8.6.3. Consecinte Anulare

Anularea unei Recepţii

În cazul anulării unei Recepţii se vor şterge automat toate asocierile Comandă furnizor-Recepţie şi toate asocierile Factură furnizor-Recepţie aferente Recepţiei anulate! Dat fiind faptul că anularea Recepţiei duce la ştergerea asocierilor cu efecte în costuri, anularea va fi posibilă doar daca efectele respective asupra costurilor sunt posibile. În cazul refacerii recepţiei (prin generare de pe Comandă sau de pe Factura), toate asocierile se refac şi ele în mod automat doar dacă există o relaţie de tip 1:1 între Comandă, Recepţie şi Factură.

Anularea unei Facturi

În cazul anulării unei Facturi furnizor se vor şterge automat toate asocierile Factură furnizor-Recepţie şi se vor actualiza toate asocierile Comandă furnizor-Recepţie cu ștergerea informației din câmpul Detaliu factură, aferente facturii anulate. Dat fiind faptul că anularea facturii furnizor duce la ștergerea asocierilor cu efecte în costuri, anularea va fi posibilă doar dacă efectele respective asupra costurilor sunt posibile. Sistemul permite anularea facturilor furnizor şi pentru articolele care au fost implicate în consumuri sau transferuri, prin procesul Ștergere Costuri/Transferuri, care se rulează apăsând butonul de pe factura furnizor. Procesul va deposta toate documentele care conţin articolele de pe factura furnizor și va șterge liniile de detaliu scrise în costurile articolului. Procesul este funcțional doar pentru documente postate în perioada deschisă și costul articolului a fost scris prin asocierea factura furnizor - recepție.

La rularea procesului în condițiile menționate se va primi un mesaj cu o listă a documentelor depostate (mutate în starea Netransferat)


La rularea procesului pentru documente postate în perioade închise se va primi un mesaj de atenționare perioadă închisă.


După rularea procesului factura furnizor se poate anula.

În cazul refacerii Facturii furnizor (prin generare de pe Comandă sau de pe Recepție), toate asocierile se refac/completează şi ele în mod automat doar dacă există o relaţie de tip 1:1 între Comandă, Recepție şi Factură. Dacă generarea Facturii furnizor se realizează de pe Recepţie, atunci procesul respectiv va informa utilizatorul dacă cumva de pe acea Recepţie s-au mai generat alte facturi şi afișează lista acestora. Mesajul este unul de avertizare doar, pentru a indica eventuala generare dublă de facturi din greşeală.

Anularea unei Facturi fără depostarea Recepţiei

Factura Furnizor se poate anula cu ştergerea Asocierii Factura - Recepţie, din perioada deschisă, chiar dacă sunt legate de Recepţii din perioade închise, cu condiţia ca respectivele Recepţii să fi fost postate pe regula PO (Receipt Match Requirement = Purchase Order). În acest caz, Recepţiile şi asocierile Comandă - Recepţie nu se depostează. Se verifică suplimentar ca înscrierea în costuri să fi fost efectuată de către Asocierea Comandă - Recepţie.