9.10. Reevaluare Stoc cu Notă Credit

Documentul "Notă Credit" este întocmit de către un furnizor care, ulterior vânzării, acordă clientului o reducere. Acesta se prezintă sub forma unei facturi și are valoare negativă. În SocrateCloud, pentru a opera o notă de credit, trebuie mai întâi introdusă factura de la furnizor care reprezintă "Nota Credit", după care se reevaluează stocul.

Introducere Notă Credit

Nota de credit se introduce în fereastra Facturi Furnizor localizată în meniul Aprovizionare -> Facturi Furnizor.

Pe antetul facturii se introduc furnizorul și lista de preturi.
Detaliul facturii ce reprezintă nota de credit se completează astfel:
 • Articol = articol generic folosit pentru notă credit:
  • Denumire = e.g. "Credit Note Reevaluare Stocuri";
  • Tip Articol = Cheltuială -  se introduce folosind fereastra Tipuri Cheltuieli. Detalii în Cheltuieli;
 • Cantitate = "-1";
 • Preț = valoarea notei de credit (cu +);
 • Detalii în Introducere Factură.
Odată introdusă și finalizată, factura va putea fi folosită pentru reevaluarea stocului.

Reevaluare Stoc

Reevaluarea stocului constă în actualizarea prețului de intrare pentru articolul la care se aplică nota de credit. Acest lucru se realizează prin generarea, pentru tot stocul articolului, a unui bon de consum și a unui bon de primire folosind prețul de intrare reevaluat:
 • Preț de Intrare Reevaluat = (Cost Total Articol - Valoare Notă Credit) / Stoc Fizic;
În SocrateCloud, reevaluarea stocului se operează folosind fereastra Reevaluare Stoc cu Notă Credit, localizată în meniul Stocuri. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/9-8-nota-credit/Nota%20Credit.png
 • Data Contabilă - data la care se face reevaluarea stocului;
 • Tip Document - se selectează un sub-tip al documentului de bază: "Ajustare Costuri - CreditNote". Detalii în Tipuri Documente;
 • Articol - articolul pentru care se realizează reevaluarea stocului;
 • Factură, Detaliu Factură - se selectează factura și detaliul care reprezintă nota de credit;
 • Listă Prețuri - va fi folosită pe bonul primire generat;
 • Diverse Bon Consum, Diverse Bon Primire - se folosesc pentru stabilirea contului contabil folosit la postarea bonurilor de consum și respectiv, de primire generate;
Sectiunea Calcule:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/9-8-nota-credit/Nota%20Credit%20Calcule.png
 • Stoc Fizic - stocul fizic pentru articolul reevaluat;
 • Cant Cost - cantitatea de articol din costuri, preluată din schema contabilă;
 • Val Credit note - valoarea detaliului de factură furnizor ce reprezintă nota de credit;
 • Costul Inițial - costul total pentru articol;
 • Costul Ajustat - costul rezultat în urma aplicării notei de credit;
 • Cost Unitar - costul unitar obținut în urma reevaluării;
 • Valuta - valuta folosită pe document, determinată de lista de prețuri selectată;
Sectiunea Stare:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/9-8-nota-credit/Nota%20Credit%20Stare%20.png
 • Stare document - indică starea curentă a reevaluării:
  • Stare Inițială: "Draft" - reevaluarea este în curs de definire. Se poate modifica sau șterge;
 • Butonul Acțiune Document - se folosește pentru schimbarea stării documentului. Acțiunile disponibile sunt:  
  • "Pregătire" -> Stare Document: "In Progres" - reevaluarea poate fi modificată dar nu poate fi ștearsă. Întreg stocul pentru articolul reevaluat este rezervat;
   • verifică consistenţa documentului şi a stocului;
   • verifica dacă toate documentele ce afectează stocul au fost postate;
   • rezervă stocul existent;
  • "Finalizează" -> Stare Document: "Finalizat" - reevaluarea și-a produs efectele în sistem. Nu mai poate fi modificată sau ștearsă;
   • generează bonuril de consum și primire;
  • "Anulare" -> Stare Document: "Anulat" - au fost anulate toate efectele reevaluării în sistem;
   • dacă reevaluarea este în starea "Finalizat", anulează individual toate bonurile de primire și de consum generate pe baza reevaluării;
   • dacă reevaluarea este în starea "În Progres", anulează rezervarea de stoc și inactivează documentul;
  • "Închidere" -> Stare Document: "Închis" - nu se mai poate aplica nici o altă acțiune document. Pe baza documentelor închise nu se mai pot genera alte documente. Închiderea se poate realiza doar dacă nu există documente neprocesate legate;
 • Procesat - dacă este bifat, reevaluarea și-a produs efectele în sistem;
Tab-ul Bonuri Consum afișează bonul de consum generat în urma procesării reevaluării de stoc:
 • Articol - articolul reevaluat;
 • Cantitatea - cantitatea din stoc pentru articolul reevaluat;
 • Divers - diversul selectat în câmpul Diverse Bon Consum;
Tab-ul Bon primire afișează bonul de consum generat în urma procesării reevaluării de stoc:
 • Articol - articolul reevaluat;
 • Cantitatea - cantitatea din stoc pentru articolul reevaluat;
 • Divers - diversul selectat în câmpul Diverse Bon Primire;
 • Preț - prețul de intrare reevaluat folosind nota de credit:
  • Preț de Intrare = (Cost Total Articol - Valoare Notă Credit) / Stoc Fizic.