Întrebări frecvente

Schimbare natură contabilă pentru un articol

În cazul în care s-au făcut transformări mărfuri: o marfa a fost prelucrată și a rezultat produs finit,  însă el este în ,,categorie marfa” - pentru că putea fi și achiziționat – transformarea  se înregistrează  prin art contabil 345=711 , în cazul prezentat încărcarea gestiunii s-a făcut 3711=711. Regularizarea se face prin notă contabilă? Se poate crea o schemă contabilă, trebuie creat încă un articol?

R: Schimbarea naturii contabile a unui articol se poate realiza prin Bon Transfer, ex. din gestiunea marfa în gestiunea produse finite.
Pentru a funcționa acest proces de schimbare, trebuie setat la nivel de articole (excepție) sau categorii articol - tab Contabilitate, următoarele:
  • Active/stocuri 1 (CNT)= cont alternativ utilizat pentru schimbare natură contabilă
  • Cost(descărcare)1 (CNT)
și la nivel de Gestiune  şi locații- tab Contabilitate următoarele:
  • Actve/stocuri (CNT)= Active/stocuri 1 (CNT) de la articole
  • Cost (descarcare) (CNT)= Cost(descarcare)1 (CNT) de la articole
Astfel, se va realiza schimbarea naturii contabile a unui articol, prin Bon Transfer.

Cum se pot regla situațiile în care stoc cantitativ este 0, iar valoric e diferit de zero?

R: Există procesul Ajustare Costuri aflat în meniul Contabilitate>Costuri>Verificare/Corectie>Ajustare costuri care în urma rulării, în funcție de tipul ajustării selectat, generează linii de detalii cost, care scriu în detaliile cost de produs chiar dacă documentul nu este finalizat.

* Tip ajustare : ''Diferența Costuri'' : Inserează în ''Cost Detail'' la nivel de articol/lot/celula  pentru articolele pentru care acolo unde sum(cant) = 0, iar valoric diferit de 0 2 linii: cantitate : +1 și -1, iar  valoric = diferența constatata (intrare/ieșire, în funcție de situație)
* Tip ajustare : "Diferența de costuri ulterioare'' : identic cu  ''Diferența Costuri'', cu observația ca elementul de cost analizat este unul de tip ''Landed Cost''
* Tip ajustare : ''Extra LC'' : Se verifica dacă pentru un anumit articol/lot exista în coada de costuri cantitate > 0 pe elemente de cost de tip ''Landed Cost'' și cantitate =0 pe elementul de cost standard. Aceasta diferența este descarcată la fel cu ''Diferenta Costuri''.
În momentul finalizării documentului nota contabila aferenta este de forma : Debit = Cost (descarcare), iar Credit = Ajustare Cost , ambele din definirile contabile ale articolului, valoare = diferența constatata.
Pentru ca acest proces sa opereze aceste ajustări este necesar ca la nivel de schema contabila sa aveți bifat "Ajustare COGS"

De ce sunt unele articole disponibile cu “minus” ? 

La info articole stocul apare cu “-”, dar dacă se vizualizează fişa de magazie stocul este pe 0.

R: Stocul disponibil nu are semnificația de stoc fizic, astfel ca în info articole coloanele au următoarea semnificație:
1. total disponibil = stoc fizic + cantitate comandata furnizor - cantitate comandata client
2. cantitate disponibila =  stoc fizic - cantitate comandata client
3. cantitate rezervata = cantitate comanda client
Faptul ca aveți - pe coloana de total disponibil și nu ar trebui, înseamnă ca exista o comanda client probabil introdusa greșit care a generat acest minus în disponibil. Ca sa scăpați de acest minus, identificați comanda și transformați documentul în Închis.

Care este procedura de verificare/ corecție pentru raportul "Storage vs. Transaction (SocrateOpen)" ?

R: Nu exista o procedură de corecție din interfață deoarece este un caz destul rar întâlnit și nereproductibil, corecția se realizează de către consultantul tehnic.
Semnificația raportului este:
- în tabela de tranzacții sunt înregistrate toate documentele care modifică stocul fizic
- tabela de stocuri se afla un rezumat al tranzacțiilor reprezentând stocul fizic grupat pe instantă și celulă
- în mod normal suma cantităților grupata pe articol, instanta și celula din tranzacții trebuie sa fie egala cu ce este ținut în stocuri
Raportul returnează acele articole care nu au suma din tranzacții egala cu ce este în stocuri.