8.6.1. Asocieri COF - NIR - FF

Pentru a împerechea manual o factură, recepție sau comandă cu documentul corespondent, se foloseste fereastra Generare Asocieri COF - NIR - FF din meniul Aprovizionare -> Asocieri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/87asociere-documente/871asocieri/Asocieri%20Doc.png


Se selectează tipurile de document în câmpurile Se conciliază din și Se conciliază în după regula următoare:
 • Se conciliază din: "Factură" -> Se conciliază în: "Recepție" - dacă se dorește asocierea unei facturi cu o recepție; 
 • Se conciliază din: "Recepție" -> Se conciliază în: "Comandă" sau "Factură" - dacă se dorește asocierea unei recepții cu o comandă sau o factură;
 • Se conciliază din: "Comandă" -> Se conciliază în: "Recepție" - dacă se dorește asocierea unei comenzi cu o recepție.
Începând cu v15.09 s-au activat şi variantele de conciliere manuală dintre comenzi şi facturi, astfel:
 • Se conciliază din: "Comandă" -> Se conciliază în: "Factură" - dacă se dorește asocierea unei comenzi cu o factură furnizor, iar cantitatea de asociat de pe comandă este mai mică sau egală cu cantitatea disponibilă de asociat de pe factură.
 • Se conciliază din: "Factură" -> Se conciliază în: "Comandă" - dacă se dorește asocierea unei facturi cu o comandă furnizor, iar cantitatea de asociat de pe factură este mai mică sau egală cu cantitatea disponibilă de asociat de pe comandă.
Aceste reguli de selecţie a celor două documente ce se doresc a fi asociate sunt valabile pentru toate combinaţiile indicate mai sus.

ATENŢIE!
 • doar cantitatea din gridul inferior este modificabilă, lucru necesar atunci când trebuie realizate asocieri parţiale;
 • numai documentele care au fost finalizate pot fi asociate.

Pentru a afişa liniile documentelor de tip "Se concilieaza din" se folosesc următoarele filtre de căutare:
 • Societate (începând din v14.06)
 • Terț
 • Articol
 • Data start - Data stop interval de timp pentru data docuentului;
 • Mod de Căutare
  • "Împerecheat" - vor fi afișate liniile deja asociate;
  • "Complet/Neasociat" - vor fi afișate doar liniile neasociate;
 • Return Transaction - filtru de selectie pentru tranzactii de retur:
  • bifat - vor fi afisate doar tranzactii de retur;
  • nebifat - nu vor fi afisate tranzactii de retur;
După completarea filtrelor se apasă butonul Căutare înregistrare. Liniile documentelor de tip selectat în camul Se conciliază din vor fi afișate în primul chenar, conform filtrelor de căutare selectate:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/87asociere-documente/871asocieri/Cautare%20inregistrare.png

Același TerțAcelași Articol, Aceeași Cantitate sunt filtre pentru afișarea liniilor de pe documentele de tip "Se conciliază in". Căsuțele pot să rămână debifate în cazul în care este permisă asocierea liniile cu furnizori, articole (substitut) sau respectiv, alte cantități (pentru recepții parțiale) diferite. 

Liniile documentelor de tip "Se conciliază in" sunt afisate în al doilea chenar. Cantităţile pentru liniile selectate aici pot fi modificate:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/87asociere-documente/871asocieri/Receptii%20de%20asociat.png


Pentru a verifica dacă se pot concilia liniile selectate sunt disponibile urmatoarele campuri:
 • A fi completat - cantitatea de asociat din primul chenar;
 • Se împerechează/conciliază - cantitatea de asociat din al doilea chenar;
 • Diferență - se indica diferența de cantitate dintre prima și a doua linie.
Se pot asocia doar cantități egale. În cazul în care cantitatea de pe o linie a unui document este mai mare decât cantitatea de pe linia documentului pereche (e.g. cantitate comandată > cantitate recepționată), pentru realizarea asocierii, documentul cu cantitatea mai mare se selectează în cel de-al doilea chenar unde cantitatea de asociat poate fi modificată.

Se apasă butonul Procesare pentru a concilia liniile documentelor selectate. Dacă procesul s-a derulat cu succes, liniile vor dispărea din chenare.

Notă:  O asociere poate fi ștearsă doar aplicând procesul aferent butonului "Șterge COF împerecheate" respectiv "Șterge fact. împerecheate" din fereastra Asociere Comenzi Furnizor, respectiv fereastra Asociere Facturi Furnizor.

Exemplu: Comandă înregistrată cu 500 bucăți:
1. Se înregistrează o prima recepție cu 100 bucăți. Generarea asocierii se realizează astfel:
 • Se conciliază din Recepție în Comandă.
 • În coloana Cantitate mișcată, pe linia comenzii se modifica cantitatea din 500 în 100.
 • Se apasă butonul Procesare, generându-se astfel asocierea
2. Se înregistrează o a doua recepție cu 200 bucăți. Generarea asocierii se realizează astfel:
 • Se conciliază din Recepție în Comandă.
 • Coloana Cantitate asociată, pe linia comenzi este înscrisă cantitatea deja asociată respectiv 100
 • În coloana Cantitate mișcată, pe linia comenzii se modifica cantitatea din 500 în 300 ( 200 cantitatea de pe recepție + 100 cantitatea deja asociată).Se apasă butonul Proces, generându-se astfel asocierea.