.14.10, SocrateCloud pune la dispoziția beneficiarilor o variantă simplificată pentru evidența vânzărilor în sistem piramidal (MLM - Multi Level Marketing). Funcționalitatea descrisă mai jos este activă doar dacă s-a achiziționat și activat componenta "SMLM"!

Pașii pentru efectuarea setărilor inițiale sunt următorii:

    1. Definirea Listei de Preţ de Vânzare - sistemul are la bază o singură listă și versiune de preț, de vânzare, la care se aplică discount-uri distincte pe fiecare nivel;

    2. Definirea Schemelor de Preţ - prin intermediul schemelor de preț se implementează discounturile procentuale aplicabile pentru fiecare nivel în parte:
  • Tip Discount = "Percent";
  • începând cu v14.12, societatea unei scheme de preț poate fi și o societate nod, caz în care schema respectivă se va aplica pe toate documentele operate pe societățile pui ale nodului respectiv!
    3. Definirea Grupurilor de Terţi - prin intermediul grupurilor de terți se implementează nivelele dorite în cadrul MLM. (e.g. "CLIENȚI Gold", "CLIENȚI Silver"). 


  • Schema Discount - fiecărui nivel i se va asocia o schemă de preț aferentă (definită în pasul 2), 
  • Vânzări Piramidale = bifat;
   • Target clienţi - numărul de clienţi noi de atins;
   • Target vânzări - total valoare facturată vânzări de atins (în EURO);
   • Bonus %
    4. Definirea Terților aceștia se introduc în fereastra Terți și se alocă grupului de terți din care fac parte. Se recomandă ca la introducerea inițială să se pornească cu definirea clienților de la cel mai înalt nivel, în jos.
  • tab Client -> Reprezentant - fiecărui terț i se va specifica superiorul (terțul care l-a adus în sistem);
  • tab Furnizor -> Reprezentant = se bifează;
  • tab Carduri - se introduce cardul aferent nivelului și se indică data de start a valabilității cardului. Sistemul va adăuga automat alte înregistrări în acest tab, în următoarele situații:
   • la trecerea clientului la un nivel superior;
   • la aniversare = prelungirea datei de valabilitate a cardului;
Pentru înregistrarea corectă a facturilor de vânzare, acestea trebuie să aibă întotdeauna completat câmpul "Responsabil". Odată finalizată o factură, sistemul va înscrie automat valoarea fără TVA, translatată în Euro, ca detaliu la cardul "Responsabilului". Astfel, în orice moment se poate consulta pentru fiecare terţ şi card, lista clienţilor şi a sumelor cumulate din vânzări în timp real.

În cazul în care nu s-au înregistrat corect vânzările pe carduri, din diverse motive (setup incorect de exemplu) pentru recalcularea vânzărilor aferente fiecărui card se poate folosi procesul Sincronizare CarduriData solicitată ca parametru este folosită pentru a identifica acele carduri valabile pentru care se recalculează vânzările.

Pentru a avansa sau retrograda pe nivelele de vânzare, se folosește procesul Reevaluare Grup Clienţi. Se recomandă ca acest proces să fie automatizat, folosind funcționalitatea SchedulerLa fiecare rulare procesul verifică îndeplinirea condițiilor pentru avansare, menținere pe nivel sau retrogradare.

Criteriile după care se realizează avansarea sau retrogradarea sunt stabilite în definiția Grupurilor de Terți (vezi pasul 3 din setup). Atât pentru avansare cât și pentru retrogradare, sistemul înregistrează un nou card pentru clientul respectiv cu o nouă dată de valabilitate.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-94-gestiunea-sistemelor-de-vanzare-de-tip-mlm/Reevaluare%20Grup%20Terti.png

 • Grup Terți - care trebuie completat exact cu denumirile tuturor grupurilor, în ordine descrescătoare, despărțite cu ";" şi fără spaţii între ele (e.g. Gold;Silver;Privilege;Premium;Member);
 • La data - dată folosită pentru a determina validitatea cardurilor generate;
 • EMail - se completează cu adresa celui căruia i se vor trimite notificările rezultate în urma rulării procesului;
 • Machetă mail - se completează cu ID-ul machetei folosite pentru compunerea mesajului de e-mail.
Raportul Raport Vânzări MLM se folosește pentru a afișa, pentru un terț, totalul vânzărilor realizat, atât direct cât și de către terții subordonați, pe toate nivelele existente.
Raportul Vânzări Agenți Ierarhie se folosește pentru a afișa, în funcție de parametrii selectați, o listă cu terți și informații despre fiecare: nivelul, reprezentatul, vânzările și valoarea bonusului. Nu vor fi afișați terții pentru care nu s-au înregistrat tranzacții de vânzare în perioada selectată în parametrii raportului.