10.2.3. Introducere Comenzi

Fereastra Comenzi Client, localizată în meniul Vânzări -> Comenzi Client, se folosește pentru a introduce, modifică sau șterge comenzi client. Pentru a introduce o comandă client se apasă butonul Înregistrare nouă  . Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-1-comenzi-client/ntroducere-comenzi/CC_master.PNG
 • Societate, Titular
 • Tip Document - determină stările prin care trece comanda, documentele generate pe baza comenzii, planul de conturi folosit etc. Detalii în Tipuri de Comenzi și Tipuri Documente;
  • începând cu versiunea 18.06 nu mai sunt permise tipuri de document de tip warehouse order, credit order sau POS order dacă gestiunea documentului este cu evidență în WMS.
 • Contract - contractul asociat comenzii;
 • Nr. Comandă - numărul comenzii. Se auto-completează la salvare conform secvenței de numerotare definite pentru tipul de document selectat.
 • Referință Comandă număr de referință pentru tranzacția de vânzare;
 • Data Comandă - data documentului;
 • Data Promisă - data planificată pentru expediția articolelor comandate:
  • va suprascrie data promisă de pe detaliile comenzii respective, dacă se modifică (excepție PAER, PMED, PRKS).
Secțiunea Client:

 • Client - clientul care a făcut comanda;
 • Adresa Livrare, Contact Livrare - adresa la care va fi livrată comanda și persona de contact pentru livrare;
  • vor fi utilizate pe avize de expediție generate de pe comandă;
 • Client Facturare, Adresă Facturare, Contact Facturare - terțul care urmează sa fie facturat pentru comandă și informațiile aferente;
  • vor fi utilizate pe facturi clienți generate de pe comandă;
  • se vor completa automat în funcție de clientul ales și pot fi modificate ulterior dacă au fost definite mai multe adrese și persoane de contact;
 • Reprezentant reprezentantul de vânzări responsabil de facturare; 
 • Intermediar reprezentantul de vânzări din partea clientului;
 • Descriere
 • buton Crează linii din - permite introducerea automată a detaliilor de pe comanda pe baza unui șablon predefinit sau dintr-un proiect. Procesul de generare a liniilor din detalii de proiect este disponibil începând cu versiunea 15.04, regulile fiind:
  • se preiau total sau parțial detalii/linii de proiect sau detalii de faze proiect, unde există completat articolul, cantitatea și prețul planificat;
  • pentru lucrul cu Prețuri ext, prețul din comandă va fi determinat de cantitatea comandată, nu se va ține cont de prețul planificat în detaliile de proiect.
  • modificarea cantităților, dacă este cazul se poate face imediat după preluare/inserare :
   • în cazul în care se modifică "în minus" atunci restul de cantitate va putea fi preluată ulterior, pe alte comenzi atât timp cât cantitatea planificată de pe proiect este strict mai mica decât suma cantităților comandate;
   • nu există restricție pentru modificarea "în plus" !! fata de '"planificat", în acesta situație pe detaliile de proiect se va putea observa Cant Comandată > Cant Planificată;
  • se preiau/se actualizează de pe proiect, imediat după salvare dimensiunile de analiză: activitate, campanie, contract dar și elementele ce țin de politica comercială: termen/condiții plata, lista preturi
  • nu se vor prelua de pe proiect :
   • gestiunea (se presupune că în momentul introducerii proiectului nu se va ști de unde se va face livrarea)
   • reprezentantul (pot exista situații în care un proiect este "mai vechi", iar reprezentantul nu mai este activ)
  • începând cu v18.09, procesul "Creează linii din ..." a fost completat cu posibilitatea de a prelua de pe documentul sursă (proiectul în acest caz) și liniile sursă ale structurilor. Este cazul în care pe documentul sursă s-a folosit un articol cu structură, iar linia respectivă a fost transformată în multiple linii conform rețetei. Linia sursă poate fi folosită la selecția pentru ”Creează linii din”, caz în care va adăuga pe document liniile obținute în conformitate cu structura. Cantitățile, de asemenea, vor fi preluate conform structurii dar și ținând cont de alte posibile preluări parțiale anterioare.
  • Observații - Nu se pot introduce comenzi pe gestiunile de tip wms din proiecte sau faze de proiecte care au regula de facturare Manoperă&Material Detaliat. Detalii în  Introducere Proiecte
 • buton Copiază Detalii - permite introducerea automata a detaliilor documentului pe baza unei comenzi anterioare. Începând cu v13.11 procesul oferă posibilitatea păstrării societății de pe documentul sursă;
 • Listă Prețuri determină prețul articolelor comandate și valuta de pe document. Pe document se completează automat lista de prețuri alocată terțului selectat (fereastra Terți -> tab Clienți -> câmp Listă prețuri). Dacă terțul selectat pe document nu are o listă de prețuri alocată atunci se va completa lista de prețuri implicită (bifa Implicit);
 • Valuta este afișată valuta care va fi utilizată pe document;
 • Tip Curs - tipul cursului de schimb valutar; câmpul apare doar dacă s-a selectat o valută diferită de valuta de bază. Detalii în ValuteTipul de curs se autocompletează astfel:
  • conform tipului de curs stabilit pe proiect, în cazul în care comanda s-a generat dintr-un proiect, sau
  • tipul de curs stabilit în definirea terțului (începând cu v18.06), sau
  • tipul de curs standard stabilit la nivel de societate sau titular.
 • Total Linii - afişează totalul liniilor de pe comandă, în valuta documentului;
 • Total General - afişează valoarea totală a comenzii, inclusiv taxe, în valuta documentului;
 • Valoare Plătită, Valoare în Sold, Valoare Plătită % (componenta SRPD) - indică soldul comenzii;
  • Obs: soldul comenzii se calculează ținând cont doar de plățile alocate direct pe comandă și nu de plățile alocate la facturile generate pe baza comenzii;
 • Buton Generare Încasări - detalii în Operare Comenzi;
 • Buton Generare Aviz și Factură (componenta SRPD) - detalii în Gestiunea Vânzărilor pe Cutii;
 • Buton Aplică Discount (calculat la nivel de document și aplicat la nivel de linii document) - detalii în Operare Comenzi;
 • Facturat - se bifează automat după ce toate articolele de pe comandă au fost facturate;
 • Livrat se bifează automat după ce toate articolele de pe comandă sau fost expediate;
 • De pe Proiect - indică faptul că detaliile comenzii au fost generate pe baza unui proiect;
 • Self Service - indică faptul că documentul a a fost introdus prin API sau intermediul unei aplicații de tip Web Store;
Secțiunea Livrare:

