9.07. Procese Stocuri

Fuziune Loturi

Procesul Fuziune Loturi, din meniul Stocuri, se folosește pentru fuziunea de instanțe cu același set de proprietăți:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/95procese-utile/Fuziune%20Loturi.png
 • Articole - se selectează articolul pentru care se dorește fuziunea;
 • Instanta Set Proprietăți - se selectează setul de proprietăți pentru care se dorește fuziunea;

Proces Reglare Stocuri

Procesul Reglare Stocuri, din meniul Stocuri, se foloseste pentru balansarea diferențelor negative/pozitive dintr-o locație (celulă) în alta. Balansarea se face dintr-o celula în alta, în cadrul aceleiași gestiuni sau dintr-o instanță în alta, în cadrul aceleiași celule, cu ajutorul documentului "Bon Transfer", care rezultă automat la sfârșitul procesului, în stare "În progres".

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/95procese-utile/Reglare%20Stocuri.png
 • Societate - se selectează societatea pentru care se dorește reglarea stocurilor;
 • Gestiune - se selectează gestiunea pentru care se dorește reglarea stocurilor;
 • Tip Document - se selectează un sub-tip al documentului de bază: "Bon de Transfer" folosit în proces. Detalii în Tipuri Documente;

Reglare Stocuri între Loturi

Procesul Reglare Stocuri între Loturi, din meniul Stocuri, se folosește pentru a regla cantităţile negative afișate în tab-ul Informații Stoc, la nivel de celulă. Acesta creează un bon de transfer intre instanțele cu cantitate pozitivă și cele cu cantitate negativa dintr-o celulă. Se aplică doar pentru articole cu nivel costuri Batch/Lot.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/95procese-utile/Reglare%20Stocuri%20Intre%20Loturi.png
 • Gestiune, Societate, Articol, Celula - filtre de selecție folosite pentru a determina instanțele pentru care se reglează stocurile;
 • Tip Document - se selectează un sub-tip al documentului de bază: "Bon de Transfer" folosit în proces. Detalii în Tipuri Documente;
 • Acțiune Document - se selectează o acțiune pentru a determina starea bonului de transfer generat.

Generare Bon Transfer

Procesul Generare Bon de Transfer, din meniul Stocuri, generează un bon de transfer pentru întreg conținutul unei celule sursă, către o celulă destinație.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/95procese-utile/Generare%20Bon%20Transfer.png
 • Societate - se selectează societatea în cadrul căreia se generează bonul de transfer;
 • Gestiune Sursă, Celulă Sursă - se selectează celula sursă;
 • Gestiune Destinație, Celula Destinație - se selecteaza celula destinație;
 • Tip Document - se selectează un sub-tip al documentului de bază: "Bon de Transfer" folosit în proces. Detalii în Tipuri Documente;
 • Acțiune Document - se selectează o acțiune pentru a determina starea bonului de transfer generat.

Procesul Generează Bon Transfer generează un bon de transfer pentru întreg conținutul celulei surse, către celula destinație, în cadrul gestiunii aferente utilizatorului.
Procesul Generează Bon Transfer - calup generează un bon de transfer pentru întreg conținutul celulei surse, către celula destinație, în cadrul unei gestiuni

Verificare Cantități Rezervate / Comandate

Procesul Verificare Cantități Rezervate / Comandate sincronizează cantitatea rezervată/comandată pe stoc cu cantitatea rezervată de pe comenzi clienți/furnizori. Este util și în situațiile eronate în care cantitatea rezervată/comandată < 0, pentru zerorizarea a acestor valori.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/95procese-utile/Verificare%20Cant%20rezervat.png
 • GestiuneArticol - filtre de selecție folosite pentru a determina articolele pentru care se verifică cantitățile.
 • Cantitate Rezervată - se verifica/corectează cantitatea rezervată;
 • Cantitate Comandată - se verifica/corectează cantitatea comandată;
 • Simulare - se execută doar verificarea, fără corecție.

Procesare Bonuri Consum în Calup

Pe baza parametrilor selectați, bonurile de consum sunt procesate, folosind acțiunea selectată:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/95procese-utile/Bon%20Consum%20Calup.png
 • Tip Document se selectează un sub-tip al documentului de bază: "Intrări/Ieșiri Stocuri" pentru care se dorește procesarea în calup. Detalii în Tipuri Documente;  
  • Obs: procesează doar bonuri de consum, indiferent de tipul de document utilizat;
 • Stare document - vor fi procesate doar documentele cu această stare;
 • Data mișcare - se selectează un interval (de la - până la). Vor fi procesate doar documentele cu data mișcare aparținând acestui interval;
 • Acțiune Document - se selecteaza o acțiune ce va determina următoarea stare a documentelor. A se verifica dacă acțiunea selectată este disponibilă pentru tipul de document și starea selectata.

Verificare Alocări Articol - Celule

Procesul Verificare Alocări Articol - Celule, din meniul Stocuri, verifică alocările de tip Articol - Celule definite pentru o Gestiune organizată pe rafturi:
 • afișează doar articole cu bifa Utilizat pe HH;
 • verifică pentru fiecare articol dacă este legat de celula de baza (0-0-0), definită pe gestiune - tipărește/afișează articolele care NU sunt legate;
 • verifica pentru fiecare articol dacă este legat de o singura celula tip “raft” - tipărește articolele care nu au legături sau au mai mult de una.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/95procese-utile/Alocari_Articole_Celule.PNG
 • Gestiune - se selectează gestiunea pentru care se verifică alocările;
 • Categorie Articol,Set Proprietăți - filtre de selcție pentru articolele afișate în raport;
 • în Stoc verificarea se va face doar pentru articolele care au stoc>0;
 • Doar fără celulă de raft alocată - nu afișeaza articolele care nu au celula de bază alocata.
 • Email - se introduce o adresă de email unde vor fi trimise rezultatele.

Actualizare Preț Standard e bonuri de primire

Procesul Actualizare Preț Standard pe bonuri de primire, din meniul Stocuri, actualizează prețurile de intrare pe bonuri de primire provenite din comenzi de producție:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/95procese-utile/Pret%20Standard%20pe%20Bonuri%20de%20Primire.png
 • Schema Contabila - schema contabilă folosită pentru a determina prețul standard;
 • Data contabila (interval), Nr. Document, Tip Document, Gestiune, etc. - filtre de selecție pentru bonuri de primire;

Conversie UM Articole

Proces neimplementat în versiunea curentă SocrateCloud.