10.2.5. Liste de Distributie

SocrateCloud permite distribuirea unei cantități dintr-un articol sau din mai multe articole unei liste de terți, având la bază ponderi predefinite. Se pot defini cantități minime, unice pentru fiecare terț sau se poate defini o cantitate unică minimă pentru toți terții.  

Distribuțiile cuprind două entități: 
 • Lista de distribuție - prin care definesc terțiiproporția și cantitatea minimă;
 • Rulare distribuție - conține articolele care trebuie distribuite, cantitățile, lista de distribuție și tipul documentului care va fi generat. Pe baza unei rulări de distribuție se pot genera comenzi.

Definirea de Liste

Primul pas din procesul de distribuție este definirea unei liste de distribuție. Pentru a gestiona listele de distribuție se folosește fereastra Lista Distribuție, localizată în meniul Vânzări -> Comenzi Clienți. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-1-comenzi-client/draft---liste-de-distributie/Liste%20de%20Distributie.png
 • Total Pondere - indică totalul ponderilor introduse în tab-ul Detaliu Repartizări. Se acceptă orice valoare mai mică de 100%;
Tab-ul Detaliu Repartizări se folosește pentru a defini terții din listă și ponderile. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-1-comenzi-client/draft---liste-de-distributie/Detaliu%20Repartizari.png
 • Client, Adresavor fi utilizate pe comanda generată folosind această listă de distribuție;
 • Pondereponderea din cantitatea totală, repartizată clientului;
 • Cantitate Minimăcantitatea minimă care trebuie repartizată clientului;

Rularea Distribuției

Rularea distribuției leagă lista de distribuție de un articol, o cantitate și un tip de document, cu scopul de a genera comenzi. Fereastra Rulare Distribuție, localizată în meniul Vânzare -> Comenzi Client, se folosește pentru a gestiona rulările de distribuție. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-1-comenzi-client/draft---liste-de-distributie/Rulare%20Repartizar%20Sing.png
 • Creează Comanda Singulară - se bifează dacă se dorește ca rezultatul acestei rulări să fie o singură comandă, indiferent de terții de pe lista de distribuție. Se completează câmpurile Terț și Adresă pentru a fi utilizate pe comandă;
 • Buton Generează Comenzi - se apasă după introducerea detaliilor rulării, pentru genera comenzi pe baza rulării de distribuție;
Tab-ul Detalii se folosește pentru definirea articolelor distribuite și cantitățile acestora. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-1-comenzi-client/draft---liste-de-distributie/Detalii%20Rulare.png
 • Lista Distribuție - se selectează o listă de distribuție ce va determina terții și ponderile de distribuție folosite;
 • Articol - se selectează articolul ce va fi distribuit;
 • Cantitate Minimă - reprezintă cantitatea minimă pentru acest articol care va fi distribuită fiecărui terț din lista de distribuție;
 • Total Cantitate - cantitatea totală de articol ce va fi distribuită;

Generare Comenzi

Butonul Generează Comenzi din fereastra Rulare Distribuție deschide procesul Generează Comenzi care se folosește pentru a genera comenzi pe baza rulării de distribuție. Există posibilitatea de a rula procesul fără efecte în sistem, pentru a verifica ce comenzi vor fi create. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

 • Tip Document, Data promisă - valorile selectate se vor aplica câmpurilor corespunzătoare de pe comenzile generate;
 • Test - dacă se bifează nu se vor genera comenzi, dar vor fi afișate rezultatele rulării distribuției în secțiunea Log;
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-1-comenzi-client/draft---liste-de-distributie/rezultate%20test.png


Observații

 • Se va genera câte o comandă pentru fiecare terț din listele de distribuție selectate pe detaliile rulării de distribuție;
 • Dacă în rularea de distribuție este bifată căsuța Crează comandă singulară se va genera o singura comandă pentru toate articolele și cantitățile totale, folosind terțul selectat în fereastra Rulare Distribuție;
 • Când se utilizează cantități minime, cantitatea totală trebuie să fie mai mare sau egală cu suma cantităților minime pentru fiecare terț din lista de distribuție;
 • Dacă o cantitate minimă s-a definit în lista de distribuție și în detaliul distribuției, atunci valoarea mai mare va fi utilizată;
 • Cantitățile distribuite se rotunjesc în funcție de unitatea de măsură a produsului care se distribuie;
 • Dacă oricare rând din rulare distribuție este eronat (e.g. cantități insuficiente), atunci nici un rând nu va fi distribuit;
 • Datorită rotunjirilor cantităţile s-ar putea să fie diferite față de rezultatele așteptate.