 • Gestiune - gestiunea de unde vor fi livrate articolele comandate;
 • Regulă Livrarestabilește momentul în care, pe baza comenzii, vor fi generate avize de expediție automat, folosind procesele puse la dispoziție de SocrateCloud:
  • "Comanda Completă" - va fi generat un aviz de expediție pentru întreaga comandă numai atunci când exista stoc disponibil pentru a livra comanda completă; 
  • "Linie Completă" - vor fi generate avize de expediție pentru liniile comenzii numai atunci când există stoc disponibil pentru a livra o linie de comandă completă
  • "Disponibilitate" - pe baza comenzii vor fi generate avize de expediție folosind stocul disponibil;
  • "Manual" - nu se vor genera automat avize de expediție;
 • Prioritateindică gradul de importanță (mare, medie, mică) pentru comandă. Dacă există mai multe comenzi pentru un articol decât disponibilul în stoc, ordinea livrării este dictată de prioritate;
 • buton Transfera articole din stoc în cutie/comandă, buton Transferă articole din cutie/comandă în stoc (componenta SRPD) - detalii în Gestiunea Vânzărilor pe Cutii;
 • buton Trimite la Depozit (componenta WMS)
  • începând cu v18.12 nu mai sunt trimise către WMS aticole nestocabile (Tip Articol diferit de Produs sau fără bifa Stocabil). Articolele stocabile sunt preluate integral pe documentul de stoc generat, chiardacă au fost prelucrate parțial. De asemenea, dacă sunt articole cu semne diferite pe aceași comandă, vor fi generate confirmări de ieșire, respectiv intrare în WMS.
Secțiunea Expediție:

