10.3.1. Operare Avize

Generare Livrări Automat

Procesul Generare Livrări Automat din meniul Vânzări -> Avize de Expediție, se folosește pentru a genera avize de expediție în calup de pe comenzi. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-2-avize-client/draft---operatiuni-avize/Generare%20Livrari%20Automat.png
 • Gestiune,TerțMijloc transport - filtre de selecție pentru comenzile pe baza cărora care se generează avize;
 • Data promisă - filtru de selecție pentru comenzi și reprezintă valoarea maximă pentru data promisă de pe comandă;
 • Comenzi cu Livrări neconfirmate - dacă se bifează vor fi create livrări suplimentare pentru comenzi care au deja livrări parțiale care așteaptă confirmarea;
 • Acțiune Document - se selectează în câmpul listă o acțiune document ce va determina starea avizelor generate:
  • "Finalizare" - livrarea generată nu mai poate fi modificată și nici o acțiune ulterioară nu mai este necesară;
  • "Pregătire" - livrarea generată va fi în starea "În Progres" și poate fi actualizată. Documentul în acest caz trebuie finalizat manual;
  • Obs: dacă nu se alege nici o opțiune din listă, documentul generat va fi in starea "Finalizat". Începând cu v16.06 este obligatorie selecția unei acțiuni;
 • Consolidare Documentdacă se dorește ca sistemul să creeze un singur document de livrare pentru mai multe comenzi client ale aceluiași terț și locație de livrare;
Avizele de expediție sunt create în funcție de regula de livrare și prioritatea de pe comenzi. Detalii în Introducere Comenzi.

Generare Livrări

Fereastra Generare Livrări, localizată în meniul  Vânzări -> Avize de Expediție se foloseste pentru a genera avize de expediție de pe comenzi client. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-2-avize-client/draft---operatiuni-avize/Generare%20Livrari.png
 • Terț, Gestiune, Importanță etc. - filtre de căutare pentru detaliile de comenzi;
 • Buton Căutare Înregistrare - afișează în chenarul de mai jos comenzile client, conform filtrelor de căutare selectate;
 • Data Promisă - filtru de căutare pentru comenzi și reprezintă valoarea maximă pentru data promisă de pe comandă;
Se selectează din chenar comenzile pentru care se dorește generarea de avize de expediţie și se completează următorii parametrii:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-2-avize-client/draft---operatiuni-avize/Generare%20Avize.png
 • Acțiune Document - se selectează în câmpul listă o acțiune document ce va determina starea avizelor generate:
  • Finalizare - livrarea generată nu mai poate fi modificată, și nici o acțiune ulterioară nu mai este necesară;
  • Pregătire - livrarea generată este în starea În progres, iar documentul poate fi actualizat înainte de finalizare. Documentul în acest caz trebuie finalizat manual;
 • Consolidare document - se bifează dacă se dorește ca sistemul să creeze un singur document de livrare pentru mai multe comenzi client ale aceluiași terț și cu aceiași locație de livrare;
Buton Procesare - se apasă pentru a genera avize de expediție pe baza comenzilor și parametrilor selectați.

Fereastra Generează livrări distribuite pe Mașini, localizată în meniul  Vânzări -> Avize de Expediție se foloseste pentru a genera avize de expeditie de pe comenzi client, pe care se tine cont de mijlocul de transport folosit și de volumul și greutatea articolelor livrate. Sunt disponibile, pe lângă cele descrise pentru fereastra Generează livrări, urmatoarele câmpuri:
 • Mijloc de transport - se alege mijlocul de transport;
 • Volum - dacă se bifează, se va tine cont de volumul suportat de mijlocul de transport pentru a determina cantitatea articolelor conținute de un singur aviz de expediție;
 • Greutate - dacă se bifează, se va tine cont de cantitatea suportată de mijlocul de transport pentru a determina cantitatea articolelor conținute de un singur aviz de expediție;
În câmpurile Volum/Greutate și Volum/Greutate Disponibilă vor fi afișate volumul și greutatea articolelor livrate și respectiv, diferența dintre volumul/greutatea suportată de mijlocul de transport folosit și volumul/greutatea disponibilă. Dacă volumul sau greutatea disponibila au valori negative, utilizatorul va fi atenționat înainte de a genera avizul de expediție.
 

Pentru comenzile care îndeplinesc criteriile de selecție sunt disponibile următoarele informații: Regulă plată, Regulă livrare, Termeni de livrare, Regulă transport, Mod livrare

                                                                                                                            


Tipărire Avize de Expediție

Avizele de expediție se pot tipări prin apăsarea butonului Tipărire  din bara de instrumente. Formatul utilizat este determinat de tipul documentului. Limba și formatul de dată sunt determinate de caracteristicile multi-limbă și limba selectată la pentru client. Pentru avizele care conțin articole de tip structură există disponibil un format de tipărire care va tipări doar linia de descriere din aviz, fără liniile componentelor, în acest caz cantitatea, prețul, valoarea fiind determinate prin agregare.

Notă: Pentru vizualizarea avizului înainte de tipărire se bifează opțiunea Întotdeauna vizualizați înainte de tipărire din fereastra Preferințe Utilizator, localizată în meniul Unelte.