9.08. Rapoarte Stocuri

SocrateCloud pune la dispoziție un număr de rapoarte predefinite pentru a analiza mișcările de stoc. Acestea se găsesc în meniul Stocuri și pot fi modificate în funcție de cerințele organizațieiRapoartele pot fi modificate în functie de cerințele organizației. Detalii în Rapoarte.


Balanța Stocurilor pe Gestiuni

Rapoartele Balanța Stocurilor și Balanța Stocurilor pe Gestiuni prezintă situația intrărilor, ieșirilor, stocurilor inițiale și finale pe o perioadă dată, atât cantitativ cât și valoric. Începând cu v16.02 varianta de raport Balanța Stocurilor nu mai este disponibil, varianta activă fiind doar Balanța Stocurilor pe Gestiuni.

Parametri raport:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Parametri%20Balanta%20Stocurilor.PNG
 • Societate, Gestiune, Articol, etc. - filtre de selecție pentru informațiile afișate în raport;
 • Schemă Contabilă, Metodă Costuri - determină sursă și modul de calcul pentru informațiile preluate din costuri;
 • Data (data inițială - data finală) - mișcările de stoc, stocul inițial și respectiv, final vor fi calculate în funcție de intervalul selectat (
  • Atenție: dacă nu sunt selectate ambele date, balanța va afișa situația din ziua curentă;
 • Șterge liniile goale - elimină rândurile pentru care: Stoc Inițial=0, Intrări=0, Ieșiri=0, Stoc Final=0;
 • Cu alocare BT pe intrare/ieșire
  • bifat - bonurile sunt alocate pe ieșiri;
  • debifat - bonurile sunt alocate pe intrări.
Coloane raport:

 • Cantitate Stoc Inițial, Cantitate Stoc Initial Costuri - cantitate stoc inițial, preluată din tranzacții și respectiv, din costuri;
 • Cantitate Intrări, Cantitate Intrări Costuri - cantitate intrări în stoc, preluată din tranzacții și respectiv, din costuri;
 • Cantitate Ieșiri, Cantitate Ieșiri Costuri - cantitate ieșiri din stoc, preluată din tranzacții și respectiv, din costuri;
 • Cantitate Stoc Final, Cantitate Stoc Final Costuri - cantitate stoc final, preluată din tranzacții și respectiv, din schema contabilă;
 • Valorile pentru situația stocului sunt calculate înmulțind cantitățile și costul unitar aferent și sunt preluate din costuri; 
Atenție: numai dacă toate documentele au fost postate corect, cantitățile preluate din tranzacții stocuri vor fi egale cu cele preluate din costuri.

Lista Articolelor

Raportul Lista Articolelor afișează o listă cu toate articolele din sistem. Pentru fiecare articol vor fi afișate numele, categoria, unitatea de măsură și descrierea. Petru a limita articolele afișate în listă se pot selecta urmatoarele filtre de selectie: 
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Screenshot%202015-05-18%20at%2009.56.34.png
 • Product Category, Subcategorie - vor fi afișate doar articolele ce aparțin acestei categorii;
 • Product Type - vor fi afișate doar articole de acest tip (produs, serviciu, cheltuiala sau resursă);
 • Active - dacă se bifează raportul va afișa doar articole cu bifa Activa. Dacă nu, vor fi afișate doar articole care nu sunt active.