 • Mod Livrare - indică modul în care vor fi livrate produsele: "Livrare", "Pickup", "Transport";
 • Termen Livrare - termenii de livrare internaționali (INCOTERMS) pentru comandă;
 • Categorie Transport, Transportator - utilizate pentru:
  • integrări curieri. Detalii în Integrare Curieri;
  • calcul cost transport . Detalii în Operare Comenzi;
  • Observații:
   • transportatorul va fi preluat pe avizele de expediție generate de pe comandă;
   • începând cu v17.01 transportatorul se completează automat în funcție de locația aleasă. Detalii în Terți;
 • Mijloc transport, Nr. Auto, Nume Delegat, CI Delegat (componenta SRPD) - Detalii în Operare Comenzi;
 • Regulă Transport (neimplementat in versiunea curenta) - indică metoda utilizată pentru calculul cheltuielilor de transport. În cazul de față, singura valoare disponibilă este "Transport inclus". Costurile privind transportul mărfurilor pot fi adăugate ca linii separate pe comandă;
 • Opțiune Livrare (componenta SRPD) - câmp menținut de sistem după următoarele reguli:
  • "Livrare Specială":
   • comanda conține cel puțin un articol ce are în definire bifa HAZ sau BHC (fereastra Articol) selectată;
  • "Livrare Rapidă Promo":
   • Stocul acoperă cantitatea de pe comanda client;
   • Preţ/kg Articol Ofertă > Valoare Livrare Promo (fereastra Societate, tab Info Societate);
   • Prod Packaging = debifat;
   • Costul transportului nu a fost adăugat pe comandă. Detalii în Operare Comenzi;
  • "Livrare Rapidă":
   • Stocul acoperă cantitatea de pe comanda client;
   • Preţ/kg Articol Ofertă < Valoare Livrare Promo (fereastra Societate, tab Info Societate);
   • Prod Packaging = debifat;
   • Costul transportului a fost adăugat pe comandă. Detalii în Operare Comenzi;
  • "Livrare Standard":
   • opțiune livrare implicită;
 • Greutate neta (KG) - greutate totală pentru articolele comandate;
 • Volum (DM3) totalul de volum pentru articolele comandate;
 • Buton Adaugă Cost Transport - folosit pentru a adăuga pe comandă o line care va reprezenta costul de transport.  Detalii în Operare Comenzi;
 • Cost transport calculat - afișează valoarea costului de transport;
Secțiunea Facturare:

 • Adresă Trimitere Factură (informativ) - adresa unde va fi trimisă factura generată pe baza comenzii;
 • Regulă Facturare stabilește momentul în care, pe baza comenzii, vor fi generate facturi automat, folosind procesele puse la dispoziție de SocrateCloud:
  • "Factură la Fiecare Comandă" - o factură va fi generata pentru comanda completă, numai după ce toate articolele au fost livrate;
  • "După Livrare" - vor fi generate facturi pe baza avizelor de expediție existente;
  • "Imediat" - o factură va fi generată pentru comanda completă, fără a se ține cont de avize de expediție;
  • "Facturare Client Programată după Livrare" - facturile vor fi generate în funcție de calendarul de facturare asociat clientului. Detalii în Calendar Facturare;
 • Regulă Plată - metoda plată asociată comenzii. Detalii în Reguli de Plată;
 • Condiții Plată - determină data scadentă pentru efectuarea plăților;
 • Scadentă fixă tip dată dacă se bifează, o dată scadentă va fi calculată și completată pe comandă. Condiția de plată selectată nu va mai fi luată în considerare;
 • Modalitate Plată - sunt folosite pentru a informa personale responsabile de livrare (e.g. firme de curierat) asupra documentelor sau plaților ce trebuie primite în schimbul bunurilor pentru a putea efectua tranzacția;
 • Tipărire Discount indică faptul că discount-ul din prețul listă va tipărit împreună cu prețul net pe comandă;
 • Pro Forma (informativ) - indică faptul pe baza comenzii se va putea genera o factură proforma;
 • Cont bancar terț, IBAN - contul bancar definit pentru client;
Secțiunea Referințe:

 • Proiect, Imobilizări, Campanie, etc - dimensiunile contabile de analiză stabilite la nivelul schemei contabile de bază (e.g. Proiect, Campanie, Activitate etc.). Detalii în Scheme Contabile.
 • Societate Trx - centrul de cost/profit asociat comenzii; 
 • Lead - începând cu versiunea 16.09 a fost implementată legătura între lead și Comandă Client prin introducerea coloanei "C_Lead_ID" pe Comenzi Client (C_Order). Astfel pot fi adăugate de pe lead sau direct oferte client de tip Propunere (Comandă Client) cu referire la Lead care apoi pot fi convertite în Comenzi Client Standard folosind procesul "Conversie Ofertă".
Secțiunea Acțiune:

