10.09. Comisioane

În SocrateCloud, comisioanele sunt calculate folosind cantitățile sau valorile de pe încasări, comenzi sau facturi atribuite reprezentaților de vânzări. Pe baza valorilor calculate se eliberează facturi (furnizor) către reprezentații de vânzări.


Definire Comisioane

Fereastra Comisioane, localizată în meniul Vânzări -> Definiri Vânzări, se utilizează pentru definirea și menținerea regulilor de calcul pentru comisioane. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-0-3-comisioane/Comisionane.png

 • Terțul/Agent - terțul căruia i se acordă comisionul;
 • Diverse - diversul selectat aici va fi utilizat pe factura de comision generată și determină contul contabil utilizată la transferul în contabilitate. Detalii în Cheltuieli;
 • Valută - valuta utilizată pe factura de comision generată;
 • Tipul Frecvenței - determină perioada pentru care este calculat comisionul: Lunar, Trimestrial, Anual, Săptămânal;
 • Bază Calcul - baza de calcul poate fi comanda client, factura sau încasarea;
 • Listare detalii în funcție de această selecție vor fi tipărite sau nu detaliile pe raportul de comisioane;
 • Butonul Copiere Detalii - se apasă dacă se dorește copierea regulilor de calcul dintr-un comision definit anterior;
Sectiunea Stare:
 • Butonul Generează Comisioane - se apasă pentru a calcula comisionul pe baza regulilor definite în tab-ul Detalii Comision;
 • Data Ultimei Procesări - data când a fost rulat ultima data procesul Generează Comisioane;
În tab-ul Detalii Comisioane se definesc regulile de calcul, utilizate pentru generarea comisioanelor. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-0-3-comisioane/Detalii%20Comisioane.png

Sectiunea Referințe:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-0-3-comisioane/Comisioane%20Referinte.png


 • Societate, Grup TerțiTerți, Categorie articol, Articol, Regiune vânzarefiltre de selecție pentru documentele luate în considerare pentru determinarea valorilor acumulate;
 • Comenzi Comision - se bifează pentru a indica faptul că numai documentele unde apare agentul de vânzări sunt incluse în calculul comisionului;
Calculul va avea la bază valorile și cantitățile acumulate ce reprezintă suma valorilor și a cantităților de pe documentele luate în considerare și valorile introduse în secțiunile Cantități și Valori:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-0-3-comisioane/Calcul%20Comisioane.png

 • Valoare Comision = (Cant Acumulată - Cant Scăzută) * Multiplicator Cant + (Val Acumulată - Val. Scăzută) * Multiplicator Val;
 • Doar pozitiv - dacă se bifează, rezultatul calculului va fi ignorat dacă este negativ;
 • Utilizat în DW (Data Warehouse) - indică faptul că această înregistrare va fi transmisă către baza de date folosită pentru BI (Business Inteligence);

Generare Comisioane

După introducerea a cel putin unei înregistrări în tab-ul Detalii Comision se revine în fereastra Comisioane pentru a calcula comisionul conform regulilor definite. 

Se apasă butonul Generează Comisioane și pentru fiecare înregistrare din tab-ul Detaliu Comision se va calcula câte o valoare comision după următoarele reguli de calcul:
 • Valoare Comision = (Cant Totală - Cant Scăzută) * Multiplicator Cant + (Val Totală - Val. Scăzută) * Multiplicator Val;
  • Cant ScăzutăMultiplicator Cant, Val Scăzută, Multiplicator Val - valori setate în câmpurile corespunzătoare din tab-ul Detalii Comisioane;
  • Cant Totală =  cantitatea totală de pe toate documentele utilizate;
  • Val Totală = valoarea totală de pe toate documentele utilizate;
 • Documente Utilizate - acele documente finalizate, de tip selectat în câmpul Bază Calcul (fereastra Comisioane), conform parametrilor din secțiunea Referințe (tab Detalii Comisioane) cu data document apartinand perioadei de calcul;
 • Perioada de Calcul:
  • De la = parametrul Data Start selectată când se rulează procesul Generare Comisioane;
  • Până LaData Start + Interval selectat în câmpul Tipul Frecvenței din fereastra Comisioane.

Procesare Comisioane

Fereastra Procesare Comisioanelocalizată în meniul Vânzări -> Definiri Vânzări, se utilizează pentru vizualiza și revizui rezultatele obținute folosind procesul Generează Comisioane și pentru generarea de facturi pe baza comisioanelor obținute. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-0-3-comisioane/Procesare%20Comisioane.png


 • Descrierea, Data Start - indică perioada de calcul și valuta folosită;
 • Totalul General - suma tuturor "valorilor comision", calculate pentru fiecare înregistrare din tab-ul Detaliu Comision, fereastra Comisioane, folosind procesul Generare Comisioane;
Tab-ul Valori Comisioane se folosește pentru revizuirea valorilor calculate pentru comisioane:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/10-vanzari/10-0-flux-vanzari/10-0-3-comisioane/Valori%20Comisioane.png

 • Linie Comision - detaliul de comision care a fost utilizat pentru calculul acestei valori pentru comision;
 • Valoare Convertită, Cantitate actuală - afişează valoarea totală și cantitatea totală de pe toate documentele sursă pentru acest detaliu;
 • Valoare Comision - afişează comisionul calculat pe baza acestui detaliu;
Sub tab-ul Detalii Comisioane se folosește pentru a revizui documentele sursă sursele utilizate în calcul:

Odată revizuite toate detaliile, se pot fie modifica detaliile comisionului (folosind fereastra Comisioane, tab Detalii Comision) și recalcula comisioanele (folosind procesul Generare Comision) sau, dacă rezultatul este corect, în fereastra Procesare comisioane se apasă butonul Generează Factură pentru generarea unei facturi pentru reprezentatul de vânzări. După finalizarea procesului, va apărea un mesaj care indică numărul facturii furnizor generate.

Raportul Raport Comisioane Procesate afișează comisioanele calculate, defalcate pe tranzacțiile pe baza cărora s-a obținut baza de calcul.