Lista Articolelor - fără Mișcare

Raportul evidențiază articolele care nu au mai fost vândute de un anumit număr de zile. Se urmăresc mișcările de stoc efectuate cu avize de expediție pozitive și doar de pe gestiunile în care stocul curent este pozitiv. Reguli aducere articole în raport:
 • sunt incluse articolele pentru care numărul de zile fără mișcare este mai mare decât numărul de zile precizat în parametrii raportului;
 • sunt incluse articolele pentru care stocul fizic curent > 0. Nu se vor aduce produsele al căror stoc este 0;
 • sunt excluse articolele care au stoc > 0 doar pe celule fără bifa de "Available to promise";
 • sunt excluse din interogări avizele de expediție anulate și stornate.
Parametri raport:
 • Societate - se urmăresc doar mișcările înregistrate pe gestiunile legate de această societate;
 • Gestiune - se urmăresc doar mișcările înregistrate pe această gestiune;
 • Celula - se urmăresc doar mișcările înregistrate pe această celulă;
 • Categorie Articol, Set de Proprietăți, Articol - se folosesc pentru a selecta articolele afișate în raport;
 • Număr zile - în raport sunt incluse articolele pentru care numărul de zile fără mișcare este mai mare decât valoarea introdusă aici;
 • Bonuri Consum - dacă se bifează, pentru fiecare articol se vor lua în considerare și bonurile de consum aferente;
 • Mișcare stoc - dacă se bifează, pentru fiecare articol se vor lua în considerare și bonurile de transfer aferente;
 • Consolidare date la nivel de articol - analiza numărului de zile fără mișcare se va face consolidat la nivel de societate în loc de gestiune;
Coloane raport:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Raport%20fara%20miscari%20.png
 • Număr zile = total zile fără mișcare pe stoc inclusiv nr. zile fără stoc, calculat începând de la ultima dată când s-a procesat un aviz de expediție;
 • Zile fără stoc (out of stock) = număr zile în care produsul nu a avut stoc;
 • Zile fără mișcare = Număr zile - Zile fără stoc;

Rapoarte Bonuri

Rapoartele Bonuri de ConsumBonuri de Consum/Primire, Bonuri de Transfer, Bonuri de Autorecepție afișează detalii de pe documente ce reprezinta mișcari de stoc, împreună cu informații de cost preluate din schema contabilă.
 • v17.04 - raport bonuri de consum preia proiectul din detalii, dacă există.

Parametri rapoarte:
 • Include Linii fără cost - dacă nu se bifează, rapoartele vor afișa doar detalii pentru care costul articolului este diferit de 0;
Pentru se diferenția între bonuri de primire și bonuri de consum în raportul Bonuri de Consum/Primire trebuie puse bifele după cum urmează: 
 • pentru bonuri de primire - În producție = da, Bonuri de Consum = nu;
 • pentru bonuri de consum - În producție = nu, Bonuri de Consum = da.

Raport Confirmări Deschise

Raportul Raport Confirmări Deschise și Raport Confirmări Deschise - Detaliatafișează confirmări nefinalizate, pentru recepții sau avize de expediție. Raportul simplu conține câte o linie pentru fiecare confirmare. Raportul detaliat conține câte o linie pentru fiecare detaliu de confirmare.

Parametri raport:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Parametrii%20Confirmari%20Deschise.png

 • Gestiune, Tip Confirmare, Terț - filtre de selecție pentru confirmările afișate;
 • Comanda - vor fi afișate confirmările unui aviz de expediție sau a unei recepții generate pe baza acestei comenzi.

Raport Stocuri Intervale - Vechime

Rapoartele Raport Stocuri Intervale - Vechime și  Raport Stocuri Intervale - Vechime (Istoric) afișează cantitativ-valoric, vechimea stocurilor pe intervale de zile, raportate la data curentă. Raportul 
istoric permite setarea unei date de raportare alta decât cea curentă. Începând cu v16.02 raportul Raport Stocuri Intervale - Vechime acoperă funcționalitatea ambelor rapoarte și va fi singurul raport disponibil dintre cele două.

Parametri raport:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Intervale%20Vechime.png
 • Societate, Gestiune, Articol, etc. - filtre de selectie pentru informațiile afișate în raport;
 • Data - data la care se raportează intervalele de vechime (e.g. 30-60 reprezintă intervalul de timp de acum 60 de zile pâna acum 30 de zile);
Coloane raport:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Raport%20Stoc%20Intervale.PNG
 • Cant, Cant 0-30, Cant 30-60 etc. - cantitatea totală de stoc înregistrată în fiecare interval de timp (0-30, 30-60 etc.);
 • Val, Val 0-30 etc. = este determinată ca medie a tuturor intrărilor până la data de raportare! (pentru fiecare interval în parte
  • evaluarea aceasta poate fi diferită de raportul de stoc valoric în situația în care la nivelul unei instanțe au existat modificări ale costului unitar față de prima intrare (= intrări multiple pe aceeași instanță sau alte corecții asupra costului).
  • aceasta datorită faptului că trebuie obținut un timp de raportare acceptabil peste volume mari de tranzacții istorice.
Începând cu v.19.07 raportul a fost modificat astfel încât vor fi vizibile și articolele inactive, pentru cazul în care la data indicată ca parametru de rulare a raportului, articolul a avut stoc.