 • Tip Document - afișează tipul comenzii client;
 • Stare Documentindică starea curenta a documentului. Starea inițială pentru o comandă este "Drafted";
 • Buton Acțiune Document - după introducerea antetului și a liniilor comenzii client, se poate opta pentru următoarele actiuni:
  • "Pregătire" -> Stare Document "în Progres"  - rezervă stocul și recalculează taxele. Comanda rămâne activă și liniile acesteia pot fi în modificate;
   • prin pregătire cantitatea rezervată va deveni egală cu cantitatea comandată;
  • "Finalizează" -> Stare Document "Finalizat" - generează efectele documentului în sistem, în functie de tipul acestuia:
   • OfertăPropunere - închide documentul. Acesta nu mai poate fi copiat sau modificat pe un alt tip de document decât dacă este reactivat;
   • Comandă Standard - stocul este rezervat. Permite generarea avizelor de expediție și facturilor (în funcție de regulile de livrare și facturare);
   • Comandă Gestiune - avizul de expediție este generat și se poate tipări direct din fereastra Comenzi Client. Permite generarea facturilor (în funcție de regulile de facturare);
   • Comandă Credit - avizul de expediție și factura sunt generate;
   • Comandă POS - avizul de expediție și factura sunt generate. Dacă metoda de plată este numerar, registrul de casă este generat;
   • Prepay - nu se pot genera avize de expediție sau facturi pe baza comenzii pană nu se înregistrează o plata. Starea documentului va fi "Așteptare Plată";
   • După ce o comanda client a fost finalizată sunt disponibile urmatoarele acțiuni document, în urma căreia poate sau nu fi modificată:
    • "Reactivare"  -> Stare Document "în Progres" - în urma reactivării, comanda poate fi modificată;
     • prin reactivare nu se actualizează cantitatea rezervată;
    • "Închide"
  • "Anulare" -> Stare Document: "Anulat"
   • anulează efectele documentului în sistem și împiedică orice altă procesare ulterioară a documentului. 
   • în momentul anulării unei comenzi poate fi selectat și motivul anulării. 
    • opțiunile disponibile se definesc în fereastra Motive Anulare, localizată în meniul Vânzări -> Definiri Vânzări;
    • motivul anulării va fi afișat pe câmpul cu același nume de pe comandă;
    • OBS: Incepand cu versiunea 16.11 motivul anularii pe comenzi va fi obligatoriu , făra completarea campului respectiv , comanda nu va fi anulată ;
   • prin anulare se zerorizează toate cantitățile de pe comandă, iar cantitatea comandată de pe fiecare linie este trecută pe Cantitate Vânzări Pierdute;
   • dacă starea comenzii este "În Progres" se anulează și rezervarea de stoc;
   • în urma anulării unei comenzi vor fi stornate automat documentele generate pe baza comenzii (facturi, avize de expediție, linie registru casă);
   • începând cu v15.05 mesajul de confirmare pentru anulare va indica documentele (e.g. avize, facturi) care se stornează odată cu anularea comenzii, cât și documentele care nu vor fi afectate de anulare (e.g. comenzi furnizor în oglindă). Nu se pot anula comenzi din care s-au generat comenzi de retur de la client (RMA);\
   • dacă anularea se realizează simultan cu finalizarea unei confirmări, comanda nu va mai fi anulată și confirmarea împreună cu avizul vor ajunge în starea "Invalid". Ulterior, comanda poate fi anulată sau avizul poate fi finalizat;
  • "Închide" -> Stare Document "Închis" 
   • determină închiderea definitivă a documentului:
   • închiderea se poate realiza doar dacă nu există documente neprocesate legate;
   • comanda nu va mai putea fi livrată sau facturată;
   • comanda nu va mai putea fi afișata în rapoarte;
   • cantitatea comandată va deveni egală cu cantitatea livrată, iar diferența va fi trecută pe Cantitate Vânzări Pierdute;
   • o comandă poate fi redeschisă folosind procesul Re-Deschide Comanda localizat în meniul Vânzări -> Comenzi Client;
 • Buton Conversie Ofertă (implicit neafișat în ferestra standard de comenzi client) permite conversia unei oferte de tip Propunere aflată în stare "Pregătire" într-o comandă client.
 • Stare - începând cu v16.09 antetul comenzilor poate avea stări (a nu se confunda cu stări document), iar pe baza acestora pot fi afișate și gestionate pe tabloul de bord K-Boards COC;
  • câmpul este disponibil doar dacă au fost efectuate definirile aferente;
  • detalii în Tablouri de bord;
 • Finalizat de, Finalizat la
 • Motiv Anulare
Comanda client ține cont de limita de credit stabilită pentru un client și de starea creditului. Detalii în TerțiCând creditul clientului ajunge în stările Credit Hold sau Credit Stop, în momentul finalizării documentului acesta va intra în starea "Blocat Limită de Credit", utilizatorul primind un mesaj de atenționare cu referire la soldul clientului. Sunt disponibile urmatoarele acțiuni document:
 • "Pregătire" - se selectează pentru a modifica valoarea documentului astfel încât să se încadreze în limita de credit;
 • "Finalizează" - se selectează pentru a finaliza comanda, după ce s-a modificat starea creditului;
 • "Anulare" sau "Închide".
Secțiunea Comentarii, tab-ul Comentarii -  începând cu v16.09 la introducerea și salvarea unui text în câmpul Comentarii interne, se va genera o înregistrare Read Only în tab-ul Comentarii cu textul respectiv, împreună cu utilizatorul și data la care a fost introdus. Comentariile nu se salvează pe antet:Detalii Comandă

