9.01. Gestiuni şi Locaţii

Rolul gestiunilor este să suporte operațiunile de intrare, ieșire și de depozitare efectivă desfășurate pe fiecare societate.  În SocrateCloud fiecare societate poate avea un număr nelimitat de gestiuni. 

Gestiuni

În fereastra Gestiuni și Locații se definesc gestiunile, celulele și parametrii contabili asociați. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/05-articole/51-flux-initializare-articole/5-1-1-gestiuni-si-celule/5.1.1.%20Gestiune.png
 • Societate - societatea de care aparține gestiunea. Se selectează la definirea gestiunii;
  • Societatea unei gestiuni poate fi modificată ulterior cu ajutorul procesului Societate-Gestiune, localizat în meniul Stocuri -> Definiri StocuriProcesul permite schimbarea societății legate de o gestiune pentru care nu s-au generat tranzacții de stoc;
 • Include documente în pregătire - se bifează atunci când se dorește a se ține cont la calculul stocului unei gestiuni de documentele aflate în stările (În Progres, Drafted);
  • Obs: În cazul documentelor care generează confirmări (bon transfer, aviz) stocul este verificat o singura dată la finalizare document - în momentul în care confirmările sunt finalizate, documentul sursa se finalizează implict, fără a se mai verifica situația stocului (intre momentul finalizării documentului sursa și cel al finalizării confirmării sau confirmărilor, stocul poate fi influențat de documente Drafted sau Invalid). Bifa nu se poate modifica atât timp cât există documente "InProgress" înregistrate pe gestiunea respectivă (v15.03).
 • Working Days - numărul de zile lucrătoare din an pentru gestiune;
 • Separator semnul care delimitează elementele din structura planului de conturi, la tipărire (concatenare denumire gestiune - celulă)
 • Societate Trx - centrul de cost/profit aferent gestiunii definite. Centrul de cost/profit ales va fi completat automat, în câmpul Soc Trx, funcție de gestiune, pe documentele în care este implicată gestiunea ( comenzi, avize expediție, recepții, bonuri);
 • Gestiune Sursa - se selecteaza o gestiune de unde se face aprovizionarea;
 • Clasă Reaprovizionare - clasă JAVA, specifică pentru calculul necesarului de aprovizionat;
 • Frecventa de reaprovizionare - parametru folosit în procesul de reaprovizionare;
 • Blochează Stoc Negativ - sistemul realizează o verificare de stoc fizic, la documentele de ieșire, astfel:
  • bifat - nu se permite finalizarea documentelor de ieșire dacă la data documentului, respectiv data curentă nu există stoc fizic suficient; se verifică suficiența cantității pe stoc la data documentului și care trebuie să existe și la data curentă pe aceiași structura de instanțe ca la data documentului;
  • debifat - se permite finalizarea documentelor indiferent de stocul fizic, doar pentru avizele de expediție cu tip livrare "Forțează";
 • Blocare recepții cu loturi expirate - incepând cu versiunea 18.09, nu se vor mai putea recepționa articole cu lotul expirat, dacă gestiunea are bifat acest câmp.
 • Antrepozit fiscal - se bifează dacă această gestiune este un antrepozit fiscal;
 • Cod antrepozit fiscal - devine disponibil dupa bifarea "Antrepozit fiscal" și se completează cu codul acestuia;
 • Depozit en-grossse bifează dacă această gestiune este un depozit en-gross;
 • Cod depozit en-grossdevine disponibil dupa bifarea "Antrepozit fiscal" și se completează cu codul acestuia;
 • Custodie client  se bifează dacă această gestiune este o custodie client (produsele vândute clientului, dar aflate încă în posesia societății);
 • Depozit generic - începând cu versiunea 18.06
  • vizibil doar cu componenta SCWI activă (WMS)
  • poate fi pusă această bifă doar daca rolul are bifa "Depozit Generic".
  • nu se pot defini celule - gestiunea astfel definită nu trebuie folosită pentru stocare
  • folosit în logare oferă utilizatorului posibilitatea de a rula procese în orice depozit fizic, doar în combinație cu setarea  bifei "Depozit Generic" pe rolul cu care este conectat utilizatorul.
 • Cutii, Auto-alocare Cutii - opțiuni de gestionare a stocului disponibil prin intermediul cutiilor. Detalii în Gestiunea Vânzărilor prin Cutii;
 • proces Initializare Gestiune WMS - incepand cu versiunea 18.12 
  • vizibil doar cu componenta SCWI activă (WMS)
  • vizibil doar pe gestiunile cu bifa Gestiune cu Evidenta in WMS
  • genereaza locatii de depozitare specifice WMS - stoc sters, stocare, poarta intrare, poarta iesire, buffer out, buffer in
  • se definesc aceste locatii functie de tipul de acces 
   • generala - pe societatea * si gestiunea in cauza
   • acees limitat - pe societatea gestiunii si gestiunea in cauza
Notă: Învepând cu versiunea 18.03 nu se poate dezactiva a celulă daca există documente în tranzit pe respectiva celulă, documente în stare Draft, În Progres și Invalid. De asemenea dacă există stocuri în celula, aceasta nu se poate dezactiva.

