8.6.5. Consecinţe Costuri

Mai jos se regăsesc efectele pe care le au asocierile Comandă furnizor-Recepţie şi Factură furnizor-Recepţie asupra costurilor atât cantitativ cât şi valoric
 • Asociere Comandă furnizor - Recepţie
  • Principiile valabile începând cu versiunea SocrateCloud 13.03

Asocierea Comandă Furnizor-Recepţie (MatchPO) va afecta în mod automat costurile cantitativ-valoric în situaţia în care Recepţia aferentă este transferată în contabilitate cu regula "Receipt Match Requirement" având una dintre valorile următoare:

   • Purchase Order;
   • Purchase Order and Invoice;
   • None.
Pentru valoarea "Invoice", asocierea nu va afecta costurile nici cantitativ şi nici valoric! (nu mai scrie deloc în costuri).

Câmpul "Receipt Match Requirement" de pe Recepţie devine câmp obligatoriu, iar sistemul îl precompletează cu valoarea implicită stabilită în definiţia Titularului. Operatorul poate modifica valoarea acestui câmp de pe Recepţie atât timp cât aceasta nu este postată şi numai dacă nu au fost afectate deja costurile aferente!

O asociere Comandă Furnizor-Recepţie, care satisface condiţiile din primul alineat, va afecta automat costurile în momentul postării. Ca urmare a afectării costurilor sistemul marchează asocierea prin bifa "IsCostUpdated". Bifa "IsCostUpdated" se resetează în momentul ştergerii postării asocierii respective. Ştergerea postării poate surveni în următoarele situaţii:

   • folosirea procesului de resetare contabilitate pentru asocierile Comandă Furnizor - Recepţie;
   • folosirea procesului de "Ştergere costuri şi transferuri" aplicat pe asocierile Comandă Furnizor - Recepţie.
La re-postarea asocierii, bifa "IsCostUpdated" se va seta din nou, strict în funcţie de valoarea câmpului "Receipt Match Requirement" de pe Recepţie, după regula indicată mai sus.

Începând cu versiunea SocrateCloud 13.03, procesul "Match Order Update Costs (SocrateOpen)" devine inactiv!


  • Principiile valabile pentru versiuni anterioare SocrateCloud 13.03

Asocierea Comandă Furnizor-Recepţie (MatchPO) este înscrisă în costuri la momentul postării ei. Înscrierea este una informativă, neafectând costul din punct de vedere cantitativ ci numai valoric, cu utilizare doar în cazurile de evidenţă cost bazat pe COF.

În situaţii specifice în care este nevoie ca influenţa asupra costurilor să se producă şi la nivel cantitativ şi la nivel valoric, pentru toate tipurile de evidenţă setate, atunci Asocierea Comandă furnizor-Recepţie poate fi trecută prin procesul numit "Match Order Update Costs (SocrateOpen)". Rezultatul acestui proces se observă la nivel de costuri prin creşterea cantităţii curente a stocului, iar la nivelul asocierii indicaţia este dată de bifa numită "IsCostUpdated". Această variantă de lucru este utilă în special în cazurile în care în luna curentă se recepţionează produse dar care nu sunt însoţite şi de factura furnizor. Cu toate acestea, produsele respective sunt scoase la vânzare şi vândute sau consumate intern. Tranzacţional stocul este corect, dar din punct de vedere al costurilor, inexistenţa facturii furnizor nu duce la formarea costului necesar descărcării de gestiune aferent vânzăriilor efectuate. De aceea se recurge la formarea costurilor cantitativ-valoric folosind asocierea COF-Recepţie în locul asocierii Factură-Recepţie. La apariţia asocierii Factură furnizor-Recepţie, aceasta nu mai afectează costurile decât dacă apar diferenţe de preţ între Comanda furnizor şi Factura furnizor. În cazul diferenţelor cantitative între aceste două asocieri se recomandă refacerea asocierilor manual.

În cazul Recepțiilor postate după această asociere, și a cărei comandă e introdusă în valută, evaluarea în RON se face întotdeauna la data Recepției.

 • Asociere Factură furnizor - Recepţie
  • Principiile valabile începând cu versiunea SocrateCloud 13.03

Asocierea Factură Furnizor-Recepţie (MatchINV) va afecta în mod automat costurile cantitativ-valoric în situaţia în care Recepţia aferentă este transferată în contabilitate cu regula "Receipt Match Requirement" având valoarea:

  • Invoice
Pentru următoarele valori, asocierea nu va afecta costurile nici cantitativ şi nici valoric! (nu mai scrie deloc în costuri).
  • Purchase Order;
  • Purchase Order and Invoice;
  • None.
Asocierea Factură Furnizor-Recepţie (MatchINV) îşi pierde prioritatea în faţa asocierii Comandă Furnizor-Recepţie (MatchPO), astfel încât singura regulă care rămâne să determine înscrierea în costuri fiind valoarea din câmpul "Receipt Match Requirement" de pe Recepţie.

  • Principiile valabile pentru versiuni anterioare SocrateCloud 13.03

Această asociere este înscrisă în costuri la momentul postării ei. Efectul este acela al înscrierii noii cantităţi în costuri şi respectiv afectarea valorică a acestuia. Cât timp o asociere Factură Furnizor-Recepţie nu este postată, nici o descărcare de gestiune aferentă respectivei intrări nu se va putea posta.

Ca excepţie de la regula de mai sus, există cazuri în care costul a fost format/afectat de asocierea Comandă Furnizor-Recepţie. În această situaţie asocierea Factură furnizor-Recepţie nu va mai afecta costurile, decât dacă există diferenţe de preţ între Comanda furnizor şi Factura furnizor implicate.