10.2.6. Rapoarte Comenzi Client

Rapoartele referitoare la comenzi client se găsesc în meniul Vânzări -> Comenzi Clienți.

Raport Comenzi Client Deschise

Raport de control vânzări, afişează o listă cu detalii de pe comenzi client al căror flux nu a fost închis - respectiv nu s-au livrat și/sau facturat. Raportul comenzi clienți deschise nu aduce liniile pentru care cantitatea livrată = cantitatea facturată și ambele sunt cel puțin egale cu cantitatea comandată:
 • Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru liniile de comenzi client ce vor fi afișate în raport;
 • Comenzi cu încasare: pentru valoarea DA se vor aduce doar acele comenzi care au valoare plătită >1. Pentru NU se vor aduce doar comenzile deschise cu valoare plătită =0. Pentru valoare Null se aduc toate comenzile deschise indiferent că sunt plătite sau nu.
 • Stare Linie Comandă = filtru aplicat pe liniile de comandă client, util pentru cazurile în care se lucrează cu automatismele de actualizare a stăriilor la nivel de linie (v19.06).
 • Coloane Raport:
  • Cant = cantitatea de articol comandată;
  • De facturat = diferența de cantitate care nu se regăsește pe linia de factură asociată;
  • De livrat = diferența de cantitate care nu se regăsește pe linia de aviz asociată;
Începând cu versiunea 16.06, raportul nu va mai afișa detaliile (din Comenzi Client), închise cu ajutorul butonului "Închide detaliu comandă" (valoarea completată în câmpul "Cantitate vânzari pierdute" trebuie să fie diferită de zero).

Raport Detalii Comenzi 

Raportul afișează o listă cu detalii de pe comenzi client și informații despre acestea:
 • Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru liniile de comenzi client ce vor fi afișate în raport;
 • Coloane Raport - pe lângă coloanele ce reprezintă câmpuri ce se regăsesc pe comenzi client, raportul conține:
  • Vânzări Pierdute Cant/Val - diferența dintre cant/val comandată și cea facturată;
  • Întârziere - timp între data promisă și data livrări;
  • Zile Întârziere Curente - timp între data promisă și data curentă;
  • Lead Time - timp între data comenzii și data livrării;
  • Zile Planificate - timp între data comenzii și data promisă;

Raport Comenzi Client - Sumar

Raportul afișează o listă de comenzi client dintr-o perioadă selectată:
 • Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru comenzile client ce vor fi afișate în raport;
 • Coloane Raport:
  • Comanda - numărul documentului;
  • Grand Total - valoarea comenzii;

Raport Comenzi Client - Detaliat

Raportul afişează o listă cu detalii de pe comenzi client și informații despre acestea:
 • Parametri Raport - reprezintă filtre de căutare pentru comenzile client ce vor fi afișate în raport;
 • Coloane Raport:
  • Zile Planificate - timp între data comenzii și data promisă;
  • Lead Time - timp între data comenzii și data livrării;
  • Întârziere - timp între data promisă și data livrări;

Raport Tranzacţii Comenzi Client

Raportul afişează o listă de comenzi client și documentele asociate (livrări, plați, detalii din registrul de casă):
 • Parametrii Raport - se definește un interval (de la - până la) pentru data documentului;
 • Coloane Raport:
  • Comandă, Comandă Client Inițială - comanda client și comanda de retur sau furnizor asociată;
  • Detaliu Jurnal Casa, Plata - metoda de plată alocată pe comandă;

Raport Comenzi şi Facturi

Raportul afișează o listă cu detalii de pe comenzi și facturi client grupate după articol. Fiecare linie de raport va conține simultan informații despre linia de comandă și linia de factură asociată:
 • Parametrii Raport - reprezintă filtre de căutare pentru comenzile client ce vor fi afișate în raport:
  • Cantitate Introdusă - interval min-max pentru cantitatea de pe detalii;
  • Valoare Netă - interval min-max pentru valoarea detaliilor;
 • Coloane Raport - reprezintă câmpuri ce se regăsesc simultan pe facturi și comenzi client.