8.6.2. Vizualizare Asocieri

Asocierile realizate sunt afișate în ferestrele Asociere Comenzi Furnizori - Recepție și Asociere Facturi Furnizori - Recepție, localizate în meniul Aprovizionare -> Asocieri. Aceste înregistrări sunt întotdeauna auditate.

Asociere Comenzi furnizor - Recepție

Fereastra Asociere Comenzi furnizor - Recepție se foloseste pentru a vizualiza asocierile făcute pentru detaliile unei comenzi furnizor. Sunt disponibile urmatoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/87asociere-documente/873audit-pe-asocieri/Aociere%20ComenzifF.png
 • Detaliu Comanda - indică detaliul de pe comanda furnizor;
 • Detaliu Factura - indică detaliul asociat de pe factura furnizor;
 • Detaliu Livrare/Recepție - indică detaliul asociat de pe recepție;
 • Articolul, Instanta Set Proprietati - articolul de pe linia de comanda;
 • Cantitate - cantitatea imperecheată;
 • Diferența Preț Achiziție - diferență între prețul de achiziție (comandă) și cel de pe factură;
 • Aprobat - indică dacă a fost sau nu aprobata comanda;
 • Procesatindică dacă a fost sau nu finalizată comanda;
 • IsCostUpdate - este bifat dacă recepția asociată este transferată în contabilitate cu regula Receipt Match Requirement: "Purchase Order". Detalii în Consecințe Costuri.
 • Data Contabilă = data contabilă cea mai mare dintre cele două documente;
 • Data Tranzacție = Data Recepție;
Butonul Șterge COF Împerecheate - o asociere poate fi ștearsă doar aplicând procesul aferent butonului;

Asociere Facturi furnizor - Recepție

Fereastra Asociere Facturi furnizor - Recepție se foloseste pentru a vizualiza asocierile făcute pentru detaliile unei facturi furnizor. Asocierile poate fi vizualizate de pe orice detaliu de recepție sau factură prin apăsarea butonului Detaliere Încrucișată  -> Asociere Facturi Furnizor - Recepții. Sunt disponibile urmatoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/87asociere-documente/873audit-pe-asocieri/Asociere%20FactF.png

 • Detaliu Livrare/Recepție - indică detaliul asociat de pe recepție;
 • Articol, Instanta Set Proprietati - articolul de pe linia de factură;
 • Cantitate - cantitatea împerecheată;
 • Procesat indică dacă a fost sau nu finalizată factura;
Butonul Șterge fact. Împerecheate - o asociere poate fi ștearsă doar aplicând procesul aferent butonului.

Asocierile se creează automat de către sistem în momentul în care “apar” cele două documente NIR și Factură Furnizor, cu condiția ca acestea să fie generate unul de pe celălalt, în următoarele situații:
 • prin apăsarea butonului Generează Recepție de pe Factură - din fereastra Facturi Furnizor;
 • prin apăsarea butonului Generează Factură de pe Recepție - din fereastra Recepții;
 • prin apăsarea butonului Creează linii din - din fereastra Facturi Furnizor, cu selecția liniilor de pe o factură furnizor;
 • prin apăsarea butonului Creează linii din - din fereastra Recepții, cu selecția liniilor de pe o recepție;
Există și situații, altele decât cele enumerate mai sus, în care Asocierea NIR-Factură nu se produce automat!
Asocierea poate fi creată manual din fereastra Generare Asocieri COF - NIR - FF din meniul Aprovizionare -  Asocieri. Detalii în Asocieri.

Se crează câte o legătură pentru fiecare detaliu (produs) de factură/NIR, 
 • Cantitatea = cantitatea cea mai mică dintre cantitățile detaliilor celor două documente;
 • Data Contabilă = data contabilă cea mai mare dintre cele două documente;
 • Data Tranzacție = Data Facturată;
 • au influențe contabile;
 • “încarcă” costul produsului dacă acesta nu a fost deja înregistrat prin postarea Asocierii Comandă Furnizor - NIR, marcate cu bifa "IsCostUpdated".