10.12. Sisteme de Bonusare Client

Începând cu versiunea 14.06 SocrateCloud pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de a defini sisteme de bonusare client și calculul automat al bonusurilor acordate pe baza previziunilor de vânzări.

Definire Tipuri de Bonusuri

În fereastra Tipuri Bonusuri Previziuni, localizată în meniul Vânzări -> Definiri Vânzări, se definesc tipurile de bonusuri acordate de societate (cantitativ, valoric sau calitativ). Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-93-gestiunea-sistemelor-de-bonusare-clienti/tipuri%20bonusuri.png?attredirects=0

 • Tip bonus - sunt disponibile 3 opțiuni:
  • Cantitativ - se selectează pentru acele bonusuri care se acordă la realizarea targetelor cantitative;
  • Valoric - se selectează pentru acele bonusuri care se acordă la realizarea targetelor valorice;
  • Calitativ - se selectează pentru acele bonusuri care se acordă la decizia departamentului de vânzări.

Definire Formule de Acordare Bonusuri

În fereastra Formule Bonusuri Previziuni se definesc formulele aferente algoritmului de acordare al bonusurilor. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

 • Secvența - determină ordinea în care se vor calcula bonusurile;
 • Tip Familie, Familie, Categorie Articol, Subcategorie Articol, Articol și Perioada - parametri folosiți pentru a determina previziunea și vânzările actuale pe baza cărora se va calcula bonusul. Detalii în Previziuni Vânzări -> Produse și Perioadă;
 • Tip Bonus - se selectează tipul de bonus aferent, definit în fereastra Tipuri Bonusuri Previziuni;
 • Tip Formula - reprezintă modalitatea de determinare a valorii de bază pentru care se acordă bonusul:
  • Valoare Netă - valoarea netă facturată pe elementul/combinația de elemente selectate în câmpurile de mai sus și pentru care există o previziune definită;
  • Valoare Listă - cantitatea facturată * preț listă pentru elementul/ combinația de elemente selectate în câmpurile de mai sus și pentru care există o previziune definită;
  • Valoare Netă/Volum - volumul facturat pe elementul/combinația de elemente selectate în câmpurile de mai sus, pentru care există o previziune definită;
  • Valoare Netă (semn schimbat) - valoarea netă facturată pe elementul/combinația de elemente selectate în câmpurile de mai sus cu semn schimbat - disponibil din versiunea 14.09
 • Procent - valoarea procentului din baza de calcul, acordat în cazul realizării target-ului;
 • Valid de la - Valid până la - se introduce intervalul pentru care se determină cantitățile și valorile realizate;
Dacă la calculul unui bonus valoarea bază trebuie sa fie afectată de un bonus acordat anterior (acordarea bonusurilor în cascadă) în tab-ul Detalii, câmpul Bonus de scăzut se adaugă formulele care se scad definite anterior:


Începând cu versiunea 14.11 la definirea unei formule se pot specifica procente separate pe client, în tab-ul Procente Terți. La rularea calculului de bonus pentru terții selectați în tab-ul menționat se va ține cont de procentul aferent, pentru ceilalți se va aplica procentul din definirea formulei.


Pentru a genera formule pentru anii următori, pe baza formulelor existente, se utilizează procesul Copiere Formule Bonus Previziuni.  Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-93-gestiunea-sistemelor-de-bonusare-clienti/Copiaza%20Formule.png
 • Data - se definește un interval care va conține formulele existente;
 • Calendar, An - se selectează calendarul și anul pentru care vor fi generate formulele noi;
Procesul va genera, pe baza formulelor vechi, formule identice pentru anul și calendarul selectat în parametri procesului.

Calcul Valori Bonusuri

În fereastra Bonusuri Previziuni Calculate se realizează calculul bonusurilor, astfel:

 • Se adaugă câte o înregistrare nouă pentru fiecare perioadă de calcul;
 • Data Tranzacție - se completează cu data la care se realizează calculul (de regulă ultima zi din perioada analizată);
 • Se apasă butonul Calculează Bonusurile:
  • Terț - se selectează dacă se dorește calcul doar pentru un terț, neselectat calculul se realizează pentru toți terții;
  • Formulă Bonus Previziune - se selectează dacă se dorește calcul doar pentru o anumită formulă. Dacă nu se selectează, calculul va fi realizat pentru toate formulele definite;
 • Apăsarea butonului Start duce la crearea de linii în tab-ul Detalii după regulile:
  • sunt luate în calcul formulele care au în definirea lor perioada egala cu perioada aferentă datei din câmpul Data Tranzacție;
  • sunt generate linii pentru acei terți care au o previziune definită și facturi emise în perioada selectată pe formulă;
Înregistrările generate pot fi recalculate prin apăsarea butonului Calculează Bonusurile și reluarea procesului de calcul.