Raport Stoc Cantitativ La Data

Raport Stoc Cantitativ La Data afișează stocul cantitativ pentru articole la o anumită dată. Informaţiile prezentate sunt asemănătoare cu cele din raportul de stoc curent, mai puţin cele care fac referire la cantităţile rezervate, comandate, în progres etc, relevante doar la data curentă. Suplimentar se prezintă şi data de intrare în stoc la nivel de organizaţie şi documentul cu care s-a făcut intrarea şi respectiv data de intrare în gestiune şi documentul cu care s-a făcut intrarea in gestiune.

Parametri raport:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Parametri%20Cantitativ%20la%20Data.PNG
 • Societate, Gestiune, Articol, etc. - filtre de selecție pentru informațiile afișate în raport;
 • Data - se alege data pentru care se afișează stocul;
 • Detaliere Lot - dacă se bifează, liniile raportului vor fi defalcate pe instanțe;
 • Șterge Liniile Goale - dacă se bifează, raportul va afișa doar linii pentru care stocul este diferit de 0;
 • Detaliere Document Intrare - dacă se bifează, vor fi afișate și coloanele: Data/Doc Intrare Gestiune/Titular
 • Secțiune Proprietăti - permite filtrarea informațiilor in funcție de seturi de proprietăți;
Coloane raport:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Raport%20Stoc%20Cantitativ%20la%20Data.PNG
 • Cant Fizică - stocul fizic calculat la data lansării raportului (implicit data curentă).
 • Data/Doc Intrare Gestiune/Titular - afiseaza data/documentul la care a fost efectuata prima intrare (tranzacție de stoc cu +) in gestiune/titular;
  • Obs: coloana Data/Doc Intrare Titular nu ține cont de bonuri de transfer;
  • dacă se bifează Detaliere Lot va fi afișată ultima intrare efectuată pe fiecare instanță (lot);
  • Limitare: dacă se bifează Detaliere Lot, pentru instanțele aferente gestiunilor în custodie, Data/Doc Intrare Titular va fi data/documentul la/prin care a fost transferată marfa în custodie;

Raport Stoc Cantitativ-Valoric La Data

Rapoartele Stoc Cantitativ-ValoricStoc Cantitativ-Valoric Loturi și Stoc Cantitativ-Valoric PMP afișează situația stocului pentru articole, cantitativ și valoric, la orice moment dat. Raportul pentru loturi afișează situația stocului pentru instanțe. Cantitățile și valorile prezentate în rapoartele Stoc Cantitativ-Valoric și Stoc Cantitativ-Valoric Loturi sunt preluate din schema contabilă. Raportul Stoc Cantitativ-Valoric PMP preia cantitățile din tranzacții costuri PMP. Sunt luate în calcul și detaliile aferente repartizărilor de cost suplimentar (Landed Cost). 

Atenție: Pentru ca datele sa fie corecte și toate documentele implicate în formarea stocului cantitativ-valoric trebuie să fie transferate în contabilitate.

Începând cu v16.02 toate variantele acestui raport s-au unit sub un singur raport cu denumirea Raport Stoc Cantitativ-Valoric La Data. Acesta poate prezenta date atât grupat la nivel de articol cât şi detaliat la nivel de lot. Valorile sunt calculate şi prezentate în funcţie de modul de descărcare de gestiune stabilit pentru fiecare articol în parte, relativ la schema contabilă seelctată, inclusiv pentru tipologia PMP. Suplimentar se prezintă şi data de intrare în stoc la nivel de organizaţie şi documentul cu care s-a făcut intrarea şi respectiv data de intrare în gestiune şi documentul cu care s-a făcut intrarea respectivă.

Atenție! În cazul de Nivel costuri -> Societate sau Titular, nu recomandăm rularea raportului cu bifa "Detaliere lot" (când nu se lucrează cu loturi reale, ci doar cu instanţe din SocrateCloud)!

În acest caz, raportul va afişa totalul cantitativ valoric corect (la nivel de fiecare gestiune/societate şi cumulat), însă detalierea pe loturi va afişa şi anumite instanţe cu cantitate minus (în funcţie de ordinea de operare şi de cum au fost scoase instanţele din costuri în urma efectuării ieşirilor, la nivel de Societate (între gestiuni) sau la nivel de Titular (între gestiuni aparţinând unor societăţi diferite).