Tab Detalii Comandă permite gestionarea detaliilor documentului. Detaliile pot conține articole, resurse, diverse sau doar o descriere. Pentru a introduce un detaliu se apasă butonul Înregistrare nouă . Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • pentru a introduce un detaliu de comandă se apasă butonul Înregistrare Nouă  din coltul stânga sus al paginii;
 • pentru a șterge un detaliu de comandă:
  • pentru comenzi În Progress:
   • pe detaliu se setează Cantitatea Introdusă: 0;
   • pe antet se aplica Acțiune Document: Pregătire
   • se revine pe detaliu și se șterge folosind butonul Șterge ;
  • pentru comenzi Draft:
   • se șterge folosind butonul Șterge ;
  • pentru comenzi Finalizate, Închise:
   • se aduce comanda în starea În Progress. Detalii mai sus.

 • Comandă Client, Client - informații preluate de pe antetul comenzii;
 • Nr Rând - această valoare indică ordinea în care vor fi afișate detaliile comenzii;
 • Dată Promisădata planificată pentru livrarea articolului;
 • Data scadenta detaliu - este permisă introducerea de scadențe la nivel de detaliu. Generarea factorilor se va face separat funcție de data scadentă;
 • Articol, Instanța Set Proprietăți - articolul comandat;
  • v18.12 - pentru articolele marcate ca ”avans” va fi afișat câmpul ”Avans neutilizat” ce sumă din avansul încasat mai este disponibilă.
  • v18.12 - tot pentru articolele marcate cu ”avans”, dar pentru liniile cu cantitate negativă (= stornarea avansurilor), va fi afișat câmpul ”Comandă Avans Asociată” prin interemediul căruia se ține legătura cu documentul sursă prin care s-a încasat avansul inițial.
 • Cantitate introdusă - cantitatea de articol comandată (în unitatea de măsură selectată);
  • începând cu v15.03, la introducerea cantității se verifică dacă aceasta poate fi livrată ținând cont atât de stocul fizic, stocul rezervat, cât și de stocul aflat "În Progres". Stocul "În Progres" este format din cantităţile însumate de pe documente aflate în stările "Draft", "In Progress" sau "Invalid", documente care descarcă gestiunea (Avize de expediție, Bonuri de Consum, Bonuri de Transfer). Aceste cantități sunt considerate ca fiind în plin proces de livrare, drept urmare, utilizatorul este atenționat asupra faptului că urmează să înregistreze o rezervare de stoc care va duce la depășirea cantității fizice ce poate fi livrată la momentul respectiv, dacă s-ar finaliza toate documentele indicate;
  • începând cu v16.09, se pot defini restricții pentru valoarea cantității comandate, la nivel de articol și client, in fereastra Articole, tab-ul Terți. Detalii în Vânzări Articole
   • începând cu v16.11, dacă se utilizează unități de măsură alternative, nu vor mai fi aplicate restricții asupra cantității introduse;
  • începând cu v18.06, pentru gestiunile cu bifa Gestiune cu Evidență în WMS, la introducerea cantității se verifică dacă aceasta poate fi livrată ținând cont atât de stocul fizic, stocul rezervat, stocul În Progres, cât și de stocul aflat în anumite stări de tip Blocat în WMS (carantină, deteriorat, stoc nedifinitivat, stoc încărcat etc). Detalii despre cantitatea de stoc blocat nu este afișată în mesaj. Cantitatea blocată se verifica in Info Articole, tab Detalii WMS.
 • UM - dacă s-a definit o conversie a unității de măsură pentru articol, atunci se poate selecta o altă unitate de măsură pentru comandă;
  • dacă se folosesc unități de măsură alternative și se modifica prețul, prețul unitar rezultat va fi rotunjit conform rotunjirii standard de pe unitatea de măsură alternativă;
 • Cantitate Comandată - cantitatea de articol comandată (în unitatea de măsură de bază);
 • Preț, Preț Unitar - prețul unitar pentru articol pentru unitatea de măsură selectată și respectiv, cea de bază. Prețul unitar are următoarele reguli de completare:
  • Preț Standard din Lista de Prețuri selectată pe antet document;
