9.06. Bonuri de Autorecepție

Documentul "Bon de Autorecepție" se foloseste pentru a ține evidența asamblărilor, dezasamblărilor și a transformărilor:
 • modificări valorice ale costurilor unor cantități de articole stocabile;
 • transformări cantitativ-valoric dintr-un articol în alt articol;
 • asamblări, compunere de articol din mai multe alte articole, stocabile, cu determinare de valori, cu sau fără a apela la o rețetă (BOM);
 • dezasamblări, descompuneri de articole în mai multe alte articole stocabile, cu indicarea manuală a valorilor de stoc, cu sau fără a apela la o rețetă (BOM).

Fereastra Bonuri de Autorecepție 

Bonurile de autorecepție se gestionează în fereastra Bonuri de Autorecepție, localizată în meniul Stocuri. Pentru a introduce un bon de recepție se apasă butonul Înregistrare Nouă . Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/bon-de-autoreceptie---draft/master_autoreceptie.PNG
 • Societate, Titular
 • Tip Document - se selectează un sub-tip al documentului de bază: "Bon Autorecepţie". Detalii în Tipuri Documente;
 • Nr. Document - numărul documentului (dacă nu este completat va fi generat automat în funcție de secvența de numerotare);
 • Denumire
 • Asamblare:
  • se bifează pentru obținerea unui produs din unul sau mai multe componente;
  • se debifează pentru descompunerea unui produs în una sau mai multe componente;
 • Data mișcare - data în care are loc autorecepția;
 • Listă Prețuri determină prețurile articolelor de pe document (folosită doar pentru ”dezasamblare” și doar în valuta de bază);
 • Valuta valuta utilizată pe schema contabilă de bază;
 • Descriere
 • Butonul Create Production - se folosește pentru a introduce în plan un articolul cu o rețetă (BOM), de tip "Master", și pentru a genera detalii autorecepție, folosind componentele rețetei. Detalii în Structuri;
 • Înregistrări create - indică dacă liniile bonului au fost obținute în urma exploziei unei structuri/rețete;
Sectiunea Referințe:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/bon-de-autoreceptie---draft/autor_referinte.PNG
 • Proiect, Activitate, Campanie etc. - dimensiunile contabile de analiză stabilite la nivelul schemei contabile de bază. Detalii în Scheme Contabile;
Sectiunea Stare:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/bon-de-autoreceptie---draft/autor_stare.PNG
 • Stare document - indică starea curentă a documentului;
  • Stare Inițială: "Draft" - documentul este în curs de definire. Poate fi modificat sau șters;
 • Butonul Acțiune Document - se folosește pentru schimbarea stării documentului. Acțiunile disponibile sunt: 
  • "Finalizează" -> Stare Document: "Finalizat" - documentul și-a produs efectele în sistem. Nu mai poate fi modificat sau șters;
   • documentul îsi produce efectele asupra stocului;
  • "Anulare" -> Stare Document: "Anulat" - au fost anulate toate efectele documentului în sistem;
   • prin anulare se generează un document identic, dar cu semn opus pe cantitățile din detalii, cu următoarele proprietăți specifice:
    • Data Document = data documentului anulat;
    • Stare Document = "Stornat"
    • Descriere = numărul documentului anulat;
  • "Închidere" -> Stare Document: "Închis" - nu se mai poate aplica nici o altă acțiune document. Pe baza documentelor închise nu se mai pot genera alte documente. Închiderea se poate realiza doar dacă nu există documente neprocesate legate;
 • buton Transferat - se utilizează pentru a genera sau a vizualiza tranzacțiile contabile aferente;
 • Procesat - indică faptul că documentul a fost procesat (finalizat); 
După introducerea tuturor planurilor cu detaliile aferente se revine pe antetul documentului și se finalizează.