De exemplu:


                                STOC COST

                             Gestiune Gestiune


Intrare Instanta     + I1 in G1      + I1 in G1

Intrare Instanta     + I2 in G1      + I2 in G1

Intrare Instanta     + I3 in G2      + I3 in G2

Intrare Instanta     + I4 in G2      + I4 in G2

Iesire Instanta      - I3 din G2      - I1 din G1


unde G1 si G2 sunt gestiuni aparţinând aceleiaşi societăţi (în cazul Nivel costuri = Societate) sau fiind din societăţi diferite (în cazul Nivel costuri = Titular).

Pe exemplul de mai sus, I1 ieşită din costuri va apărea în raportul rulat cu Detaliere lot, cu cantitate minus la gestiunea G1.


Aceeaşi situaţie este şi în cazul rulării raportului cu bifele "Detaliere preţ intrare" şi "Detaliere document intrare"!Începând cu v16.06 raportul afișează informații de stoc și pentru articolele inactivate (fără bifa Activă).

Începând cu v17.02 raportul afișează toate rândurile cu informație despre cantitate și valoare, acolo unde valoarea e diferită de 0! Aceasta este utilă pentru situația în care se lucrează cu gestiuni cu celule multiple, iar miscările între acestea sunt asincrone față de costuri, costurile fiind ținute cel mult la nivel de gestiune. În aceste cazuri este normal să apară rânduri cu cantitate 0 sau cantitate negativă, cu valori negative sau pozitive, la nivel de celulă. Sumarizat la nivel de gestiune acestea se anulează, formând cantitatea efectivă și cu valoarea acesteia.

Parametri raport:

 • Detaliere Preț Intrare - dacă se bifează, liniile raportului vor fi defalcate după prețuri de intrare;
 • Șterge liniile goale - dacă se bifează, nu vor fi afișate liniile pentru care toate cantitățile aferente sunt 0;
 • Data - data la care sunt calculate cantitatea și valoarea stocului (implicit data curentă);
 • Detaliere Document Intrare - dacă se bifează, vor fi afișate și coloanele: Data/Doc Intrare Gestiune/Titular
 • Sectiune Proprietăți - permite filtrarea informațiilor in funcție de seturi de proprietăți;
Coloane raport:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Raport%20Stoc%20Cantitativ%20Valoric.PNG
 • Cant - cantitate stoc;
 • Pret - cost unitar produs;
 • Val - cantitate * cost unitar produs;
 • Valoare Scriptica 
 • Pret COF
 • Active/Stocuri - contul contabil prin care s-a inregistrat stocul;
 • Data/Doc Intrare Gestiune/Titular - afiseaza data/documentul la care a fost efectuata prima intrare (tranzacție de stoc cu +) in gestiune/titular;
  • Obs: coloana Data/Doc Intrare Titular nu ține cont de bonuri de transfer;
  • dacă se bifează Detaliere Lot va fi afișată ultima intrare efectuată pe fiecare instanță (lot);
  • Limitare: dacă se bifează Detaliere Lot, pentru instanțele aferente gestiunilor în custodie, Data/Doc Intrare Titular va fi data/documentul la/prin care a fost transferată marfa în custodie;

