10.04. Facturi Client

Factura Client este documentul care certifică vânzarea de articole sau prestarea de servicii către un client. O factură client poate fi generată pe baza unei comenzi client sau poate fi introdusă fără a avea o comandă sau o livrare asociată.

Factura este formată din antet (master) și linii (detalii). Antetul conține informații de identificare a documentului: Număr document, Data, Client, Societate etc. Detaliile conțin lista de articole facturate. Pentru fiecare articol facturat se introduce câte o linie, unde se specifică informații legate de preț și cantitate. 

Factura client poate fi obținută:
  • manual:
    • folosind butonul Înregistrare nouă  din fereastra Facturi Client. Detalii în Introducere Facturi
    • cu ajutorul ferestrei Generare Facturi Client pe baza unei comenzi client;
  • automat:
    • în functie de tipul de comandă folosit, la procesarea acesteia. Detalii în Tipuri de Comenzi.
    • cu ajutorul procesului Generare Facturi Clienți Automat.
Detaliile unei facturi client pot fi obținute automat cu ajutorul procesului Copiază detalii din fereastra Facturi Clientpe baza unei alte facturi.