9.09. Evidenţa Obiectelor de Inventar prin Stocuri

Obiectiv

Înregistrarea și evidența obiectelor de inventar de la achiziție până la casare.

Pașii necesari a fi efectuați sunt:
Definire articol în fereastra Articole

  • Introducere articol de tip Produs/Stocabil în categoria articole specifică, ex. 321 Obiecte de inventar. 

  • Pentru detalii referitoare la definirea articolelor vedeți și capitolul 05. ArticoleFlux documente Aprovizionare

  • Introducere Comandă Furnizor (daca este cazul), pe articolul creat la punctul 1.

  • Introducere/generare Recepţie, pe articolul creat la punctul 1

  • Generare Factură furnizorDefinirea obiectului de inventar

Pentru acele articole care rămân pe stoc urmează a se înregistra consumul. 

Anterior este necesar a se crea un articol - obiect de inventar - echivalent articolului creat la punctul 1, cu următoarele carateristici:

  • cod căutare de forma xxxxx.OB, unde xxxxx = codul articolului creat la punctul 1

  • articol de tip Produs/Stocabil, în categoria Obiecte de inventar în afara bilanțului


Consumul obiectului de inventar

Consumul obiectului de inventar ( scoaterea în afara bilantului ) se realizează astfel:

  • bon consum în fereastra Bonuri de Consum pe articolul recepționat, creat la punctul 1

  • bon primire în fereastra Bonuri de Primire pe articolul echivalent cu cod cu indicativul .OB, creat la punctul 2. Dacă obiectul se alocă unei persoane, pe bonul de primire se trece și angajatul căreia i se atribuie.

Alocarea obiectelor de inventar se face prin emiterea de bon consum pe angajatul la care este atribuit și emiterea de bon primire pe angajatul la care se atribuie.


Vânzarea obiectului de inventar după darea în consum

În cazul în care se vinde un obiect din afara bilantului pe documentele de vânzare (comandă cu aviz, factură client) se va folosi articolul cu cod cu indicativ .OB.

În cazul documentelor generate în oglindă, gestiunea destinație va trebui sa modifice pe recepție articolul cu cod .OB și să folosească echivalentul cu cod simplu.

Aceași procedura se folosește și în cazul facturii furnizor.


Casarea obiectului de inventar

Casarea obiectului de inventar se realizează prin emiterea unui bon consum pe articolul cu cod .OB, în fereastra Bonuri de Consum