10.4.4. Penalități şi Discounturi

Gestiunea Penalităților

SocrateCloud permite gestiunea penalităților aplicate clienților pentru nerespectarea termenelor de plată. Procentul folosit se stabilește la nivel de terț și se introduce în câmpul Procent penalizare din tab-ul Client, fereastra Terți, localizată în meniul CRM -> Terți.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-3-facturi-client/10-91-gestiunea-penalitatilor-si-discounturilor/Procent%20Penalizare.png

Valoarea procentului va fi aplicată la soldul facturilor neachitate funcție de numărul de zile depășite față de scadența stabilită la introducerea documentelor. Pentru gestiunea penalităților SocrateCloud pune la dispoziția utilizatorului 2 procese:
 • Calcul Penalități - folosit pentru calcularea penalităților;
 • Generare Facturi de Penalități - folosit pentru facturarea penalităților.

Calcularea Penalităților

Rularea procesului Calcul Penalități, localizat în meniul Vânzări -> Facturi Client -> Facturare Penalități, va genera o listă cu valoarea penalităților care se pot aplica unui client. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-3-facturi-client/10-91-gestiunea-penalitatilor-si-discounturilor/Calculeaza%20penalitati.png
 • Dată Calculare - data până la care se calculează zilele de depășire pentru care se aplică penalități:
 • Grup Terți, Terț, Factură - filtre de selecție pentru facturile pe baza cărora se calculează penalități;
 • Zile după data limită -  indică numărul de zile de la scadență până la inițierea notificării. Determina data de la care se începe calculul numărului de zile depășite. Dacă numărul este negativ, va fi folosită data scadentă;
 • Șterge înregistrări vechi/existente - se bifează dacă se dorește ștergerea înregistrărilor obținute prin rularea procesului anterior;
Numărul de zile se calculează de la data scadentă (conform termenului de plată folosit) pană la data calculare penalități din care se scad zilele după data limită. Se apasă butonul Start pentru a genera înregistrări pentru valorile penalităților și pentru a vizualiza lista facturilor pentru care s-au calculat penalități:


Înregistrările generate se pot vizualiza în fereastra Facturi de Penalități localizată în meniul Vânzări -> Facturi Client -> Facturare Penalități.

Facturarea Penalităților

După calcularea penalităților, utilizatorul poate genera facturi de penalități folosind procesul Generare Facturi de Penalități, localizat în meniul  Vânzări -> Facturi Client -> Facturare Penalități. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-3-facturi-client/10-91-gestiunea-penalitatilor-si-discounturilor/Generare%20Facturi%20de%20Penalitati.png
 • Dată calculare, Grup Terți, Terț, Factură - filtre de selecție pentru înregistrările de calcul penalități (fereastra Facturi de Penalități) pe baza cărora se generează facturi de penalități;
 • Articol - se introduce articolul folosit la facturare;
 • Data facturată - data folosită pe facturile client de penalități generate;
 • Tip Document, Acțiune Document - determină tipul și starea facturilor client de penalități generate;
Se apasă butonul Start pentru a genera facturi de penalități folosind parametrii selectați. Pentru a vizualiza facturile client generate se deschide fereastra Facturi Clienți, localizată în meniul Vânzări -> Facturi Clienți. Detalii în Introducere Facturi.

Gestiune Discount

În SocrateCloud există 2 modalități prin care se pot evidenția discount-urile: 
 • Discount la Termen de Plată - prin aplicarea unui discount procentual în funcție de respectarea unui termen de plată predefinit;
 • Discount la Încasare - prin aplicarea unui discount procentual în funcție de suma încasată;

Discount la Termen de Plată

Discount-urile la termen de plată se definesc în fereastra Termene Plată, localizată în meniul CRM -> Terți -> Definiri Terți. Detalii în Termene de Plată
Aplicabilitatea unui discount este determinată de numărul de zile de la facturare până la înregistrarea unei plați. Dacă numărul de zile se încadrează în intervalul de discount definit în fereastra Termene Plată, discount-ul corespunzător se va aplica automat la alocarea unei plăți.

Discount la Încasare

SocrateCloud permite evidențierea discount-urilor la încasare pentru prin emiterea de facturi de discount. Valoarea discountului la încasare se specifică sub formă de procent pentru detaliile de pe facturi în câmpul Discount la Încasare %, localizat în fereastra Facturi Client, tab-ul Detalii Factură
 • Total de Încasat = Val Detaliu Factură * (1 - Discount la Încasare %);
 • Valoare Discount = Încasare pe Detaliu * Discount la Încasare % / (1 - Discount la Încasare %);
Obs: Deoarece discount-ul se specifică la nivel de detaliu, pentru a determina discount-ul la încasare, încasările se repartizează ponderat pe fiecare detaliu, în funcție de valoarea detaliilor.

Pentru facturarea discount-urilor, SocrateCloud pune la dispoziția utilizatorilor procesul Generează Facturi Discount la Încasare, localizat în meniul Vânzări -> Facturi Client. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-3-facturi-client/10-91-gestiunea-penalitatilor-si-discounturilor/Generare%20Facturi%20Discount.png
 • Societate, Grup Terți, Terț, Factură, Dată alocare, Detaliu alocare  - filtre de selecție pentru alocările plăți - facturi pe baza cărora se vor genera facturi de discount; 
 • Tip Document, Regulă plată, Condiții platăStare document, Listă Prețuri - parametri folosiți pentru a defini facturile de discount. Detalii în Introducere Facturi;
 • Articol - se introduce articolul folosit la facturarea de discount-uri;
Se apasă butonul Start pentru a genera facturi de discount conform parametrilor selectați pe baza alocărilor plăți - facturi. În fereastra Vizualizare Alocări, tab-ul Detalii Alocări, secțiunea Discount Încasare, se pot vizualiza valorile discount-urilor de pe alocările de plată luate în calcul pentru a genera facturi de discount.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-3-facturi-client/10-91-gestiunea-penalitatilor-si-discounturilor/Discount%20Incasare%20Alocari.png

Rezultate proces:
 • Se generează o factură de discount ce va conține câte o linie pentru fiecare detaliu de alocare ce are calcul de discount la încasare efectuat, fără bifele Facturat Total sau Închis. Fiecare linie de pe factura de discount generată va avea:
  • Cant. = -1;
  • Preț = valoarea câmpului Discount Încasare de pe detaliul de alocare;
  • Articol = articol selectat în parametri proces;
  • Taxă = taxa primului rând unde exista taxă, de pe factura sursă;
 • Pe detaliul de alocare sursă:
  • Se pune bifa Total Facturat pe detaliile de alocări pentru care s-au generat (și FINALIZAT) facturi pe întreaga valoare a discountului;
  • Se actualizează valoarea câmpului Valoare Facturată, cu valoarea totală de pe liniile de pe facturi de discount generate (și finalizate);
  • Liniile de pe facturi de discount generate vor fi afișate în tab-ul Factură Discount Încasare;
Atenție: Dacă se modifică prețul de pe factura de discount generată în sus atunci la finalizare se va afisa un mesaj de eroare.

Procesul Închidere Discount la Încasare, localizat în meniul Trezorerie, se folosește pentru a “închide” discount-urile neacordate. În urma procesului se va pune bifa Închis pe detaliile de alocare plăți-facturi. Ca urmare, nu se vor mai putea genera facturi de discount pe baza alocărilor respective.