8.5.4. Declarație Vamală de Import


Declarație Vamală de Import/Export

Declarația Vamală reprezintă actul unilateral cu caracter public, prin care o persoană manifestă, în formele și în modalitățile prevăzute în reglementările vamale, voința de a plasa mărfurile sub un regim vamal determinat. Declarația vamala de import (DVI) conține o factură furnizor (pentru mărfuri), recepția asociată, facturi de cheltuieli pentru operațiuni de import și factura TVA vamă. În SocrateCloud, declarația vamală de import se completează în fereastra Declarație Vamală de Import/Export, localizată în meniul Aprovizionare -> Facturi Furnizor. Sunt disponibile urmatoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/86factura-furnizor/8-5-5-declaratie-vamala/Declaratie%20Vamal%C4%83.png

 • Terț - se selectează furnizorul VAMA, definit pentru tranzacții cu vama;
 • Export - indică tipul declarației vamale: de export sau de import. 
  • În SocrateCloud declarația vamală de export are doar rol de centralizator pentru documentele facură client și aviz de expediție;
Sectiunea Calcule
 • Valoare Vamă - valoarea facturilor de pe declarația vamală, fără TVA; se calculează doar dacă există o alocare de costuri adiționale pe documentele selectate
 • Valoare Totală - valoarea facturilor de pe declarația vamală, cu TVA; se calculează doar dacă există o alocare de costuri adiționale pe documentele selectate
 • Valoare TVA - valoarea TVA, determinată de factura TVA Vama; se calculează doar dacă există o alocare de costuri adiționale pe documentele selectate
Tab-ul Facturi Furnizor - afișează facturile de pe declarația vamală (e.g. factura furnizor, factura Taxe Vamale, factura TVA Vama). Pentru a asocia o factură se selectează, la introducerea acesteia, declarația vamală în câmpul DVI din fereastra Facturi Furnizor;
Tab-ul Articole Marfă - afișează articolele de pe recepția asociată facturii furnizor.

Factura Furnizor și Recepția

O declarație vamală de import va conține o singură factura furnizor și recepția asociată. Pentru a introduce corect o factură furnizor, la introducerea acesteia:
 • se selectează declarația vamală în câmpul DVI din fereastra Facturi Furnizor;
 • se selectează declarația vamală pentru recepția asociată în câmpul DVI din fereastra Recepții;
 • pe detaliile facturii se alege cota de taxă de "0%".

Facturi Cheltuieli Import

Declarația Vamală de Import conține facturi asociate cheltuielilor pentru operațiuni de import: taxe vamale, transport, asigurări, etc. 
Pentru a adăuga aceste facturi la DVI:
 • se selectează declarația vamală în câmpul DVI din fereastra Facturi Furnizor;
 • pe detaliile facturii se alege cota de taxă de "0%";
 • în tab-ul Landed Costs din fereastra Facturi Furnizor, tab-ul Detalii Factură, se asociază cheltuieli articolelor recepționate;
Se procedează la fel pentru toate facturile care compun DVI-ul, mai puțin factura TVA Vamă. Tab-ul Landed Costs conține următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/86factura-furnizor/8-5-5-declaratie-vamala/Landed%20Costs.png

 • Livrare/Recepție - se selectează recepția asociată facturii furnizor;
 • Detaliu Livrare/Recepție sau Articol - se selectează detaliul sau articolul de pe recepție pentru care se înregistrează cheltuieli;
 • Intră în bază calcul - se bifează dacă valoarea cheltuielilor va fi adăugată la valoarea de vama de pe DVI;
 • Repartizare Costuri - se apasă pentru a asocia cheltuieli la articole.

Factură TVA Vama

Înainte de introduce factura de TVA Vama trebuie operate toate facturile care compun DVI-ul: Furnizor, Transport, Asigurare, Taxe Vamale. Acestea compun valoarea de vamă , la care se calculează TVA-ul. Valoarea de vamă va fi afișată în câmpul Valoare Vamă din fereastra Declarație Vamală de Import/Export.

Se introduce o factură furnizor pe furnizorul VAMA (=>cont 44650):
 • Se selectează declarația vamală în câmpul DVI din fereastra Facturi Furnizor;
 • În detalii, factura va conține:
  • rândul 10​ - articol TVA_VAMA (articol definit cu scopul de a introduce factura TVA Vama):
   • cant = 1;
   • preț = Valoare Vamă (afișata în fereastra Declarație Vamala de Import/Export, ex. 1000 lei);
   • cota taxa = TVA Vama;
   • val.tva = baza tva*24% (=> 4426) (ex. 240 lei);
  • rândul 20​ - articol TVA_Vama
   • cant= -1;
   • preț = Valoare Vamă;
   • cota taxa = TVA Vama 0%.