  • Preț Planificat de pe Proiect - când comanda este generată de pe proiect - caz în care prețul nu se va modifica dacă se modifică manual cantitatea (regulă valabilă doar pentru liniile de comandă generate din proiect);
  • Preț Standard din Listă de Prețuri, aferent intervalului de cantitate - în acest caz prețurile articolului se introduc în fereastra Articole, tab-ul Prețuri EXT, care permite introducerea  mai multor  prețuri  standard, diferite, defalcate pe  intervale de cantitate. Sunt permise introducerea a cinci preturi standard aferente a cinci intervale cantitative.;
 • Preț Listă - prețul de referință, preluat de pe lista de prețuri selectată pe antetul documentului;
 • Taxa - cota de TVA utilizată;
 • Discount % - discount procentual, raportat la prețul listă. Va fi actualizat automat dacă se modifică prețul (valoarea din câmpul Preț), iar prețul va fi actualizat automat dacă se modifică discount-ul. Reguli de aplicare discount:
  • Discount Terț - se aplică procentul de discount, stabilit la nivel de terț (fereastra Terți -> tab Client -câmp Discount %). Acest tip de discount se aplică uniform tuturor produselor de pe comandă;
  • Discount Cantitativ - se aplică procentul de discount-ul aferent intervalului de cantitate, stabilit prin intermediul schemei de discount alocate comenzii. Detalii în Scheme de Discount;
  • Discount Preț Listă - diferența de valoare dintre Preț și Preț Listă va fi înregistrată și ca discount procentual;
 • Valoare netă - se afişează valoarea netă pentru detaliu, fără taxe (Cantitate * Preţ);
 • Diverse - cheltuială aplicabilă pe comandă. Detalii în Cheltuieli;
 • Alocare Resursă - o comandă poate fi creată pentru o resursă specifică și totodată programarea timpului alocat. Funcționalitatea este disponibilă doar pentru clientul Java:
  • Se apasă butonul Alocare Resursă pentru deschiderea ferestrei cu informații despre programul resursei:
   • Se selectează resursa dorită și data, apoi se apasă de două ori pe ora de la care va începe alocarea resursei; 
   • În câmpul Cantitate se selectează numărul de ore alocate;
   • Opțional se introduce o Denumire și o Descriere;
   • Se apasă butonul OK. Valorile introduse în câmpurile Denumire și Descriere din ecranul Alocare Resursă vor fi preluate automat în câmpul Descriere din Detalii Comandă. Cantitatea va fi de asemenea actualizată cu cea introdusă în ecranul Alocare Resursă.
 • Discount Încasare % - discount aplicat la valoarea încasărilor asociate. Detalii în Discount la Încasare;
 • Descriere - o linie de pe comandă poate să reprezinte doar o descriere adițională. Pentru aceasta, nu se selectează un articol, resursă sau divers și se completează textul dorit aici; Începând cu v19.01, în câmpul Descriere din detalii comenzi clienți se va aduce automat textul din câmpul Notă document de pe Articol,dacă acesta are text scris.
 • Stare - începând cu v16.09 detaliile comenzilor pot avea stări, iar pe baza acestora pot fi afișate și gestionate pe tabloul de bord K-Boards COC.
  • câmpul este disponibil doar dacă au fost efectuate definirile aferente;
  • detalii în Tablouri de bord;
 • Comandă Avans Asociată - (18.12) indică o comandă sursă prin intermediul căreia s-a încasat un avans de la client. Câmpul se poate completa numai dacă s-a folosit un articol de tip avans, cu cantitate negativă ceea ce reprezintă o stingere a unui avans încasat anterior. Informațiile din câmp prezintă valoarea avansului încasat și valoarea disponibilă nefolosită (rest avans). Nu se va putea stinge o valoare a avansului mai mare decât avansul sursă selectat.
Secțiunea Referințe:
 • Proiect, Campanie, Activitate, Angajat etc. - dimensiunile contabile de analiză stabilite la nivelul schemei contabile de bază (e.g. Proiect, Campanie, Activitate etc.). Valorile completate se preiau pe facturile client generate.Detalii în Scheme Contabile;

