8.6.4. Consecinţe Contabile

   Mai jos se găsesc tranzacţiile contabile generate pentru asocieri.
 • Contul utilizat pentru Diferenţă preţ cumpărare se defineşte în fereastra Articole.
 • Contul utilizat pentru Diferenţe preţ (CNT) se defineşte în meniul Contabilitate/Definiri Contabilitate/Schema contabilă, fereastra Transferuri generale.
 • Contul utilizat pentru Recepţii nefacturate se defineşte în meniul CRM/Definiri terţi/Grup terţi.
 • Contul utilizat pentru În curs de aprovizionare (CNT) este definit în fereastra Articole.
 • Contul utilizat pentru Active/Stocuri (CNT) este definit în fereastra Articole.
 • Contul utilizat pentru Cost (descărcare) CNT este definit în fereastra Articole.
 • Asociere Comadă Furnizor - Recepţie
  • dacă preţul de pe COF este mai mare decât costul standard:
   • Debit: Diferenţă preţ cumpărare
   • Credit: Diferenţe de preţ
  • dacă preţul de pe COF este mai mic decât costul standard:
   • Debit: Diferenţe de preţ
   • Credit: Diferenţă preţ cumpărare
  • dacă asocierea are cantitate negativă => descărcare de gestiune (începând din v13.03)
   • Debit: Cost (descărcare) CNT
   • Credit: Active/Stocuri (CNT)

Începând cu v16.05, pentru comenzi de retur (retur prin RMA sau cu introducere de cantități negative), când există diferență între prețul de pe document și cost, aceasta va fi postată cu indicarea celulei.
Începând cu versiunea 17.11, asocierile se vor transfera în contabilitate doar dacă recepția este transferată.
 • Asociere Facturi Furnizori - Recepţie
  • dacă preţul de pe factură este mai mare decât costul actual:
   • Debit: Recepţii nefacturate
   • Debit: Diferenţe preţ
   • Credit: În curs de aprovizionare (CNT)
  • dacă preţul de pe factură este mai mic decât costul actual:
   • Debit: Recepţii nefacturate
   • Credit: În curs de aprovizionare (CNT)
   • Credit: Diferenţe preţ
               
DEBITCREDIT
Grup terţi
cont tranzit Recepţii nefacturate 
(P_NotInvoiced Receipts_Acct) 
ex. 408

Articole
cont În curs de aprovizionare (CNT)
(P_PurchasesNot Received_Acct) 
ex. 327