8.6.6. Rapoarte Asocieri

Rapoartele disponibile pentru asocieri se găsesc în meniul Aprovizionare -> Asocieri.

Recepții Nefacturate

Raportul prezintă detaliile de pe recepții care conțin articole recepționate dar nefacturate, parțial sau integral. Înainte de a genera raportul se vor specifica următorii parametri:

 • Societate  - vor fi afișate doar detaliile de pe recepțiile înregistrate pe această societate;
 • Data recepției se definește un interval, de la - pana la. Vor fi afișate doar recepțiile cu data recepției apartinand acestui interval;
 • Terț - se selecteaza un furnizor. Vor fi afișate doar detaliile de pe recepțiile cu acest furnizor;
 • Articol - vor fi afișate doar detaliile ce conțin acest articol;
 • Tip articol  v15.10 - posibilitate selecţie tip articol (cheltuială, produs, serviciu etc);
 • Categorie articol  v15.10 - posibilitate selecţie categorie articol;
 • Reprezentant  v15.10 - posibilitate selecţie reprezentant articol;
 • Tip Document v16.06 - filtru de selecție după tipul de document utilizat pe recepție;
Incepand cu versiunea 16.10 au fost adaugate urmatoarele coloane : 
 •  valoarea contată pe debit (în valuta de bază de pe schema contabilă de bază) / ponderat cu cantitatea rămasă nefacturată (valoarea * cant rămasă / cant totală), unde valoare reprezinta cantitatea *pretul de pe comanda 
 •  valoarea sursă pe debit / ponderat cu cantitatea rămasă nefacturată,
 •  valuta sursă.
Dacă NIR-ul nu e postat deloc, atunci toate aceste info sunt 0 respectiv null.


Exemplu de Raport Recepții Nefacturate:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/87asociere-documente/8-7-7-rapoarte-asocieri/Receptii%20Nefacturate.png


Facturi Nerecepționate

Raportul prezintă detaliile de pe facturi care conțin articole facturate dar nerecepționate, parțial sau integral. Înainte de a genera raportul se vor specifica următorii parametri:

 • Societate - vor fi afișate doar detaliile de pe facturile înregistrate pe această societate;
 • Data facturată se definește un interval, de la - pana la. Vor fi afișate doar detaliile cu data facturată apartinand acestui interval;
 • Furnizor - se selecteaza un furnizor. Vor fi afișate doar detaliile de pe facturile cu acest furnizor;
 • Articol - vor fi afișate doar detaliile ce conțin acest articol;

 • Tip articol v15.10 - posibilitate selecţie tip articol (cheltuială, produs, serviciu etc);
 • Categorie articol v15.10 - posibilitate selecţie categorie articol;
 • Reprezentant v15.10 - posibilitate selecţie reprezentant articol;
 • Tip Document v16.06 - filtru de selecție după tipul de document utilizat pe recepție;
Exemplu de Raport Facturi Nerecepționate:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/87asociere-documente/8-7-7-rapoarte-asocieri/Facturi%20Nereceptionate.png