10.3.4. Împachetare

Împachetarea reprezintă operațiunea prin care articolele livrate (însoțite de Avize de Expediție) sunt grupate pe un colet. Coletul este un mijloc de împachetare care foloseste la transportul produselor dintr-o locație în alta. Un colet este compus din articole livrate și ambalaje.

Coletarea presupune parcurgerea următoarelor actiuni:
 1. Definire Colet: client livrare, selectie palet;
 2. Adăugare Articole în Colet: selecție avize de expediție pentru articole;
 3. Selecție Ambalaje: se definesc ambalajele aferente fiecărui articol și alte ambalaje incluse în colet (e.g. Cutie Albastra: 25 bucăți, 4 Cărucioare, 1 Capac, etc);
 4. Tipărire Etichetă;
 5. Generare Comandă de Ambalaje.

Definire Colet

Fereastra Generare Colete, localizată în meniul Vânzări -> Avize de Expediție, se foloseste pentru a defini colete. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-2-avize-client/impachetare/Generare%20Colete.png
 • Terț, Adresa Terț - clientul și adresa unde se livrează coletul;
 • Palet - articol de tip ambalaj asociat coletului;
 • Mijloc Transport - mijloc de transport folosit pentru livrarea coletului. Detalii în Mijloace de Transport;
 • Buton Generează linii Colet - se foloseste pentru a lega avize de expediție de colet;
Secțiunea Referințe:
 • Comanda - referință către comanda de ambalaje generată pe baza coletului;
Secțiunea Stare:
 • Stare document - indică starea curentă a documentului:
  • "Drafted" - documentul este în curs de definire. Se poate modifica sau șterge;
  • "Finalizat" - documentul și-a produs efectele în sistem. Nu mai poate fi modificat sau șters;
  • "Închis" - nu se mai poate aplica nici o altă acțiune document. Pe baza documentelor închise nu se mai pot genera alte documente. Închiderea se poate realiza doar dacă nu există documente neprocesate legate;
 • Butonul Acțiune Document - se folosește pentru schimbarea stării documentului. Acțiunile disponibile sunt: "Finalizează", "Închidere";
 • Procesat - indică faptul că documentul a fost finalizat.

Adăugare Articole Colet

Adăugarea de articole se realizează prin alocare de linii de pe avize de expeditie, folosind tab-ul Avize Alocate prin introducere manuală sau cu ajutorul procesului Generează linii colet. 

În fereastra procesului Generează linii colet, pentru afișarea liniilor de pe avize de expediție, sunt disponibile următoarele filtre de selecție:Terț, Volum, Data Mișcare, Nr document și Referință Comandă.


Se apasă butonul Actualizare 
 pentru a afișa liniile necoletate de pe avize de expediție conform filtrelor de selecție completate. Se selectează (bifează) din listă liniile de pe avize.

Pentru fiecare linie de aviz se poate alege ambalajul și cantitatea. Completarea ambalajului și cantității se face automat, în funcție de selecțiile anterioare. Se apasă butonul OK pentru a prelua avizele de expediție și ambalajele în colet.

Tab-ul Avize Alocate se folosește pentru gestionarea liniilor de pe avize de expediție alocate coletului și ambalajele asociate acestora. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-2-avize-client/impachetare/Avize%20Alocate.png
 • Livrare/Recepție, Detaliu Livrare/Recepție - referința către detaliul de pe avizul de expediție alocat;
 • Comandă, Referință Comandă, Terț, Data mișcare etc. - informații de pe linia de aviz;
Secțiunea Referințe conține informații despre colet.

Selecție Ambalaje

Pentru orice colet se pot selecta articole de tip "Ambalaj" . Acestea se introduc folosind procesul Generează Linii Colet sau prin crearea de înregistrări noi:
 • în tab Avize Alocate -> sub tab-ul Ambalaje - cu alocare produs;
 • în tab-ul Ambalaje Colet - fără alocare produs;
În tab-ul Ambalaje Colet se adaugă ambalaje la colet, fără alocare produs. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-2-avize-client/impachetare/tab%20Ambalaje%20Colet.png
 • Ambalaj - articolul de tip ambalaj alocat coletului;
 • Cantitate - cantitatea de ambalaj;
Secțiunea Referințe conține informații despre colet.

În sub tab-ul Ambalaje din tab-ul Avize Alocate se vor adăuga ambalajele specifice liniilor de pe avize. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-2-avize-client/impachetare/Ambalaje%20Aviz.png
 • Ambalaj - articolul de tip ambalaj alocat detaliului de pe aviz;
 • Cantitate - cantitatea de ambalaj;
Secțiunea Referințe conține informații despre colet și avizul de expediție asociat;

Tipărirea Etichetelor

Pentru fiecare colet se va putea tipări un document care sa aibă următoarea structură:
 • Informațiile din fereastra Colet;
 • Detalii din tab-ul Ambalaje Colet;
 • Detalii din tab-ul Avize Alocate;
 • Detalii din tab-ul Ambalaje.
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-2-avize-client/impachetare/Eticheta%20Colet.png

Generare Comenzi din Colete

Procesul Generare Livrări din Colete, localizat în meniul Vânzări -> Avize de Expediție, se folosește pentru a genera comenzi client pentru ambalajele din colete. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-2-avize-client/impachetare/Generare%20livrari%20din%20Colete.png

 • Data Document, Terț, Mijloc de transport , Nr. Document, Colet, Ambalaj (Palet) - filtre de selecție pentru coletele pe baza cărora se generează comenzi pentru ambalaje. Vor fi selectate doar coletele de pe care nu s-au generat încă comenzi pentru ambalaje;
 • Gestiune - se selectează gestiunea din care se vor livra ambalajele;
 • Stare document - determină starea comenzii generate: "În Progres", "Finalizat";
 • Tipul documentului = "Comandă Gestiune"
În urma rulării procesului se vor crea comenzi de gestiune cu următoarele caracteristici:
 • Se va crea câte o comandă, cumulativ pentru fiecare client client, folosind parametrii selectați;
 • În detaliile comenzii se vor aduce cumulate cantitativ și grupate după articol, ambalajele din tab-urile Ambalaje Colet și Ambalaje.