Secțiunea Stare:
 • cantitățile de pe o comandă procesată trebuie sa țină cont de urmatoarele reguli:
  • Cantitate Introdusă = Cantitate Comandată + Cantitate Vânzări Pierdute (Cant. Vânzări Pierdute poate sa apară doar pe detalii de comenzi închise sau pe detalii închise prin intermediul procesului  Închide detaliu comandă);
  • Cantitate Comandată = Cantitate Rezervată + Cantitate Livrata/Recepționată;
  • Observații: 
   • valorile sunt convertite la UM baza articol;
   • regulile nu se aplică pentru comenzi în progres sau draft;
   • cantitatea rezervată nu se actualizează pentru comenzi redeschise;
 • Cantitate Rezervată - cantitatea de articol care nu a fost expediată încă către client;
 • Cantitate Livrată - cantitatea de articol care a fost expediată către client (de pe Avize de Expediție procesate, asociate comenzii);
 • Cantitate Facturată - cantitatea de articol care a fost facturată (de pe Facturi Client procesate, asociate comenzii);
 • Cantitate Returnată - cantitatea de articol care a fost returnată (de pe Retururi procesate, asociate comenzii);
 • buton Închide detaliu comandă - oferă opțiunea de a închide un detaliu de comandă (pentru comenzi finalizate).  Astfel detaliul va fi considerat "închis" și nu va mai putea fi livrat sau facturat. In urma rularii acestui proces , in cazurile in care cantitatea livrată diferă de cantitatea comandată, câmpul Cant Comandată este actualizat astfel: Cant comandată = Cant livratăiar diferența va fi trecută pe Cantitate Vânzări Pierdute;
  • pe baza unui detaliu de comandă închis nu se vor mai putea genera facturi sau avize de expediție.
 • De pe Proiect - este bifat dacă detaliul a fost generat pe baza unui proiect;
Secțiunea Cutie (componenta SRPD) - detalii în Gestiunea Vânzărilor pe Cutii;

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-1-comenzi-client/ntroducere-comenzi/CC_detalii_cutie.PNG

Secțiunea Expediție:

 • Greutate Netă - greutatea articolului din detaliu (Cantitate * Greutate Netă Articol);
 • Volum (DM3) - volumul articolului din detaliu (Cantitate * Volum Articol);
 • Cantitate Stoc Furnizor,Cantitate Împachetare (SSM) (componenta SRPD)  - cantități disponibile pentru a fi importate de la furnizor (implementare specifică);
 • Hazard, Agabaritic, Împachetare pt Producție (componenta SRPD) - proprietăți luate din definiția articolului comandat;
 • Legătura Detaliu Comanda - indică linia de pe comanda furnizor asociată (pentru comenzi furnizor generate cu ajutorul procesului Generează COF din Comenzi Clienți);
 • Gestiune - gestiunea de unde va fi expediat articolul; 
 • Adresă - adresa unde va fi expediat articolul;
Secțiunea Structuri/Rețeteconține informații despre structura din care face parte articolul: (SCP, Componenta, Cantitate Structură, Preț Structură);

