10.10. Previziuni Vânzări

SocrateCloud oferă posibilitatea introducerii de previziuni (target-uri) de vânzări și compararea acestora cu valorile realizate. Previziunile pot fi defalcate pe următoarea structură:
 • Societate - la nivel de AN (anul din calendarul contabil):
  • Articole - la nivel de LUNĂ (perioada din calendarul contabil):
   • Clienți;
   • Reprezentanți de Vânzări.

Societate și An

Introducerea target-ului de vânzări se realizează în fereastra Previziuni de Vânzări, localizată în meniul Vânzări -> Definiri Vânzări. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-91-previziuni-vanzari/Previziuni%20Vanzari.png

 • Calendar - calendarul de contabilitate, folosit pentru determinarea perioadelor, pentru care se introduce target-ul;
 • An - anul din calendarul contabil pentru care se introduce target-ul;
 • Buton Calcul Previziune - pornește procesul care va calcula valorile realizate în data curentă din target-ul introdus. Procesul va actualiza câmpuri specifice din tab-urile Produse, Clienți și Reprezentant;

Produse și Perioade

În tab-ul Produse se realizează defalcarea target-ului pe articole și perioade. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-91-previziuni-vanzari/Previziuni%20Produse.png

 • Perioadă - perioada din calendarul contabil selectat, pentru care se introduce target-ul;
 • Tip Familie, Familie Articole, Categorie Articol, Subcategorie Articol și Articol - filtre de selecție pentru articolele pentru care se introduce target-ul;
 • Cantitate, Valoare - target-ul cantitativ și valoric, aferent parametrilor selectați, referitori la articole și perioadă;
 • Marja % - se introduce target-ul procentual, aplicat marjei calculate;
 • Valoare calculată, Cant Calculată - valori actualizate de procesul Calcul Previziune. Reprezintă valorile și cantitățile realizate;
 • Diferență valoare, Diferență cantitate - diferența dintre target-ul introdus și valorile calculate, atât valoric cât și cantitativ;
Target-ul cantitativ și valoric introdus în tab-ul Produse se poate defalca pe reprezentanți și/sau pe clienți, pe fiecare linie în parte. Odată ce target-ul introdus în sistem, pentru vizualizarea vânzărilor realizate în raport cu valorile previzionate se folosește procesul Calcul previziune, prin apăsarea butonului disponibil în fereastra Previziuni de Vânzări.

Reprezentant

În tab-ul Reprezentant se realizează defalcarea target-ului pe articole, perioadă și reprezentant. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-91-previziuni-vanzari/Previziuni%20Repr.png

 • Reprezentant - reprezentantul (agentul de vânzare) pentru care se introduce target-ul;
 • Valoare, Cantitate - target cantitativ și valoric, pentru reprezentant, aferent parametrilor selectați în tab-ul Produs, referitori la articole și perioadă;
 • Marja % - target procentual, aplicat marjei calculate;
 • Valoare calculată, Cant Calculată - valori actualizate de procesul Calcul Previziune. Reprezintă valorile și cantitățile realizate;
 • Diferență valoare, Diferență cantitate - diferența dintre target-ul introdus și valorile calculate, atât valoric cât și cantitativ;

Clienți

În tab-ul Clienți se realizează defalcarea target-ului pe articole, perioadă și clienți. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-91-previziuni-vanzari/Previziune%20Client.png

 • Grup terți, Terț, Adresa livrare Terț - filtre de selectie pentru clienții pentru care se introduce target-ul;
 • Cantitate, Valoare - target cantitativ și valoric, aferent parametrilor referitori la clienți și parametrilor selectați în tab-ul Produs, referitori la articole și perioadă;
 • Preţ Mediu - se introduce pentru situațiile în care target-ul valoric se bazează pe target-ul cantitativ evaluat la un preț mediu de vânzare (stabilit manual);
 • Marja - target procentual, aplicat marjei calculate;
 • Valoare calculată, Cant Calculată - valori actualizate de procesul Calcul Previziune. Reprezintă valorile și cantitățile realizate;
 • Diferență valoare, Diferență cantitate - diferența dintre target-ul introdus și valorile calculate, atât valoric cât și cantitativ;.
Începând cu v14.06, operarea previziunilor repartizate pe clienți se poate realiza și din fereastra Formular Previziuni, localizată în meniul Vânzări -> Definiri Vânzări:


Atenție: Orice modificare efectuată aici trebuie salvată prin apăsarea butonului "Salvează modificări" situat în partea stânga jos a ferestrei!

Import Previziuni

Previziunile se pot importa, folosind structura de import Import Sales Forecast. Structura de import conține toate coloanele planificate, identificarea acestora făcându-se după:
 • Cod căutare acolo unde există);
 • Denumire acolo unde un există cod căutare (ex: Tip Familie, Familie Produse, Perioadă Calendar);

Rapoarte Previziuni

Pentru vizualizarea unei liste cu previziuni și valorile actuale asociate, defalcate pe clienți, se folosește raportul Previziuni Vânzare Terț din meniul Vânzări -> Definiri Vânzări.