Raport Stoc Curent

Raport Stoc Curent prezintă stocul fizic și efectiv, cantitatea disponibilă, rezervată și în progres, informații de lot, număr de serie, grupate și însumate la nivel de articol.
 • raportul grupează informațiile pentru articole fară proprietăți instanță;
 • raportul afișează informații despre cantităţile "In Progres";
  • începând cu v17.06 se prezintă defalcat cantitatea ”In Progress” astfel:
   • In progres = cantități de pe documente în progres, dar cu tratament diferit pentru BT, aici intrând doar BT-urile care încă nu au prima confirmare finalizată (produsele nu au plecat încă);
   • In tranzit = cantități de pe BT pentru care s-a finalizat prima confirmare (produsele au plecat din gestiunea sursă).
 • raportul nu afișează liniile unde Stoc Fizic = Cant Rezervata = Cantitate Comandata = 0 (linii goale);
Parametri raport:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Parametri%20Stoc%20Curent.PNG
 • Gestiune, Cod Gestiune, Celulă - filtre de selecție pentru gestiuni;
 • Articol, Categorie Articol, Lot etc. - filtre de selecție pentru articole;
 • Stoc Fizic diferit de 0 - determina dacă vor fi afișate sau nu liniile cu Stoc Fizic = 0;
Coloane raport:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Raport%20Stoc%20Curent.PNG
 • Stocul Fizic = stocul fizic calculat la data lansării raportului (implicit data curentă);
 • Stocul Efectiv = Stoc Fizic - Cantitate Rezervată - Cantitate în Progres;
  • oferă o indicație aproximativă asupra cantităților din stoc care ar putea fi consumate sau livrate, fără a afecta livrările în curs sau alte rezervări efectuate deja;
 • Cant Rezervată = suma cantităților de pe comenzi client nelivrate (mai putin cantităţile aflate deja pe avize de expediție în progres; acestea se consideră a fi cantități în curs de livrare și sunt incluse în noțiunea de "Cantitate în Progres");
 • Cant Disponibilă = Stoc Fizic - Cantitate Rezervată;
  • din v18.06 pentru gestiunile cu bifa "Gestiune cu Evidenta in WMS" cantitatea disponibila ține cont și de stocul blocat din WMS (status stoc WMS "Carantina", Deteriorat", "Stoc Încarcat", "Stoc nedefinitivat" etc)
   • Cant Disponibilă = Stoc Fizic - Cantitate Rezervată - Cant stoc blocat
   • detalii despre cantitatea de stoc blocat se verifica in Info Articole, tab Detalii WMS
 • Cantitate Comandată = suma cantităților de pe comenzi furnizor nerecepționate încă;
 • Cant în Progres = suma cantităților de pe documente care influențează stocurile și pot lucra cu confirmări (Bonuri de Transfer, Avize de Expediție, Bonuri de Consum) în stările: "Draft", "In Progres", "Invalid", "Blocat Limită Credit".
Detalii pentru consultanții BIT Software: aici.


Raport Stoc în Progres

Raportul Raport Stoc în Progres afișează detalii de pe documente care influențează stocurile (Bonuri de Transfer, Avize de expediție, Bonuri de Consum, Bonuri de Primire) în stările "Draft", "În progres", "Invalid" și "Blocat limită credit".

Parametri raport:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/draft---rapoarte-stocuri/Parametrii%20Raport.png
 • Denumire tip document - se poate alege tipul documentelor afișate în raport;
 • Data mișcare, Gestiune, Articol, Categorie Articol - filtre de selecție pentru detaliile afișate în raport;
Atenție: Spre deosebire de "Raport Stoc Curent", cantitatea "In Progres" de pe acest raport insumeaza si cantitatile de pe bonuri de primire (nu doar cantitatile de pe bonuri de consum).
 • începând cu v17.06 se prezintă defalcat cantitatea ”In Progress” astfel:
  • In progres = cantități de pe documente în progres, dar cu tratament diferit pentru BT, aici intrând doar BT-urile care încă nu au prima confirmare finalizată (produsele nu au plecat încă);
  • In tranzit = cantități de pe BT pentru care s-a finalizat prima confirmare (produsele au plecat din gestiunea sursă).

Rapoarte Tranzacții Stoc

Raportul Raport Tranzacţii Stoc - Sintetic afișează o listă cu tranzacții ce reprezintă mișcări de stoc. Pentru fiecare articol mișcat vor fi afișate cantitatea, gestiunea, data și tipul mișcării.

Raportul Raport Tranzacţii Stoc - Valoric afișează o listă cu tranzacții ce reprezintă miscari de stoc. Pentru fiecare articol mișcat vor fi afișate cantitatea, gestiunea, furnizorul curent și prețurile de aprovizionare. Raportul conține, printre altele, următoarele coloane:
 • Preț Factură Furnizor - prețul articolului de pe ultima factură furnizor;
 • Preț Listă = preț listă de aprovizionare (fereastra Articol, tab Aprovizionare);
 • Preț COF = preț standard de aprovizionare (fereastra Articol, tab Aprovizionare);
Raportul Raport Tranzacţii Stoc - Cantitativ afișează tranzacțiile de stoc din perioada de raportare și stocul dinainte de perioada de raportare:
 • Exclude înreg. fără tranzacţii - opțiune de a nu afișa articolele pentru care nu s-au înregistrat tranzacții în perioada de raportare;
 • Informatii detalii - opțiune de a afișa informațiile de stoc detaliate la nivel de lot, serie sau dată garanție;
 • Șterge liniile goale - opțiune de a nu afișa tranzacțiile pentru care nu există cantitate mișcată, tranzacțiile anulate sau articolele pentru care nu există stoc.
Raport Raport Tranzacţii Terţi afişează o listă cu detalii de pe documente ce reprezintă mișcări de stoc. Detaliile afișate se pot filtra după societate, terț, articol, proiect,activitate, dată mișcare (interval) și resursăEste disponibilă opțiunea ca raportul să cuprindă sau nu documentele în stare "Draft".

