10.03. Avize de Expediție

Avizul de Expediție conține informațiile necesare procesului de livrare, este documentul de însoțire a mărfii pe timpul transportului și în același timp certifică descărcarea mărfii din gestiunea sursă. În SocrateCloud un aviz de expediție poate fi generat sau introdus doar pe baza unei comenzi client.
 
Începând cu versiunea SocrateCloud 18.12, la generarea avizelor de expediție se verifică și limitează generarea pe alte societăți decât cele care aparțin de entitatea juridică pentru care s-a făcut comanda client sursă.
Atunci când pe o comandă client se generează mai multe avize, se verifică ca societățile de care gestiunile pe care se operează grupul de avize să fie aceeași entitate juridică.
Astfel, în formularele Creează linii din.. din fereastra Avize Expediție Clienți se vor aduce doar înregistrările care fac parte din aceeași entitate juridică.
NU se pot opera avize cu gestiuni care fac parte din entităti juridice diferite.


Documentul este format din antet (master) și linii (detalii). Antetul conține informații de identificare a documentului: Număr document, Data, Client, Societate, Gestiune etc. Detaliile conțin lista de articole expediate. Pentru fiecare articol avizul va conține informații despre cantitate și celula din gestiune de unde a fost expediat.

Un aviz de expeditie poate fi obținut:
  • manual:
    • folosind butonul Înregistrare nouă din fereastra Avize Expediție Client (nu se recomandă). Detalii în Introducere Avize.
    • cu ajutorul ferestrelor Generare Aviz și Factura și Generare Livrări pe baza unei comenzi client;
  • automat:
    • în functie de tipul de comandă folosit, la procesarea acesteia. Detalii în Tipuri de Comenzi.
    • cu ajutorul procesului Generare Livrări Automat
 La procesarea unui aviz de expeditie, stocul gestiunii este ajustat corespunzător.

Avizul de expediție trebuie în mod obligatoriu legat o comandă client, altfel nu este permisă salvarea înregistrării în sistem!