9.12. Generare Producție în baza Vânzărilor

Procesul Generare Producție în baza Vânzărilor, disponibil în meniul Stocuri, generează documente de intrare în stoc (Bon Primire sau Bon de Autorecepție) în baza stocurilor negative sau a vânzărilor înregistrate.
Procesul este util pentru scenariile în care producția se realizează pe măsura vânzării.
Procesul generează documente funcție de setarea "Structuri/Rețete" de la nivel articolului, astfel
 • setat pe Nu, se va genera Bon de primire
 • setat de Da, se va genera Bon de Autorecepție,
folosind două metode de determinare a cantitățiilor
 • Stoc Negativ - cantitatea determinată va fi egală cu cantitatea negativă aflată pe stoc la o anumită dată.
 • Comenzi Client - cantitatea determinată va fi egală cu cantitatea înscrisă pe comenzile selectate

Parametri procesului
 • Societate - câmp opțional

  • determină societatea de pe documentele generate care fac parte din societatea respectivă;

 • Bazat pe stoc negativ - câmp opțional, de tip check box

 • Gestiune - câmp opțional, gestiunea în care se vor realiza tranzacțiile materiale (intrare/consum)

  • determină stocul negativ pe gestiunea indicată, dacă s-a pus bifa de mai sus, altfel

  • determină comenzile client de pe gestiunea indicată

 • Tip document Bon Primire - câmp obligatoriu

 • Tip document Bon de Autorecepție - câmp obligatoriu

 • Vechime stoc-,

  • reprezintă data de determinare a stocului negativ;

 • Categorie Articol - câmp opțional, pentru selecția unei categorii de articole

  • limitează selecția de articole vândute/stoc negativ ce reprezintă ”producția”

 • Lista Prețuri - câmp opțional, pentru selecția unei liste de preț

  • reprezintă lista de preț ce trebuie setată pe BA/BP

  • dacă articolele rezultate nu sunt pe listă se generează eroare

 • Aplică Preț din Lista de Preț - câmp opțional,

  • dacă e setat va ignora costul de descărcare de gestiune și va face intrarea la prețul din lista de prețuri (preț standard)

 • Divers - parametru opțional, completat se va prelua pe documentul generat

 • Comandă Client - câmp opțional,

  • pentru selecția unei Comenzi Client,

  • nu se afișează dacă este aplicată bifa Bazat pe Stoc Negativ

 • Data comanda - interval - câmp opțional, pentru selecția mai multor comenzi client,

  • dacă s-a selectat o comandă intervalul se ignoră,

  • nu se afișează dacă este aplicată bifa Bazat pe Stoc Negativ

 • Acțiune document - câmp obligatoriu,

  • selecție Nimic sau Finalizează


Efecte rulare
Pentru selecție Bazat de stoc negativ
 • procesul va rula respectând parametri selectați
 • se verifică stocul negativ la “Dată stoc”-1, dacă există se primește mesaj avertizare “ Închideți Producția din ziua anterioară, mai întâi”
 • se vor prelua articolele care au cantitate negativă la ”Data stoc”

Funcție de setarea articolelor
 • Pentru articole care nu au bifa Structuri/Rețetă
  • Se va genera Bon primire cu:
   • Societate - societatea gestiunii cu stoc negativ. Dacă din selecție rezultă mai multe societăți se va genera câte un bon pentru fiecare societate
   • Tip document - selectat în parametru
   • Data mișcare/Dată contabilă - data selectată în parametru “Data Stoc”
   • Gestiune - determinată de proces sau completată în parametru
   • Listă Prețuri - selectată în parametru,
    • dacă articolele rezultate nu sunt pe listă, cu prețuri diferite de 0, se generează eroare
   • Valuta - se adaugă functie de lista de pret selectată pe proces, 
   • Stare Document - selectată în parametru
  • Detalii document

   1. Articolele cu stoc negativ, din categoria selectată, fără bifă de Structuri Rețete

   2. Cantitatea negativă din stoc, în valoare absolută

   3. Preț - Preț Standard din lista de preț selectată

   4. Divers - dacă s-a selectat în parametru


 • Pentru articole care au bifa Structuri/Rețetă și o rețetă validă
  • Se va genera Bon de Autorecepție cu
   • Societate - societatea gestiunii cu stoc negativ. Dacă din selecție rezultă mai multe societăți se va genera câte un bon pentru fiecare societate
   • Tip document - selectat în parametru
   • Denumire - de forma “ Producție “data document” ”
   • Data mișcare - data selectată în parametru
   • Lista Prețuri - selectată în parametru,
   • Valuta - daca este setată bifa Aplica pret din lista de preturi se va adăuga valuta din lista de pret selectată pe process, iar dacă bifa nu este setată se va pune pe document valuta din contextul global
   • Stare Document - selectată în parametru
  • Tab-ul Plan