  Celule

  Celula indică locul unde se află un articol în cadrul unei gestiuni. O gestiune poate conține una sau mai multe celule. Faceți click pe tab-ul Celule pentru a introduce celulele din gestiune:

  https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/05-articole/51-flux-initializare-articole/5-1-1-gestiuni-si-celule/5.1.1.%20Locator.png
  • Implicit - daca se bifează, această celulă va fi selectată în mod implicit pentru operațiuni cu gestiunea;
  • Prioritatea relativă - celulele disponibile cu prioritate mai mare sunt utilizate primele pentru operațiuni de transport și recepție.
  • Lungime (x), Adâncime (y) și Nivel (z) - dimensiunile folosite pentru localizarea fizică a celulei în gestiune. În cadrul unei gestiuni, fiecare celulă necesită o combinatie unică de X, Y, Z;
  • Celula - valoare menținută de sistem obținută folosind dimensiunile (X,Y,Z) introduse mai sus.
  • Position - indicație de localizare fizică;
  • Bin - indicație de localizare fizică;
  • Disponibilă pentru Promisiuni - dacă se bifează, cantitățile articolelor din celulă vor fi incluse în calculul stocului disponibil cand se crează o comandă client;
  • Disponibilă pentru Alocare - se bifează atunci când  articolele din celulă vor putea fi alocate pe liniile unei comenzi;
  • Self-Service dacă se bifează, articolele din această celulă vor fi disponibile pe interfața web (WebStore);
  • Utilizat pe HH - dacă se bifează, celula va permite folosirea de dispozitive Hand Held pentru procesarea de date;

  Gestiuni Organizate pe Rafturi (varinată de implementare)

  Gestiunile organizate pe rafturi au urmatoarele proprietăți:
  • stocul se tine doar pe o celula de bază;
  • restul celulelor (rafturi) au rol informativ - indică locația produsului fizic şi ordinea de parcurgere;
  • de obicei se utilizează dispozitive HandHeld cu ajutorul cărora se culeg produsele în funcţie raft/ordine de parcurgere;
  Reguli de definire celule baza/raft:
  • Celula de baza (stoc):
   • Dimensiuni X-Y-Z = 0-0-0;
   • Prioritate = 100;
   • Implict = Bifat;
   • Available for Allocation = Bifat;
   • Available for promise = Bifat;
  • Rafturi (informative): 
   • Prioritate = 1;
   • Implict = debifat;
   • Available for Allocation = debifat;
   • Availlable for promise = debifat.
  Toate articolele vor fi alocate celulei de bază și fiecare articol va fi alocat exclusiv unei celule de tip raft. În subtab-ul Product din fereastra Gestiuni și Locatii, tab Celule, se realizează alocări de tip Articol - Celule. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

  https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/09-stocuri/5-1-1-gestiuni-si-celule/Alocari%20Articole%20Celule.png
  • Articol - se selecteaza articolul;
  • Min Stocking Quantity, Max Stocking Quantity - valori informative pentru cantitatea minima, respectiv maxima pentru stocul articolului;
  Alocările se pot verifica cu ajutorul procesul Verificare Alocări Celule-Raft din meniul Stocuri.

  Contabilitate

  Faceți click pe tab-ul Contabilitate pentru a introduce informațiile contabile ale gestiunii. Opțiunea Contabilitate va fi afișată numai în cazul în care în Preferințe Utilizator este activat câmpul corespunzător. 

  https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/05-articole/51-flux-initializare-articole/5-1-1-gestiuni-si-celule/5.1.1.%20Contabilitate.png
  Valorile conturilor din cadrul acestei ferestre au rezultat din Schema contabilă definită. Conturile de bază ale Planului de conturi sunt definite ca parte a Definirii Inițiale Titular. Se pot lăsa aceste valori neschimbate sau se pot modifica după cum este necesar. Valorile introduse aici, la rândul lor, vor face referință la orice articol din această categorie de articole. Conturile pot fi modificate făcând click pe butonul contului corespunzător.
  • Contul Diferențe inventar este utilizat pentru a înregistra modificările aduse Inventarului rezultând din modificări ale Inventarului Fizic;
  • Conturile Inventarul, Diferențe în gestiune şi Reevaluarea Inventarului nu sunt utilizate în acest moment.

  Detalii în Contabilitate.

  Acces utilizator

  Tab aferent ferestrei ”Gestiuni și Locații” (v18.03), în cadrul căruia se pot indica informativ utilizatorii care au ”acces” la gestiunea respectivă. Informația este folosită doar în vederea integrării SocrateCloud cu sisteme externe prin intermediul API, în vederea simplificării transmiterii drepturilor de acces ale utilizatorilor la gestiuni (mecanismul SocrateCloud fiind destul de complicat pentru a fi expus prin API).
  Atenție! mecanismul de securizare și acces la gestiuni din SocrateCloud rămâne nemodifcat și se bazează în continuare pe ”Gestiunea Rolurilor”.

  Instanțe

  Fereastra Instanță Set Proprietăți permite vizualizarea centralizată a tuturor tranzacțiilor înregistrate pe o anumită instanță. În fereastră, se pot cauta instanțele și se pot determina cu ușurință tranzacțiile la care au participat. Se recomandă folosirea ferestrei atunci când se caută informații detaliate despre loturi.