Plan Autorecepție

În tab-ul Plan se completează articolele care vor fi asamblate sau dezasamblate, in funcție de tipul autorecepției. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/bon-de-autoreceptie---draft/autor_plan1.PNG
 • Bon de Autorecepție
 • Celulă - se alege gestiunea în care se va înregistra mișcarea stocului;
 • Nr rând
 • Diverse - determină contul de venit sau de cheltuială folosit pe tranzacțiile contabile generate;
 • Articol, Instanța Set Proprietăți - articolul care intră sau iese din stoc în funcție de bifa Asamblare de pe antetul documentului:
  • bifat - articolul introdus în plan este cel care se va intra în stoc;
  • debifat - articolul introdus în plan este cel care va fi consumat;
 • Cantitate introdusă - cantitatea articolului în unitatea de măsură bază;
  • deși se pot introduce zecimale multiple, la introducerea cantității trebuie să se țină cont de rotunjirea definită pentru unitatea de măsură a articolului;
 • Cantitatea Producție - cantitatea introdusă cu semnul "+" sau "-" în functie de efectul asupra stocului (intrare sau respectiv, ieșire);
 • Descriere
Secțiunea Valori:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/bon-de-autoreceptie---draft/autor_plan2.PNG
 • Cost Manual:
  • pentru asamblări câmpul se poate bifa, utilizatorul putând completa manual costul de intrare al produsului selectat;
  • pentru dezasamblări câmpul este inactiv deoarece articolul introdus se va descărca la costul existent la momentul înregistrării bonului;
 • Cost Curent - apăsarea butonului va returna costul curent al articolului selectat, în câmpul Cost. În cazul Dezasamblării, apăsarea butonului este obligatorie, pentru că fără acest cost nu veți ști la ce preț,valoare veți introduce articolele rezultate în urma dezasamblării.
  • Începând cu v 17.10 documentul nu se va putea finaliza, în cazul Dezasamblării dacă nu este preluat costurl curent.
 • Cost - costul curent conform descărcării de gestiune pentru articolul selectat. Detalii în Costuri;
 • Valoare Cost - se calculează automat după formula "cantitate introdusă * cost";
 • Valoarea rezultată - afișează costul total al articolelor introduse în tab-ul Detalii Autorecepție, ca urmare a introducerii produselor rezultate în urma dezasamblării. Pentru a putea finaliza Bonul Valoarea rezultată trebuie să fie egală cu Valoare Cost.  
 • Diferența - reprezintă diferența dintre valoarea articolului din plan și valoarea articolelor de pe detalii. Pentru a finaliza documentul valoarea câmpului trebuie sa fie egala cu 0.

Detalii Autorecepție

În tab-ul Detalii autorecepție se introduc articolele care vor fi asamblate sau care vor rezulta în urma dezasamblării articolului selectat în plan. Se pot introduce mai multe detalii pentru un singur plan. Sunt disponibile următoarele câmpuri: 

 • Plan Producție
 • Celula - se alege gestiunea în care se va înregistra mișcarea stocului;
 • Nr rând
 • Diverse - determină contul de venit sau de cheltuială folosit pe tranzacțiile contabile generate;
 • Articol, Instanță Set Proprietăți - articolul care intră sau iese din stoc in funcție de bifa Asamblare de pe antetul documentului:
  • bifat - articolul introdus în detalii va fi consumat;
  • debifat - articolul introdus în detalii va intra în stoc;
 • Cantitate Introdusăcantitatea articolului;
 • Cantitate mișcată - cantitatea introdusă cu semul "+" sau "-" în functie de efectul asupra stocului (intrare sau respectiv, ieșire);
 • Descriere
Sectiunea Costuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/bon-de-autoreceptie---draft/autor_detaliu2.PNG
 • Preț - se introduce costul de intrare al produsului rezultat în urma dezasamblării. Valabil doar pentru Dezasamblări.Prețul trebuie să fie diferit de ZERO. Valoarea produsului recepționat trebuie să țină cont de Costul (valoare) produsului consumat, din Tab Plan, astfel încât coloana Diferență să fie zero.
 • Cost Unitar - costul unitar conform descărcării de gestiune pentru articolul selectat. Detalii în Costuri;
 • Valoare Cost - se calculează automat după formula "cantitate introdusă * cost unitar";
 • În producție - se bifează automat în funcție de operațiunea efectuată:
  • "bifat" -  dezasamblare;
  • "debifat" - asamblare;
Tab-ul Detalii Producție - afișează instantele articolului rezultate în urma tranzacției;
Tab-ul Tranzacție Stoc - afișează tranzacțiile de stoc generate în urma procesării documentului;

