9.03. Bonuri de Primire

Documentul "Bon de Primire" se folosește pentru a ține evidența inițializării stocurilor, reglării stocurilor sau intrărilor din producție:
 • inițializări de stoc la nivel de gestiune;
 • intrări de marfa în gestiune (reglări interne, plusuri la inventar);
 • intrări din producție;
Bonul de primire încarcă stocul și se utilizează doar pentru articole stocabile. Pe bonuri de primire se pot utiliza liste de prețuri pentru a determina prețurile de intrare pentru articole. Există posibilitatea de a importa bonuri de primire, pentru inițializări de stoc.

Fereastra Bonuri de Primire

Bonurile de primire se gestionează în fereastra Bonuri de Primire, localizată în meniul Stocuri. Pentru a introduce un bon de primire se apasă butonul înregistrare Nouă . Sunt disponibile următoarele câmpuri:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft-9-2-2-bon-de-primire/master_primire1.PNG
 • Societate, Titular

 • Tip Document - se selectează un sub-tip al documentului de bază: "Intrări/Ieșiri Stocuri". Detalii în Tipuri Documente;
 • Comanda Producție - comanda de lucru aferentă. Detalii în Producție;
 • Nr. document - numărul documentului (dacă nu este completat va fi generat automat de sistem);
 • Data mișcare - data în care se face intrarea;
 • Data contabilă - data în care se înregistrează tranzacțiile contabile;
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft-9-2-2-bon-de-primire/master_primire2.PNG
 • Gestiune gestiunea în care se face intrarea;
 • Terț - persoana responsabilă de acest document;
 • Listă Preturi - determină Valuta și prețurile pentru articole, folosite pentru a determină prețurile de intrare;
  • începând cu 16.05 se înregistrează corect costurile și dacă este utilizată o listă de prețuri cu altă valută decât cea de bază (de pe schema contabilă);
 • Descriere
 • buton Copiază Detalii - pornește un proces care va completa detaliile bonului de primire cu articole conținute de un alt document asemănător;
 • Aprobat - indică dacă acest document are nevoie de aprobare înainte de a fi procesat;
 • Valoare Aprobare - valoarea de aprobare stabilită pentru document la nivel de flux. Detalii în Fluxuri;
 • Valoare Totală - indică valoarea totală a documentului;
Sectiunea Referințe conține dimensiunile contabile de analiză stabilite la nivelul schemei contabile de bază. Detalii în Scheme Contabile


Sectiunea Stare prezintă informații despre starea documentului (conform fluxului documentului). Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft-9-2-2-bon-de-primire/primire_stare.PNG
 • Stare document - indică starea curentă a documentului:
  • Stare Inițială: "Draft" - documentul este în curs de definire. Poate fi modificat sau șters;
 • butonul Acțiune Document - se folosește pentru schimbarea stării documentului. Acțiunile disponibile sunt: 
  • "Finalizează" ->  Stare Document: "Finalizat" - documentul și-a produs efectele în sistem. Nu mai poate fi modificat au șters.
   • documentul își generează efectele asupra stocului;
  • "Anulare" -> Stare Document: "Anulat" - toate efectele documentului în sistem au fost anulate;
   • dacă documentul este în starea "Draft", prin anulare se zerorizează cantitățile de pe document;
   • dacă documentul este în starea "Finalizat", prin anulare se generează un document identic, dar cu semn opus pe cantitățile din detalii, cu următoarele proprietăți specifice:
    • Data Document = data documentului anulat;
    • Stare Document = "Stornat"
    • Descriere = numărul documentului anulat;
  • "Storno - Corect" -> Stare Document: "Stornat"  - toate efectele documentului în sistem au fost corectate;
   • prin stornare se generează un document identic, dar cu semn opus pe cantitățile din detalii, cu următoarele proprietăți specifice:
    • Data Document = data curentă;
    • Stare Document = "Stornat"
    • Descriere = numărul documentului stornat;
  • "Închidere" -> Stare Document: "Închis"- nu se mai poate aplica nici o altă acțiune document. Pe baza documentelor închise nu se mai pot genera alte documente. Închiderea se poate realiza doar dacă nu există documente neprocesate legate;

Detalii Bon

Detaliile unui bon de primire se pot introduce manual sau automat, folosind procesul Copiază LiniileÎn tabul Detaliu Bon se va introduce câte o linie pentru fiecare articol primit. Pentru a introduce o linie se apasă butonul Înregistrare nouă . Sunt disponibile următoarele câmpuri:

 • Societate - nu se pot salva linii cu altă societate față de cea de pe master, nici din interfata si nici din import;
 • Parametru Inventar
 • Celula se selectează celula unde se face intrarea;
  • celula trebuie sa apartină gestiunii de pe master;
 • Diverse - determină contul de pe credit aferent notei contabile (ex. 371-891 - Divers extrabilanțier "Inițializare Stoc");
  • începând cu v16.12, câmpul este obligatoriu pentru bonurile de primire care nu sunt generate de comenzi de producție, pentru a asigura transferul corect în contabilitate. Pentru fiecare natură contabilă a tranzacției înregistrate prin bon de primire, se definește un divers cu setup-ul contabil aferent. De exemplu:
    •  pentru bonurile de primire aferente inițializării de solduri se definește un divers "Sold" cu setup contabil - cont 891
    •  pentru bonurile de primire aferente plusurilor de inventar se definește un divers "Diferente Plus Inventar" cu setup contabil - cont 7588
 • Articol, Instanta Set Proprietati - articolul primit;
 • Cantitate introdusă cantitatea de articol, în unitatea de măsură selectată;
  • ===> introducerea de linii cu cantitate 0 este interzisă, în timp ce confirmarea cu 0 este permisă!
 • UM - dacă s-a definit o conversie a unității de măsură pentru articol, atunci se poate selecta o altă unitate de măsură din câmpul listă;
 • Preț - prețul la care se va face intrarea. Acesta poate fi 0 pentru articolele care nu vin din producție (caz în care utilizatorul va primi un mesaj de atenționare);
 • Cantitate - afișează cantitatea de articol, în unitatea de măsură de bază;
 • Descriere - Începând cu v19.01, în câmpul Descriere din detalii Bon primire se va aduce automat textul din câmpul Notă document de pe Articol, dacă acesta are text scris.
Sectiunea Costuri:

 • Cost Unitar - costul unitar conform descărcării de gestiune pentru articolul selectat. Detalii în Costuri;
 • Valoare Cost - se calculează automat după formula "cantitate introdusă * cost unitar";
Tab-ul Tranzacție Stoc - afișează tranzacțiile de stoc generate în urma procesării documentului.

Reguli de Postare

Transferul unui Bon de Recepție generează tranzacții contabile D/C pentru fiecare linie din detalii în parte, astfel:


DEBITCREDIT

Articole
cont Active/Stocuri (CNT) 
(P_Asset_Acct)
ex.
371302

Articole 
cont Cost (descarcare) (CNT) 
ex.
6XX (P_COGS_Acct), 711