10.08. Vânzări Articole (tab Terți)

Este posibila definirea de restricții privind articolele și cantitățile introduse pe comenzi client. Restricțiile se definesc la nivel de articol, pentru fiecare combinație articol - terț, prin intermediul ferestrei Articole, tab TerțiSunt disponibile urmatoarele câmpuri:

 • Articol, Client - restricțiile sunt aplicabile doar pentru aceasta combinație articol-terț de pe linii comandă;
 • General Valabil - dacă se bifează, restricțiile sunt aplicabile la introducerea articolului pe linii de comanda indiferent de client, cu excepția clientilor pentru care au fost definite restricții specifice (înregistrările fără bifa "General Valabil");
 • UM - unitatea de bază definită pentru articol;
 • Cod Articol Terț (informativ) - se pot tipări coduri de articole în codul clientului/furnizorului pe documentele aferente;
 • Categorie Terț  (informativ)  - categoria utilizată de terț pentru acest articol;
 • Producător  (informativ) - producătorul articolului se foloseste dacă este diferit de furnizor;
 • Nivel Calitate - metodă de clasificare a furnizorilor după calitate (număr mare = calitate ridicată)
 • Min Viata Raft % - dacă > 0 nu se pot selecta articole ((Data Garnație - Data Azi) / Zile Garanţie) mai putin de Min Viaţă Raft;
 • Min Viata Raft Zile - dacă > 0 nu se pot selecta produse cu viaţa la raft (Data Garnație - Data Azi) mai mică decât Min Viaţă Raft Zile;
Sectiunea Opțiuni:
 • UM Comanda, UM Livrare (Aviz) (informativ) - unitatea de măsură la care se raportează coeficienții de comandă și livrare (nu este necesară/recomandată definirea de conversii);
  • Atenție: dacă se utilizează unități de măsură alternative, coeficienții trebuie să fie egali cu conversiile aferente unităților de măsură;
  • Limitare: nu se recomandă utilizarea funcționalității pentru cazurile în care comenzile se pot lua în altă unitate de măsură decât în UM bază a articolului; 
 • Coef UM ComandaCoef UM Livrare - atât cantitatea minima cat și cantitatea de pe comandă trebuie sa fie multiplii ai acestor coeficienți;
  • începând cu 16.11, dacă se utilizează unități de măsură alternative, nu vor mai fi aplicate restricțiile pe cantitățile introduse;
  • începând cu 17.04, limitarea de coeficient, cât și de cantitate minimă se aplică și pentru cazul în care coeficientul setat = 1! (nu se aplică pentru coeficient null sau 0)
Atenție! In cazul în care Cant min Comandă in UM Baza = 1 și Coef UM Comandă, Coef UM Livrare = 1, numărul de zecimale setat pe UM a articolului este zero și, Cantitate introdusă/comandată este mai mică decat 0.5, atunci Cantitate introdusă/comandată va fi completata automat (intentionat) = 0!
 • Cant min Comanda in UM Baza - cantitatea minima (cantitate comandată) permisă pe o comandă;
 • UM Vânzare (Factura)Coef UM Vânzare (informative) - neimplementate in versiunea curentă;
Observații:
 • restricțiile de cantitate nu se aplică pentru comenzi client de retur sau pentru cantități negative;
Comments