9.02. Bonuri de Consum

Documentul "Bon de Consum" se folosește pentru a tine evidența consumului de materii prime și materiale consumabile:
 • ieșiri de marfa din gestiune (reglări interne, "minusuri" la inventar);
 • consum/ieșiri din producție;
Bonul de consum descarcă stocul și se utilizează doar pentru articole stocabile.

Fereastra Bonuri de Consum

Bonurile de consum se gestionează în fereastra Bonuri de Consum, localizată în meniul Stocuri. Pentru a introduce un bon de consum se apasă butonul Înregistrare Nouă . Sunt disponibile urmatoarele câmpuri:

 • Societate, Titular
 • Tip Document - se selectează un sub-tip al documentului de bază: "Intrări/Ieșiri Stocuri". Detalii în Tipuri Documente;
 • Comandă Producție - comanda de producție aferentă. Detalii în Producție;
 • Nr. Document - numărul documentului (dacă nu este completat va fi generat automat de sistem);
 • Data mișcare - data în care se face consumul;
 • Data contabila - data în care se înregistrează tranzacțiile contabile;
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/9-2-1-bon-de-consum/master_consum2.PNG

 • Gestiune - gestiunea unde se face consumul;
 • Terț - se selectează terțul căruia i se alocă bonul de consum;
 • Resursa - se selectează resursa căreia i se alocă bonul de consum (e.g. utilaj, mijloc de transport);
 • Descriere - Începând cu v19.01, în câmpul Descriere din detalii Bonuri Consum se va aduce automat textul din câmpul Notă document de pe Articol,dacă acesta are text scris.
 • Butonul Copiază Detalii - pornește un proces care va completa detaliile bonului de consum cu articole conținute de un alt document asemănător.
 • Aprobat - indică dacă acest document are nevoie de aprobare înainte de a fi procesat;
 • Valoare Aprobare - valoarea de aprobare stabilită pentru document la nivel de flux. Detalii în Fluxuri;
Sectiunea Referințe - conține dimensiunile contabile de analiză stabilite la nivelul schemei contabile de bază. Detalii în Scheme Contabile:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/9-2-1-bon-de-consum/consum_referinte.PNG

Sectiunea Stare prezintă informații despre starea documentului (conform fluxului documentului). Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/9-2-1-bon-de-consum/consum_stare.PNG
 • Stare document - indică starea curentă a documentului:
  • Stare Inițială: "Draft" - documentul este în curs de definire. Poate fi modificat sau șters;
 • Butonul Acțiune Document - se folosește pentru schimbarea stării documentului. Acțiunile disponibile sunt: 
  • "Finalizează" ->  Stare Document: "Finalizat" - documentul și-a produs efectele în sistem. Nu mai poate fi modificat au șters;
   • documentul își generează efectele asupra stocului;
  • "Anulare" -> Stare Document: "Anulat" - toate efectele documentului în sistem au fost anulate;
   • dacă documentul este în starea "Draft", prin anulare se zerorizează cantitățile de pe document;
   • dacă documentul este în starea "Finalizat", prin anulare se generează un document identic, dar cu semn opus pe cantitățile din detalii, cu următoarele proprietăți specifice:
    • Data Document = data documentului anulat;
    • Stare Document = "Stornat"
    • Descriere = numărul documentului anulat;
  • "Storno - Corect" -> Stare Document: "Stornat"  - toate efectele documentului în sistem au fost corectate;
   • prin stornare se generează un document identic, dar cu semn opus pe cantitățile din detalii, cu următoarele proprietăți specifice:
    • Data Document = data curentă;
    • Stare Document = "Stornat"
    • Descriere = numărul documentului stornat;
  • "Închidere" -> Stare Document: "Închis"- nu se mai poate aplica nici o altă acțiune document. Pe baza documentelor închise nu se mai pot genera alte documente. Închiderea se poate realiza doar dacă nu există documente neprocesate legate;