În fereastra de introducere a comenzilor client au fost adăugate o serie de îmbunătățiri în vederea diminuării nevoii de a părăsi fereastra în cazul în care este necesară modificarea sau adăugarea de noi informații legate de terți. Astfel, au fost activate următoarele:
 • posibilitatea validării CUI direct din introducerea rapidă de terț (client nou), cu determinarea denumirii, adresei acestuia și a statusului referitor la TVA la încasare;
 • posibilitatea de a modifica sau adăuga un terț nou (clientul) de facturare, distinct față de cel de comandă/livrare. Modificarea se poate realiza și după finalizarea comenzii, atât timp cât încă nu s-a emis factura. La salvarea unui terț de facturare diferit de cel de comandă/livrare, se va genera automat o relație între cei doi terți de pe document.
 • posibilitatea de a modifica sau adăuga o nouă adresă de facturare, diferită de cea de livrare.


Taxe Comandă

Tab-ul Taxe Comandă se folosește pentru a afișa informații despre taxele de pe o comandă. Tab-ul conține câte o înregistrare pentru fiecare rată asociată cu articolele comandate. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • Valoare taxă - afișează valoarea totală a taxelor cumulată din toate liniile comenzii;
 • Valoare bază taxe - afișează baza utilizată pentru calculul valorii taxelor;
 • Preț Incl. Taxe - indică dacă taxa este inclusă în prețul articolelor comandate.

Atenție! Începând cu v18.06, pe Comenzi clienți în stare Draft/În pregătire ce conțin detalii, s-a introdus posibilitatea de modificare a clientului, a tot ce ține de selecția acestuia și a datelor ce derivă din definiția lui.
La pregătirea/finalizarea documentului, se fac verificări astfel încât datele să fie coerente.
În cazul în care noul client are o listă de preț diferită fată de cea precedentă, aceasta trebuie să aibă aceeasi valută ca cea inițială și să conțină articolele de pe comandă.
Articolele trebuie să aibă acelasi Preț Listă ca în lista de preț inițială, iar Preț unitar de pe detaliu nu trebuie să fie mai mic decât Preț limită.
Printre elementele verificate după modificarea clientului se numără: Schema Discount (DifferentBPDiscountSchema), Discount (DifferentBPDiscount), Valută (CurrencyChanged), Preț Listă (PriceListDiffFromLine), Preț Limită (UnderLimitPrice), Cotă Taxă (DifferentTax), Articol - să existe pe lista de preț a noului terț (ProductNotOnPriceList).


Scadențe multiple pe document (18.09)

Începând cu versiunea 18.09 - 1050774, a fost implementat un tab de scadențe multiple pe Comenzi Client + Factură Client.
Generarea Scadențelor multiple pe Comandă/Factură se poate face doar dacă pe document se selectează o scadență (Termen de Plată) cu bifa "Necesită Generare Scadențe pe document". Doar în acest caz, procesul (butonul) de "Generează Scadențar" devine activ. 

Procesul permite generarea de rate=scadențe multiple folosind următorii parametri:
 • Dată start - data cu care se va genera prima scadență;
 • Tip perioadă: luna - se generează doar rate lunare;
 • Interval: distanța (luni calendaristice) dintre 2 rate;
 • Nr. Rate: număr rate la care se va împărți [Total General Document  - Avans];
 • Avans %: dacă se completează atunci prima rată va avea rolul de avans, calculat ca % din Total General.
Preluare Scadențar pe Factura Client

Scadențarul poate fi generat pe Comanda Client și apoi va fi preluat pe Factura generată de pe comanda client.
În cazul livrărilor parțiale, scadențarul preluat de pe comandă, va fi recalculat proporțional cu cantitatea facturată și % din scadențar de pe comanda client.
în cazul în care pentru factura respectivă are loc o altă înțelegere atunci, dacă factura este generată în stare "În Pregătire"  - scadențarul se poate recalcula prin apăsarea butonului de  
"Generează Scadențar"  de pe factura client.