   1. Celula - implicită, aferentă gestiunii cu stoc negativ

   2. Articol - cu stoc negativ, din categoria selectată, cu bifă de Structuri Rețete

   3. Cantitate - = cantitatea negativă din stoc, în valoare absolută

   4. Cost Manual - se aplică dacă s-a bifat “Aplică Preț”

    1. dacă articolele rezultate nu sunt pe listă se generează eroare

                            e. Cost -
   1. Cu bifa “Aplică Preț” - prețul standard din lista de preț selectată

   2. Fără bifă “Aplică Preț” - va fi preț determinat din suma articolelor consumate / cantitate

 1. Tab-ul Detalii autorecepție - se vor genera pe baza rețetelor (active, de tip master), definite la nivel de articol din plan!!! Stocul negativ se soluționează la finalizarea documentelor generate. Dacă procesul se ruleaza cu parametrul Stare Document = "Nimic" trebuie avut în vedere că la o următoare rulare cantitățile se pot dubla.
Pentru selecție Comandă Client
 • procesul va rula respectând parametri selectați
 • se vor prelua de pe comenzile client selectate, articolele care corespund parametrilor selectați
   • din categoria selectatăFuncție de setarea articolelor
 • Pentru articole care nu au bifa Structuri/Rețetă
  • Se va genera Bon primire cu:

   • Societate - societatea comenzilor selectate/determinate. Dacă din selecție rezultă mai multe societăți se va genera câte un bon pentru fiecare societate

   • Tip document - selectat în parametru

   • Data mișcare/Dată contabilă - data comenzilor client selectate (câte un document pentru fiecare dată)

   • Gestiune - determinată din comenzile selectate, cu generare BP/gestiune

   • Listă Prețuri - selectată în parametru

   • Valuta - se adaugă functie de lista de pret selectată pe proces,

   • Stare Document - selectată în parametru

  • Detalii document
    1. Articolele de pe comenzile selectate, din categoria completată

    2. Cantitatea din comenzile client selectate

    3. Pret - Pret Standard din lista de pret selectată

    4. Divers - dacă s-a selectat în parametru


 • Pentru articole care au bifa Structuri/Rețetă și o rețetă validă
  • Se va genera Bon de Autorecepție cu

   • Societate - societatea comenzilor client selectate. Dacă din selecție rezultă mai multe societăți se va genera câte un bon pentru fiecare societate

   • Tip document - selectat în parametru = Bon de Autorecepție

   • Denumire - de forma “ Producție “data document” ”

   • Data mișcare - data comenzilor client selectate (câte un document pentru fiecare dată)

   • Lista Prețuri - selectată în parametru,

   • Valuta - daca este setată bifa Aplica pret din lista de preturi se va adăuga valuta din lista de pret selectată pe process, iar dacă bifa nu este setată se va pune pe document valuta din contextul global

   • Stare Document - selectată în parametru

  • Tab-ul Plan
    1. Celula - implicită, aferentă gestiunii

    2. Articol - de pe comenzile selectate, cu bifa de Structuri Rețete, din categoria selectată

    3. Cantitate - din comenzile selectate

    4. Cost Manual - se aplică dacă s-a bifat “Aplică Preț”

     1. dacă articolele rezultate nu sunt pe listă se generează eroare

    5. Cost -

     1. Cu bifa “Aplică Preț” - prețul standard din lista de preț selectată

     2. Fără bifă “Aplică Preț” - va fi preț determinat din suma articolelor consumate / cantitate

  • Tab-ul Detalii autorecepție - se vor genera pe baza rețetelor (active, de tip master), definite la nivel de articol din plan

!!! La generarea documentelor se creează o legătură între comanda sursă și documentul generat. Documentul nu mai poate fi șters, doar Finalizat. Legătură este afișată pe detaliul comenzii în câmpurile Parametru Inventar sau Bon de Autorecepție.

Comments