Detalii Bon

Detaliile unui bon de consum se pot introduce manual sau automat, folosind procesul Copiază DetaliiÎn tab-ul Detaliu Bon se va introduce câte o linie pentru fiecare articol. Pentru a introduce o linie se apasă butonul Înregistrare Nouă . Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/9-2-1-bon-de-consum/detaliuconsum1.PNG
 • Parametru Inventar
 • Celula - celula unde se face consumul;
 • Nr rând
 • Diverse - determină contul de pe debit aferent notei contabile;
 • Articol, Instanta Set Proprietati - articolul consumat;
 • Cantitate introdusă - cantitatea de articol, în unitatea de măsură selectată;
 • UMdacă s-a definit o conversie a unității de măsură pentru articol, atunci se poate selecta o altă unitate de măsură din câmpul listă;
 • Cantitate - afișează cantitatea de articol, în unitatea de măsură de bază;
  • Atenție: Începând cu v15.03, la introducerea cantității, sistemul verifică atât stocul fizic cât și stocul aflat în progres (de pe documente ce reprezintă miscări de stoc, in stările "Draft", "In Progress" sau "Invalid"). Dacă este cazul, utilizatorul va fi atenționat asupra faptului că urmează să înregistreze un consum care va duce la depășirea cantității fizice ce poate fi descărcată la momentul respectiv.
  • ===> introducerea de linii cu cantitate 0 este interzisă, în timp ce confirmarea cu 0 este permisă!
 • Generează Imobilizare în urma procesării bonului se va genera o imobilizare. Detalii în Imobilizări;
  • începând cu v18.03 bifa se pune/scoate automat la momentul postării documentului, în funcție de costul unitar determinat la descărcarea de gestiune, versus pragul valoric legal stabilit în definiția Categoriei articolului de pe detaliul respectiv. Detalii în Categorii Articole.
 • Resursa - resursa la care se alocă consumul (e.g. utilaj, mijloc de transport);
  • Categ. cost resursă, Tip cost resursă, Sursă cost resursă - costurile pot fi clasificate pe categorii, tip și sursă de proveniență;
  • Index - index-ul resursei de la momentul consumului (e.g. valoare kilometraj);
 • Imobilizări - dimensiunea contabilă de analiză (resursa);
Sectiunea Costuri:

 • Cost Unitar - costul unitar conform descărcării de gestiune pentru articolul selectat. Detalii în Costuri;
 • Valoare Costafișează costul total: "cantitate introdusă * cost unitar";
Tab-ul Tranzacție stoc - afișează tranzacțiile de stoc generate în urma procesării documentului.

Reguli de Postare

Postarea unui Bon de Consum generează tranzacții contabile D/C pentru fiecare linie din detalii în parte, astfel:DEBITCREDIT
Articole
cont Cost descărcare (CNT) 
ex. 607 (P_COGS_Acct) , 602 
Dacă în fereastra Gestiuni și Locații- contabilitate, se pune bifa Aplică conturi vânzări,completându-se automat câmpul Cost descărcare Vânzări(CNT), atunci se folosește acest cont cu prioritate. 
ex. 607
Articole
cont Active/Stocuri (CNT)
(P_Asset_Acct) 
ex. 371302
Dacă în definiția contabilă a Gestiunii există bifa "Aplică conturi vânzări", și dacă se potrivesc conturile "Active/Stocuri Vânzări (CNT)" din Gestiune cu "Active/Stocuri 1 (CNT)" sau "Active/Stocuri 2 (CNT)" din Articol atunci postarea se realizează cu schimbare de natură contabilă pentru contul de stoc.
                                  ex. 3028 -> 371                                                                                                 

Începând cu v18.03 se completează regula de postare în funcție de bifa ”Generează Imobilizare”, astfel:
 1. în momentul în care documentul intră în procesul de postare, imediat după ce i se determină costul de descărcare, dar înainte de a începe postarea efectivă, se actualizează bifa ”Generează Imobilizare” în funcție de costul unitar determinat:
  • dacă costul unitar >= cu valoarea din ”Valoare prag Imobilizări”, atunci bifa se pune
  • dacă costul unitar e < decât valoarea din ”Valoare prag Imobilizări”, atunci bifa se scoate.
 2. dacă articolul face parte dintr-o categorie de articole care are completat un Grup Imobilizări:
  • dacă bifa e pusă atunci se păstrează regula actuală:
   • 21xx = 231 Debit: P_COGS_Acct = Credit: P_Asset_Acct
  • dacă bifa nu e pusă atunci se schimbă postarea cu:
   • 303 = 231 Debit: P_Asset_Cross_Acct = Credit: P_Asset_Acct și
   • 603 = 303 Debit: P_COGS_Cross_Acct = Credit: P_Asset_Cross_Acct
 3. dacă articolul e dintr-o categorie de articole care are completat un Grup Imobilizări Opțional:
  • dacă bifa e pusă atunci se schimbă postarea cu:
   • 231 = 303 Debit: P_Asset_Cross_Acct = Credit: P_Asset_Acct și
   • 21xx = 231 Debit: P_COGS_Cross_Acct = Credit: P_Asset_Cross_Acct
  • dacă bifa nu e pusă atunci se păstrează regula actuală:
   • 603 = 303 Debit: P_COGS_Acct = Credit: P_Asset_Acct