09. Stocuri

SocrateCloud, prin funcționalitatea "Stocuri", permite gestionarea mișcărilor de stoc din cadrul unei organizații și urmărirea documentelor asociate.

Gestiunea

Gestiunea reprezintă elementul central al procesului de tranzacții de stoc și reprezintă locul virtual unde este "ținut" stocul (scriptic). 

O gestiune poate fi împărțită în mai multe zone (celule/locații) pentru a simula/reflecta structura/organizarea fizică a unei gestiuni din teritoriu.

Într-o structură simplă, se recepționează și se livrează articolele direct dintr-o gestiune cu o singură celulă. Avantajul unei structuri simple este că nu e nevoie de a muta produsele dintr-o celulă în alta, iar acestea sunt disponibile imediat după procesarea recepției.

Într-o structură complexă, se crează o celulă pentru recepții, una sau mai multe celule pentru stocuri și o celulă pentru livrări. Această structură necesită lucrul cu multe bonuri interne de transfer. Avantajul este asigurarea calității și faptul că livrările se pot face într-un mediu controlat, articolele nefiind disponibile imediat după recepție.

Mișcări de Stoc

Documentele ce reprezintă mișcări de stoc sunt următoarele:
 • Intrări: Recepții, Bonuri de Primire, Bonuri de Autorecepție, Inventar;
 • Transfer: Bonuri de Transfer;
 • Ieșiri: Bonuri Consum, Avizele de expediție, Consumuri din Proiecte, Bonuri de Autorecepție, Inventar;

Terminologie Stocuri

 • Stoc Fizic = cantitatea care există în gestiune un anumit moment în timp;
 • Stoc Curent = stocul fizic la data curentă;
 • Cantitate Rezervată = suma cantităților de pe comenzi client nelivrate (mai putin cantităţile aflate deja pe avize de expediție în progres; acestea se consideră a fi cantități în curs de livrare și sunt incluse în noțiunea de "Cantitate în Progres");
 • Cantitate Disponibilă = Stoc Fizic - Cantitate Rezervată;
 • Cantitate Comandată = suma cantităților de pe comenzi furnizor nerecepționate încă;
 • Cantitate în Progres = suma cantităților de pe documente care influențează stocurile și pot lucra cu confirmări (Bonuri de Transfer, Avize de Expediție) în stările: "draft", "în progres", "invalid", "blocat limită credit".
 • Stocul Efectiv = Stoc Fizic - Cantitate Rezervată - Cantitate în Progres;
  • oferă o indicație aproximativă asupra cantităților din stoc care ar putea fi consumate sau livrate, fără a afecta livrările în curs sau alte rezervări efectuate deja;

Atenție!: Pentru a se respecta metodele de descărcare a gestiunii (FIFO, LIFO) este obligatorie operarea documentelor primare în ordine strict cronologică!