Rapoartele Raport Tranzacții In-Out și Raport Tranzacții In-Out - Factură afșeaza tranzactile legate de o intrare pe stoc și respectiv, o factură.

Raportul Raport Tranzacţii Legate este utilizat pentru a afișa toate tranzacțiile asociate unui document de tip comandă, factură sau recepție.

Raportul Rapoarte Stoc vs Tranzactii verifică înscrierea tuturor tranzacțiilor de stoc în tabelele precalculate. Acestea din urmă sunt folosite pentru pentru a genera rapoarte de stoc într-un timp cât mai scurt. Dacă toate înscrierile au fost făcute corect raportul nu va conține nici o înregistrare.

Rapoartele Raport Tranzacţii Stoc - Detaliat și Raport Mişcări Stocuri - Detaliat afișează o listă cu tranzacții care influențează stocurile. Tranzacțiile sunt grupate pe articole și sunt afișate în ordine cronologică. Liniile îngroșate din raport reprezinta cantitătile inițiale și finale pentru stocul articolului conform intervalului selectat.
 • Parametri raport:
  • Tip Miscare
  • Exclude înreg. fără tranzacții 
  • Șterge Liniile Goale -  dacă se bifează, nu vor afișate liniile pentru care toate cantitățile sunt 0;
  • Proprietate 0..9 (v17.01) - în funcție de proprietatea selectată afișează în coloanele corespondente "AttributeValue0..9" valoarea proprietății pentru articol; 
 • Coloane raport:
  • Stock In sau Stock Out - cantitatea de stoc mișcată;
  • Nr. Doc - numărul documentului care a generat tranzacția de stoc;
Începând cu v19.03, în raportul Raport Tranzacții Stoc - Detaliat a fost adăugată coloana Account_ID/ Cont  - ce indică contul contabil aferent stocului/tranzacției respective (ex. 301, 303, 371 etc). Contul se determină din definiția contabilă a articolului:
  • de pe schema contabilă selectată mai sus,
  • din câmpul ”Active/Stocuri (CNT)” dacă gestiunea pe care se face verificarea nu are nimic înscris pe câmpul cu același nume (fără cross-account),
  • sau ”Active/Stocuri 1 (CNT)” dacă se potrivește cu înregistrarea din ”Active/Stocuri (CNT)” din gestiunea pe care se face verificarea (cross-account),
  • sau ”Active/Stocuri 2 (CNT)” dacă se potrivește cu înregistrarea din ”Active/Stocuri (CNT)” din gestiunea pe care se face verificarea (cross-account).

Raport Diferențe Cantitativ-Valorice Operațional vs Contabilitate

Este un proces de tip raport prin a cărui execuție se returnează lista articolelor pentru care există diferențe cantitative sau valorice între raportul operațional de tip balanța stocurilor și raportul contabil de tip balanța analitică detaliată pe articole, cât și lista articolelor care provin de pe documente netransferate în contabilitate și care influențează stocurile.

