10.3.6. Consecințe contabile


Consecințe Contabile

Mai jos se găsesc tranzacțiile contabile generate pentru o livrare care are la bază tipul de document "Material Delivery". Conturile utilizate se definesc în fereastra Articole, fiind inițial preluate din "Categoria Articol" din care face parte Articolul respectiv.

Regula de postare pentru Aviz Client este:

 • Debit: "Cont custodie (CNT)"
  • dacă în definiția contabilă a Gestiunii și a Articolului deopotrivă, se regăsește același cont contabil în câmpurile "Cost (descărcare) 1 (CNT)" sau "Cost (descărcare) 2 (CNT), atunci se folosește acest cont cu prioritate;
 • Credit:  "Active/Stocuri (CNT)",
  • dacă în definiția contabilă a Gestiunii și a Articolului deopotrivă, se regăsește același cont contabil în câmpurile "Active/Stocuri 1 (CNT)" sau "Active/Stocuri 2 (CNT)", atunci se folosește acest cont cu prioritate;
  • dacă în definiția contabilă a Gestiunii există bifa "Aplică conturi vânzări", și dacă se potrivesc conturile "Active/Stocuri Vânzări (CNT)" din Gestiune cu "Active/Stocuri 1 (CNT)" sau "Active/Stocuri 2 (CNT)" din Articol atunci postarea se realizează cu schimbare de natură contabilă pentru contul de stoc.

              
DOCUMENTDEBITCREDIT
Avize Expediţie Clienţi (urmate de factură)
Articole
cont Custodie/De facturat
(P_InventoryClearing_Acct)
ex. 357  


Articole
cont Active/Stocuri (CNT)
(P_Asset_Acct)  
ex. 371302
                                                                                         
Începând cu v13.06 s-a adăugat un nou tip de document bază pentru Avize şi anume "Material Delivery - no invoice". Acest tip de document va fi folosit pentru situațiile în care Avizul generat nu este/trebuie urmat de Factură!

Totodată, la nivel de detalii aviz, pe rândurile ce conțin articole se pot indica și Diverse. În acest caz regula de postare pentru debit este dată de contul de cheltuială din definiția Diversului.

Regula de postare pentru Avize Client care nu sunt urmate de Factură este:

 • Debit: "Cost (descărcare) (CNT)"
  • dacă în definiția contabilă a Gestiunii și a Articolului deopotrivă, se regăsește același cont contabil în câmpurile "Cost (descărcare) 1 (CNT)" sau "Cost (descărcare) 2 (CNT), atunci se folosește acest cont cu prioritate;
 • Credit:  "Active/Stocuri (CNT)"
  • dacă în definiția contabilă a Gestiunii și a Articolului deopotrivă, se regăsește același cont contabil în câmpurile "Active/Stocuri 1 (CNT)" sau "Active/Stocuri 2 (CNT)", atunci se folosește acest cont cu prioritate;
  • dacă în definiția contabilă a Gestiunii există bifa "Aplică conturi vânzări", și dacă se potrivesc conturile "Active/Stocuri Vânzări (CNT)" din Gestiune cu "Active/Stocuri 1 (CNT)" sau "Active/Stocuri 2 (CNT)" din Articol atunci postarea se realizează cu schimbare de natură contabilă pentru contul de stoc.
DOCUMENTDEBITCREDIT
Avize Expediţie Clienţi (care NU sunt urmate de factură)
Articole
cont Cost descărcare (CNT)
(P_COGS_Acct)
ex. 607, 602 

1.Dacă în definiția contabilă a Gestiunii și a Articolului deopotrivă, se regăsește același cont contabil în câmpurile "Cost (descărcare) 1 (CNT)" sau "Cost (descărcare) 2 (CNT), atunci se folosește acest cont cu prioritate.
2.Dacă în fereastra Gestiuni și Locații- contabilitate, se pune bifa Aplică conturi vânzări,completându-se automat câmpul Cost descărcare Vânzări(CNT), atunci se folosește acest cont cu prioritate.
Articole 
cont Active/Stocuri (CNT)
(P_Asset_Acct) 
ex. 371302

1.Dacă în definiția contabilă a Gestiunii și a Articolului deopotrivă, se regăsește același cont contabil în câmpurile "Active/Stocuri 1 (CNT)" sau "Active/Stocuri 2 (CNT)", atunci se folosește acest cont cu prioritate;
2.Dacă în definiția contabilă a Gestiunii există bifa "Aplică conturi vânzări", și dacă se potrivesc conturile "Active/Stocuri Vânzări (CNT)" din Gestiune cu "Active/Stocuri 1 (CNT)" sau "Active/Stocuri 2 (CNT)" din Articol atunci postarea se realizează cu schimbare de natură contabilă pentru contul de stoc.
(ex.
3028 -> 371 )