Atenție: Începând cu v15.03, la introducerea cantității, sistemul verifică atât stocul fizic cât și stocul aflat în progres (de pe documente ce reprezintă miscări de stoc, in stările "Draft", "In Progress" sau "Invalid"). Dacă este cazul, utilizatorul va fi atenționat asupra faptului că urmează să înregistreze un consum care va duce la depășirea cantității fizice ce poate fi descărcată la momentul respectiv.

Cost Curent

Procesul Cost Curent apelat la apăsarea butonului aferent din tab-ul Plan returnează date astfel:

Metodă

Nivel costuri

Regulă

FIFO

Titular

Cea mai veche înregistrare din costuri cu cant>0


Societate

Cea mai veche înregistrare din costuri cu cant>0 pe societatea documentului


Gestiune

Cea mai veche înregistrare din costuri cu cant>0 pe socieatea + gestiunea documentului


Batch/Lot sau

Articol cu lot

Cea mai veche înregistrare din costuri cu cant>0 pe instanţa respectivă

LIFO

idem

idem FIFO doar că se ia ce mai nouă înregistrare

PMP

Titular

Cea mai nouă înregistrare din “Istoric Pret Mediu Factură”


Societate

Cea mai nouă înregistrare din “Istoric Pret Mediu Factură” pe societatea documentului


Gestiune

Cea mai nouă înregistrare din “Istoric Pret Mediu Factură” pe societatea + gestiunea documentului

Cost STD

Titular

Înregistrarea din tab “Costuri Produs”, de pe Titularul de pe document


Societate

Înregistrarea din tab “Costuri Produs”, de pe Societatea de pe document


Gestiune

Înregistrarea din tab “Costuri Produs”, de pe Societate + Gestiunea de pe document


Batch/Lot sau

Articol cu lot

Înregistrarea din tab “Costuri Produs”, de pe Instanţa de pe documentDacă lista de prețuri indică o valută diferită de valuta schemei de bază atunci costul în valută se obține prin conversie din costul în valuta de bază la curs tip “Spot”, la data BA. Dacă nu există rată de conversie la data respectivă se dă mesaj de eroare la proces. Dacă nu există indicată schemă de bază la nivel de Info Societăți atunci se ia de pe Titular.

Reguli de Postare

Transferul unui bon de autorecepție generează tranzacții contabile D/C pentru fiecare linie din detalii în parte, astfel:


DEBITCREDIT
Articole 
cont Active/Stocuri (CNT)
(P_Asset_Acct)
(ex. 371302
 Articole 
cont Cost (descarcare) (CNT) 
ex. 6XX (P_COGS_Acct) , 711 

Articole
cont Cost (descarcare) (CNT) 
ex. 6XX (P_COGS_Acct) , 711 

Articole
cont Active/Stocuri (CNT)
(P_Asset_Acct)  
                                     ex. 371302                                       

Dacă documentul se anulează din starea Draft, postarea va fi 0.


Documentul apare în raportul Balanța stocurilor cu tratare la nivel de linie "Detaliu BA”, funcție de semnul cantității, astfel:

 • dacă documentul este “Finalizat”:

  • “cant+” este prinsă pe coloanele de in;

  • “cant-” este prinsă pe coloanele de out.

 • dacă documentul este “Anulat”:

  • “cant+” este prinsă pe coloanele de out (cu minus);

  • “cant-” este prinsă pe coloanele de in (cu minus).