10.11. Gestiunea Custodiilor Client

Funcţionalitatea este activă începând cu v13.09. Mai jos sunt descrise definirile necesare implementării acestei funcționalități:
 1. Definire Gestiuni - de tip custodie, în fereastra Gestiuni și Locații, cu regula:
  • gestiunile se definesc obligatoriu pe societate, 1 gestiune = 1 terț, rezultă că pe o societate se poate defini o singură gestiune custodie aferentă unui client
  • se bifează "Custodie client" - bifa duce la afișarea următorului câmp;
  • câmp "Terț" - se indică clientul - terț pentru care se definește gestiunea de custodie;
  • contabilitate extrabilanțieră - în tab-ul Definiri Contabilitate se indică conturile:
   • de stoc, câmp Active/Stocuri(CNT)  - (8033) 
   • și cogs, câmp Cost (descărcare) (CNT) -  (9607)
   • aceste conturi trebuie activate şi în contabilitatea articolelor folosite (a categoriilor de articole), pe câmpurile " Active/Stocuri 2 (CNT)" şi "Cost (descărcare) 2 (CNT)"
 2. Definire tip nou document Aviz de expediție care generează simultan Bonuri de primire, în fereastra Documente (Tipuri):
  • câmp "Tip document custodie" - se indică un tip de Bon de primire ce va fi generat în mod automat la finalizarea avizului.
Fluxul de documente:
Faza I - vânzare cu păstrarea produselor în custodie:
1. Comanda client - tip document cu indicație de livrare din depozit 
2. Aviz de expediție - generat în baza Comenzii client - tip de document cu indicarea tipului de document de încărcare a gestiunii de custodie a clientului respectiv (Bon primire).
2.1. Bon de primire - generat automat la finalizarea Avizului de expediție cu următoarea regulă:
 • societatea de pe Avizul de expediție;
 • gestiunea de tip custodie de pe societatea respectivă și clientul de pe Avizul de expediție;
 • lista de preț de pe Comanda client de pe care s-a generat Avizul de expediție;
 • articole și cantități de pe detaliile Avizului de expediție, prețul de pe Comanda client;
 • postare extrabilanțieră folosind conturile de stoc2 și cogs2
3. Factura Client - generata de pe Comanda client conform regulilor de facturare standard.
Faza II - livrarea din gestiunea de custodie către client:
4. Comanda client - tip document pentru livrarea din gestiunea de custodie a clientului, cu regula de livrare "Comanda completa" (eventual de subtip "Comanda de Gestiune").
 • gestiunea - se alege gestiunea custodie definită pe clientul de pe Comanda, de pe societatea respectiva!
 • se apasă butonul Creează linii din pentru generarea detaliile comenzii:
  • detaliile vor fi formate din toate articolele existente pe stoc (>0) din gestiunea indicata pe comanda;
  • cantitatea va fi cantitatea disponibila / se presupune ca nu se lucreaza cu rezervari, deci cantitatea disponibila va fi intotdeauna egala cu cea fizica, deci se goleste tot stocul;
  • utilizatorul poate interveni manual și șterge linii sau diminua cantitățile pentru livrări parțiale din custodie.
5. Aviz de expediție - generat în baza Comenzii client - de tip "No invoice" - va descarca doar gestiunea custodie, contare extrabilanțieră dacă articolele livrate au setate în câmpurile Active/Stocuri 1 (CNT) și Cost (descarcare) 1 (CNT) conturi identice cu cele setate la nivel de gestiune custodie.