Raportul se poate rula cu următorii parametri:
 • societate - se poate indica o singură societate sau un grup de societăți (pentru cazul în care se dorește o verificare globală);
 • gestiune - se poate indica o gestiune, caz în care verificarea se realizează doar pentru gestiunea respectivă;
 • perioadă - se indică perioada pentru care se face verificarea, aceasta fiind efectuată la ultima zi din perioada respectivă;
 • schema contabilă - implicit se completează cu schema contabilă de bază stabilită în definiția titularului; dacă există excepții la nivel de societate, atunci se recomandă selecția schemei de bază corecte pentru societatea selectată la parametrul de mai sus; în caz de astfel de excepții praportul nu se va rula la nivel global întrucât valorile vor fi denaturate!
 • agregare - se va alege agregarea contabilă, de pe schema contabilă de bază, care conține cel puțin următoarele dimensiuni contabile: societate (implicit), cont (implicit), articol, celulă;
 • cont - se poate indica un cont contabil (ex. 301, 303, 371 etc), caz în care verificarea se realizează doar pentru contul respectiv; dacă nu se indică, atunci contul se determină din definiția contabilă a articolului:
  • de pe schema contabilă selectată mai sus,
  • din câmpul ”Active/Stocuri (CNT)” dacă gestiunea pe care se face verificarea nu are nimic înscris pe câmpul cu același nume (fără cross-account),
  • sau ”Active/Stocuri 1 (CNT)” dacă se potrivește cu înregistrarea din ”Active/Stocuri (CNT)” din gestiunea pe care se face verificarea (cross-account),
  • sau ”Active/Stocuri 2 (CNT)” dacă se potrivește cu înregistrarea din ”Active/Stocuri (CNT)” din gestiunea pe care se face verificarea (cross-account).
 • categorie articol - se poate indica o categorie de articole, caz în care verificarea se realizează doar pentru articolele din categoria respectivă;
 • subcategorie articol - comportament similar cu categorie articol;
 • articol - se poate indica un articol, caz în care verificarea se realizează doar pentru articolul respectiv.

Algoritmul de determinare a diferențelor

 1. se determină documentele nepostate sau în eroare de postare (doar documentele care afectează stocul):
  • MatchPO cu bifa de ”Cost Update”,
  • MatchINV,
  • Receipt (NIR),
  • Shipment (Aviz),
  • Invoice (doar Factură furnizor și cu Landed costs),
  • Movement (Bonuri de Transfer),
  • Physical Inventory (BP, BC, Inventar),
  • Issue to Project,
  • Production (Bon de Autorecepție).
 2. dacă există, atunci:
  • se înregistrează articolele din conținutul acestor documente, pentru a se excepta de la verificare (e clar că vor avea diferențe) și se trec într-o tabelă temporară (A) cu indicația de ”eroare postare” pentru a se prezenta în raportul final;
 3. se determină lista cu articolele de tip produs stocabil conform filtrelor de categorie, subcategorie, articol, cont - dacă sunt precizate;
 4. se elimină din această listă articolele determinate la pct. 2.
 5. se determină lista gestiunilor supuse verificării conform societății selectate, sau gestiunea în clar dacă se indică una;
 6. pentru fiecare articol se calculează:
  • stocul cantitativ și valoric la finele perioadei indicate, pe fiecare gestiune în parte, conform procedurii raportului “Balanta Stocurilor pe gestiuni“;
  • se determină contul de stoc pentru fiecare pereche [articol+gestiune] în parte;
  • sold final valoric (cu aceleași filtre) pe agregarea indicată, direct din Fact_Acct_Balance (rulaje), la care se aplică regulile din RapFin pentru determinarea soldurilor D/C, de pe contul determinat la pct.b și pentru toate celulele din gestiunea respectivă;
  • sold final cantitativ (cu aceleași filtre) pe agregarea indicată, direct din Fact_Acct_Balance (rulaje), sumarizare directă de pe contul determinat la pct.b și pentru toate celulele din gestiunea respectivă.
 7. se compară valorile între ele și cantitățile între ele:
  • dacă sunt egale se trece mai departe la următorul articol;
  • dacă sunt diferențe se înregistrează toate datele obținute pentru articolul în cauză într-o tabelă temporară (B);
 8. se listează raportul cu datele din tabelele temporare (A - articole provenite din documente netransferate în contabilitate) și (B - articole cu diferențe între operațional și contabilitate).
Pentru reparația articolelor din categoria ”A” trebuie procedat la postarea documentelor respective, în ordine cronologică.
Pentru reparația articolelor din categoria ”B” trebuie analizat în detaliu care este cauza care a dus la aceste diferențe și remediată aceasta. În extremis se poate recurge la înregistrarea unei note contabile detaliate pe societate, cont, articol și celulă, cu indicarea diferențelor, astfel încât să se readucă egalitatea între operațional și contabilitate.