8.5.3. Facturi Multiple

SocrateCloud oferă posibilitatea de a introduce facturi pentru mai mulți furnizori dintr-o singură fereastră. Facturile multiple sunt utilizate pentru facturile furnizor care nu implică o recepție sau o comandă furnizor, în general pentru facturile de utilităţi, chirii sau leasing.
Pe liniile de facturi multiple pot fi selectate doar diverse; detalii în Cheltuieli

Facturile multiple se gestionează în fereastra Facturi multiple din meniul Aprovizionare ->  Facturi Furnizori. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/86factura-furnizor/864facturi-multiple/Facturi%20Multiple.png

 • Nr. Comandă Furnizor - numărul de document de la care se începe numerotarea facturilor generate;
 • Data Document - data ce va fi folosită pe facturile generate;
 • Tranzacție Vânzare - se bifează dacă această factură multiplă va genera facturi client;
 • Reprezentant - se selectează persoana responsabilă de factură;
 • Valuta - se selectează valuta de pe document.
Sectiunea Stare:
 • Valoare Control - se poate introduce opțional o valoare de control; se pot crea facturi numai dacă valoarea totală a liniilor facturii este egală cu valoarea de control introdusă;
 • Val document - afișează valoarea totală a liniilor;
 • Procesat - indică faptul că factura multiplă a fost folosită pentru a genera facturi furnizor;
 • Crează Facturigenerează facturi pentru fiecare furnizor pe baza liniilor introduse:
  • se selectează o acțiune document pentru facturile care se vor genera (finalizare sau pregătire):
   • Finalizare - facturile generate sunt finalizate și nu mai trebuie făcute alte acțiuni;
   • Pregătire - facturile furnizor generate vor putea fi modificate, și apoi finalizate;
  • în secțiunea Log vor fi afișate, pentru facturile generate, data și numărul de factura.
Se deschide tab-ul Batch Line pentru a introduce liniile unei facturi multiple:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/86factura-furnizor/864facturi-multiple/Batch%20Line.png

 • Nr. rând - număr unic de rând în cadrul acestui document prin care se controlează ordinea de afișare și tipărire a liniei;
 • Tip Document se selectează un sub tip al documentului de bază: "Factura Furnizor" ce va fi folosit pentru facturile furnizor generate. Detalii în Tipuri Documente;
 • Nr. Comanda Furnizor - numărul documentului care este inițial cel din câmpul Factură BatchDacă se introduce un terț diferit și nu se introduce un număr document diferit, SocrateCloud va incrementa automat numărul documentului pentru a preveni utilizarea unui număr duplicat pe facturile generate;
 • Data Facturata, Data Contabila - valorile pentru dată ce vor fi folosite pe linia de factură generată;
 • FurnizorAdresa FurnizorContact Furnizor - se selectează furnizorul;
 • Diverse se folosește atunci când articolele facturate nu sunt definite ca și "Articole" în SocrateCloud. De exemplu pentru o factura de rechizite: 5 pixuri și 3 caiete care se vor trece în câmpul Descriere în timp ce în câmpul Diverse se va alege diversul definit generic pentru factura de rechizite;
 • Cantitate Introdusa - cantitatea de divers;
 • Preț prețul unitar pentru diversul selectat;
 • Taxa - cota de TVA folosită;
 • Valoare Taxa - afișează valoarea taxei în functie de cota selectată;
 • Preț incl. Taxe - indică dacă taxa este inclusă în prețul de pe factură;
 • Valoare netă afișează valoarea netă a liniei având la bază cantitatea și prețul actual (Cantitate Introdusă * Preț). Taxe sau cheltuieli adiționale nu sunt incluse;
 • Valoare totală - afișează valoarea totală a liniei;
În secțiunea Referințe sunt afișate dimensiunile contabile de analiză stabilite la nivelul schemei contabile de baza (e.g. Proiect, Campanie, Activitate etc.). Detalii în Scheme Contabile.
Sectiunea Stare afișează factura și linia de factură generată pe baza acestei linii.